mobile menu toggle Pradžia
easy read *s*
lt
en

Naujienos

Dėl kompensacijų už būsto suteikimą užsieniečiams
Dėl kompensacijų už būsto suteikimą užsieniečiams

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad būstų ir kitų tinkamų gyventi patalpų savininkai ar verslo atstovai, kurie apgyvendino žmones, bėgančius nuo karo Ukrainoje, gali teikti prašymus kompensacijoms gauti. Kompensacijos skiriamos 9 mėnesiams, jas galima gauti nuo š. m. balandžio mėnesio.

Pirmą mėnesį nuo karo pabėgusius ukrainiečius gyventojai ir verslas turėtų priimti neatlygintinai, o kompensacija būstų ir kitų tinkamų gyventi patalpų savininkams mokama nuo antro mėnesio, bet ne daugiau kaip už 9 mėnesius ir neviršijant būsto panaudos sutarties galiojimo laikotarpio.

Suteikus būstą vienam užsiregistravusiam užsieniečiui, panaudos davėjui skiriama 150 Eur suma per mėnesį, suteikus tą patį būstą kiekvienam kitam užsiregistravusiam užsieniečiui, papildomai skiriama 50 Eur suma per mėnesį už kiekvieną kitą užsiregistravusį užsienietį.

Atkreipiame dėmesį, kad dėl kompensacijos turi kreiptis būsto savininkas, kurio vardu būstas registruotas VĮ Registrų centre (panaudos davėjas) arba jo įgaliotas asmuo. Kompensacija skiriama panaudos davėjui pagal būsto panaudos sutartyje nurodytą apgyvendintų užsiregistravusių užsieniečių skaičių už antrąjį ir paskesnius mėnesius nuo būsto perdavimo naudotis panaudos pagrindais dienos.

Panaudos davėjai siekdami gauti kompensaciją, turi kreiptis į Joniškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrių (Livonijos g. 4, 84124 Joniškis, 113 kab.) ir užpildyti Joniškio rajono administracijos direktoriaus patvirtintą Prašymo dėl kompensacijos už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, skyrimo formą bei pateikti pasirašytą būsto panaudos sutartį, kurioje turi būti nurodyta:

  • panaudos gavėjo (-ų) (užsieniečio(-ų)) vardas (-ai), pavardė (-ės);
  • asmens kodas arba ILTU kodas;
  • gimimo data, jei asmens kodo panaudos gavėjas neturi.

Su prašymu turi būti pateiktos ir užsiregistravusių užsieniečių registracijos Migracijos departamento kortelių kopijos.

Prašymus taip pat galima pateikti elektroniniu paštu savivaldybe@joniskis.lt, pašto siunta, per kurjerį arba atstovą, kurio teisė atstovauti turi būti patvirtinta notaro ar kito asmens, įgalioto atlikti notarinius veiksmus, patvirtintu įgaliojimu.

Jeigu prašymas ir dokumentai teikiami per atstovą arba siunčiami pašto siunta, elektroniniu paštu arba per kurjerį, prie prašymo turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos notaro ar kito subjekto, turinčio teisę, vadovaujantis Lietuvos Respublikos notariato įstatymu, liudyti dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą, įskaitant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

Atkreipiame dėmesį, kad, prašymai siunčiami elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. 

Dėl papildomos informacijos galima kreiptis telefonu 8 609 124 52 arba el. p. vaida.kusleikiene@joniskis.lt

Joniškio rajono savivaldybės administracija