mobile menu toggle Pradžia
easy read *s*
lt
en

Skelbimai

Priminimas dėl turto deklaravimo
Priminimas dėl turto deklaravimo

Primename, kad Joniškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) socialinio būsto nuomininkai (asmenis ir šeimos), kuriems nuomojamas socialinis būstas, suteikta būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija, asmenys ir šeimos įrašytos į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą privalo Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoti praėjusių kalendorinių metų turtą (įskaitant gautas pajamas). Deklaracijos (forma FR0001) turi būti pateiktos Valstybinei mokesčių inspekcijai iki einamųjų metų gegužės 1 dienos arba dėl svarbių priežasčių:

 • ligos, kai asmuo gydomas stacionare;
 • sužalojimo;
 • nėštumo, likus 70 kalendorinių dienų iki gimdymo;
 • gimdymo ir praėjus 56 kalendorinėms dienoms po gimdymo (komplikuoto gimdymo atveju arba gimus dviem ir daugiau vaikų – 70 kalendorinių dienų);
 • savivaldybės teritorijoje paskelbtos epidemijos;
 • stichinės nelaimės arba nelaimingo atsitikimo;
 • šeimos narių ar artimųjų giminaičių mirties, priežiūros ar slaugymo;
 • sulaikymo, suėmimo, arešto atlikimo;
 • karo prievolės įstatyme nustatytų pareigų vykdymo;

iki einamųjų metų birželio 1 dienos, apie tai informavus Savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyrių (atvykus adresu Livonijos g. 4-1, Joniškis, I aukštas, 115 kab.) arba el. paštu arunas.adomaitis@joniskis.lt, pateikiant minėtas priežastis pagrindžiančius dokumentus.

Valstybinė mokesčiu inspekcija (toliau – VMI) informuoja, kad metines gyventojo (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracijas už 2023 metus galima pateikti:

 • savarankiškai elektroniniu būdu prisijungus prie VMI elektroninės deklaravimo sistemos (EDS);
 • VMI aptarnavimo padaliniuose (klientai priimami tik iš anksto užsiregistravus vizitui. Užsiregistruoti vizitui galima internetu ir telefonu 8 5 260 5060 arba 1882 (skambinant trumpuoju numeriu operatoriai gali taikyti padidintus tarifus));

Atkreipiame dėmesį, kad deklaracijos pildymo paslauga telefonu neteikiama. Atvykstant į VMI padalinį rekomenduojama su savimi turėti prisijungimo prie VMI informacinių sistemų priemones (išduotas VMI arba internetinės bankininkystės, el. parašas).

Deklaracijos pildymo paslauga gali būti suteikta tik klientui turint visus reikalingus dokumentus ir/ar duomenis, todėl atvykdami į VMI aptarnavimo padalinį gyventojai privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir dokumentus/duomenis, kurių VMI neturi:

 • pažymą iš Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus apie gautas socialines išmokas, jei gyventojai jas gauna;
 • išskaičiuotas valstybinio socialinio draudimo (VSD) ir privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas nuo gautų išmokų (tai atsispindi darbovietės pažymoje ir (ar) Sodros pažymoje);
 • individualios veiklos pajamas (jei vykdė veiklą ir dar nedeklaravo pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formoje, reikėtų Individualios veiklos pajamų – išlaidų žurnalo);
 • gautus alimentus (reikalingas banko išrašas);
 • užsienyje gautas pajamas;
 • santuoką pagrindžiantį dokumentą, jei santuoka registruota ne Lietuvoje ir bus pildoma šeimos turto deklaracija (Atkreipiame dėmesį, kad Metinių gyventojo (šeimos) turto deklaracijų FR0001 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių 10 punkte nurodyta, kad kartu gyvenantiems (bendrą ūkį turintiems) sutuoktiniams, siekiantiems paramos, ir jų šeimų nariams rekomenduojama (tačiau neprivaloma) pateikti bendrą šeimos turto deklaraciją, t. y. gali būti teikiamos ir atskiros gyventojo turto deklaracijos.). 

Joniškio rajono savivaldybės administracija primena, kad socialinio būsto nuomininkai ar asmenys esantys anksčiau minėtuose sąrašuose nedeklaravę turto (įskaitant pajamas) už praėjusius kalendorinius metus iki gegužės 1 d., vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 20 straipsnio 5 dalies 4 punkto nuostatomis, gali būti išbraukti iš turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti sąrašo arba nutraukta socialinio būsto nuomos sutartis. 

Aktuali informacija apie socialinį būstą

Atmintinė gyventojams dėl socialinio būsto

Joniškio rajono savivaldybės administracija