mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Skelbimai

Informacija dėl paramos maisto produktais ir higienos prekėmis 2022 m.

Informuojame, kad gyventojų prašymų dėl paramos maisto produktais ir higienos prekėmis priimtų nuo 2020-12-01 iki 2021-12-01, jeigu nesikeitė asmens pajamos ir/ar šeimos sudėtis, galiojimas bus pratęstas iki 2022-12-31.

Prašymų, priimtų nuo 2019-12-01 iki 2020-12-01, galiojimas bus pratęstas iki 2022-12-31 tik iš naujo įvertinus asmens ir/ar šeimos pajamas.

Gyventojai, kurie anksčiau negavo paramos maisto produktais bei higienos prekėmis, prašymus gali teikti iki 2022 m. sausio 20 d. seniūnijose pagal gyvenamąją vietą, kreipiantis nuotoliniu būdu.

Maisto produktus ir higienos prekes nuo 2022 m. sausio 1 d. gaus tie gyventojai, kurių vidutinės mėnesinės pajamos vienam šeimos nariui neviršija 1,5 Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio per mėnesį (193,50 Eur).

Papildomai, parama gali būti skiriama išimties atvejais:

    1. Jeigu bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) yra didesnės nei 1,5 VRP (193,50 Eur) dydžio, bet neviršija 2,2 VRP (283,80 Eur) per mėnesį, kai:

1.1. šeimos (vieno gyvenančio asmens) vaikui yra skirtas nemokamas maitinimas išimties tvarka;
1.2. bendrai gyvenantys asmenys yra pensinio amžiaus.

    2. Jeigu bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) didesnės nei 1,5 VRP (193,50 Eur) dydžio, bet neviršija 2,4 VRP (309,60 Eur) per mėnesį, kai:

2.1. asmuo yra sukakęs pensinį amžių ir gyvena vienas;
2.2. asmuo yra vienišas ir neįgalus;
2.3. bendrai gyvenantys asmenys yra neįgalūs.

Gyventojai, gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, nemokamą maitinimą pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą ir atitinkantys sąlygas gauti piniginę socialinę paramą, taip pat globojami šeimose vaikai ir asmenys nuo 18 metų, kuriems paskirta globos (rūpybos) išmoka pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą, į paramos gavėjų sąrašus įrašomi jiems pateikus savivaldybei užpildytą prašymą (sutikimą).

Informacija apie paramą teikiama Joniškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriuje (tel. 8690 124 50) ir gyvenamosios vietos seniūnijoje, bei skelbiama interneto svetainėse www.joniskis.lt ir www.priimk.lt.

Joniškio rajono savivaldybės administracija