mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Kelių transporto veikla

Keleivių vežimo autobusais vietinio susisiekimo maršrutais licencijos bei licencijos kopijos išduodamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434 patvirtintomis Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklėmis.

Už licencijos ir licencijos kopijos išdavimą mokama valstybės rinkliava Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

Licencijos išdavimas, ar jos galiojimo pratęsimas – 68 Eur
Licencijos kopijos išdavimas ar jos galiojimo pratęsimas – 35 Eur
Licencijos ar jos kopijos pakeitimas – 10 Eur

Mokestis mokamas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM
Kodas 188659752
A. s. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300
AB bankas „Swedbank“, 73000. Įmokos kodas 52747

Prašymo išduoti licencija vežti keleivius vietinio susisiekimo maršrutais forma