mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Skelbimai

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotolinis posėdis

2021 m. rugsėjo mėn. 27 d. 9.00 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje numatoma svarstyti:

Darbotvarkė:

1. Murliškių užvažiuojamųjų namų liekanų (1776), Zarasų r. sav., Degučių sen., Murliškių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

 • Statusas: Murliškių užvažiuojamųjų namų liekanos registruotos Kultūros vertybių registre.
 • Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
 • Akto parengimo tikslai/motyvai: patikslinti Murliškių užvažiuojamųjų namų liekanų vertingąsias savybes.
 • Aktu siūloma: remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, archyvine medžiaga, publikacijomis patikslinti vertingąsias savybes.
 • Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

2. Tiltų etnoarchitektūrinio kaimo (10329), Trakų r. sav., Rūdiškių sen., Murliškių k., Tiltų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

 • Statusas: Tiltų etnoarchitektūrinio kaimas registruotas Kultūros vertybių registre.
 • Akto parengimo pagrindas: Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektu, vadovaujantis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2020 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. Į-272 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2011 m liepos 11 d. įsakymo Nr. Į-230 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos pildymo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 44¹ punktu, siūloma patikslinti Tiltų etnoarchitektūrinio kaimo (10329) duomenis Kultūros vertybių registre: patikslinti kultūros paveldo vietovės vertingąsias savybes ir atnaujinti apibrėžtų teritorijos ribų planą.
 • Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

3. Joniškio miesto istorinės dalies (17084), Joniškio r. sav., Joniškio sen., Joniškio m., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

 • Akto parengimo pagrindas: Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektu, vadovaujantis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2020 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. Į-272 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2011 m liepos 11 d. įsakymo Nr. Į-230 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos pildymo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 44¹ punktu, siūloma patikslinti Joniškio miesto istorinės dalies (17084) duomenis Kultūros vertybių registre: patikslinti kultūros paveldo vietovės vertingąsias savybes ir atnaujinti apibrėžtų teritorijos ribų planą.
 • Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centro Vietų skyriaus vyresnysis paminklotvarkininkas Kazimieras Špakauskas.

5. Telšių senamiesčio (17113), Telšių r. sav., Telšių sen., Telšių., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

 • Statusas: Telšių senamiestis, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl pripažinimo valstybės saugomu“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.
 • Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
 • Akto parengimo tikslai/motyvai: patikslinti Telšių senamiesčio vertingąsias savybes.
 • Aktu siūloma: remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, archyvine medžiaga, patikslinti vertingąsias savybes.
 • Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

5. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Pastatui (46647), Ukmergės r. sav., Ukmergės m., Kęstučio a. 5, apsaugos suteikimo ir įrašymo į Kultūros vertybių registrą.

Papildoma informacija:

 • Statusas – pastatas patenka į valstybės saugomos kultūros paveldo vietovės – Ukmergės senamiesčio (u. k. 17116) teritoriją ir šios kultūros paveldo vietovės nekilnojamojo kultūrospaveldo vertinimo tarybos akte įvardintas kaip teritorijoje esantis vertingųjų savybių požymių turintis objektas.
 • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektu siūloma, remiantis istoriniais, ikonografiniais, vizualiniais bei konstrukcijų tyrimais, suteikti apsaugą pastatui, esančiam Ukmergėje, Kęstučio a. 5, nustatyti vertingąsias savybes ir vertingųjų savybių pobūdį, vietinį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.
 • Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.

6. Dėl Lietuvos Šaulių sąjungos centro valdybos namų (46573), Kauno m. sav., Kauno m., Laisvės al. 34, reikšmingumo lygmens nustatymo.

Papildoma informacija:

 • Statusas – pastatas patenka į Kauno miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (u. k. 22149), teritoriją ir nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2019-12-09 aktu Nr: KPD-SK-229/5 pripažintas kaip vertingųjų savybių požymių turintis objektas.
 • 2021-04-07 raštu Nr. (9.52 E)2-845 pavesta Kultūros paveldo centrui parengti apskaitos dokumentaciją.
 • Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos informacija