mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Projektai

Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos Dienos užimtumo centro paslaugų plėtra

Projekto pavadinimas: „Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos Dienos užimtumo centro paslaugų plėtra“

PROJEKTO EIGA

Data

Įvykis

2023-04-21

Baigti III aukšto vidaus patalpų paprastojo remonto rangos darbai.

2023-02-01

Baigti baldų ir kitos smulkios įrangos pirkimo ir montavimo darbai.

2022-06-02

Pasirašyta III aukšto vidaus patalpų paprastojo remonto rangos darbų sutartis su UAB „SPD Armada“. Darbų atlikimo trukmė 5 mėn. Sutarties vertė 253 000,52 Eur.

2020-04-29

Pasirašyta Tikslinės transporto priemonės „Keleivinio mikroautobuso su įranga neįgaliesiems“ pirkimo-pardavimo sutartis su UAB „Transmitto“. Sutarties vertė 79799,50 Eur. Keleivinio mikroautobuso pagaminimo ir pristatymo trukmė 12 mėn.

2022-03-14

Paskelbtas Dienos užimtumo centro III aukšto vidaus patalpų paprastojo remonto rangos darbų konkursas

2022-03-03

Neįvykus pirmąjąm konkursui, paskelbtas antras Tikslinės transporto priemonės viešųjų pirkimų konkursas

2022-01-28

Paskelbtas Tikslinės transporto priemonės viešųjų pirkimų konkursas

2022-01-15

III aukšto vidaus patalpų paprastojo remonto darbų viešųjų pirkimų dokumentai pateikti išankstinei patikrai Centrinei projektų valdymo agentūrai

2021-10-28

Tikslinės transporto priemonės (mikroautobuso) viešųjų pirkimų dokumentai pateikti Centrinei projektų valdymo agentūrai tikrinimui

2021-10-27

Pasirašyta Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos Dienos užimtumo centro III aukšto vidaus patalpų remonto techninio projekto ekspertizės sutartis su UAB „SPKT“ (Statinių projektų kompleksiniai tyrimai)

2021-09-17

Baigtas rengti Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos Dienos užimtumo centro III aukšto vidaus patalpų remonto techninis projektas

2021-06-25

Baigti Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos Dienos užimtumo centro stogo remonto darbai

2021-06-10

Pasirašyta Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos Dienos užimtumo centro III aukšto vidaus patalpų remonto techninio projektavimo sutartis su UAB „Statybos projektų valdymas“

2021-05-12

Pasirašyta Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos Dienos užimtumo centro stogo remonto sutartis su AB „Panevėžio statybos trestas“

2021-04-26

Pasirašyta projekto finansavimo sutartis tarp Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos ir VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros

2021-03-30

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu projektui skirtas finansavimas

APIE PROJEKTĄ

Projekto pavadinimas

Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos Dienos užimtumo centro paslaugų plėtra NR. 08.1.1-CPVA-K-429-01-0001

Veiksmų programa

2014–2020 metų Europos Sąjungos Struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšomis

Projekto vykdytojas

Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

veiklų pradžia:

2021 m. balandžio mėn.

veiklų pabaiga:

2022-08-31

Projekto vertė

509.000,00 Eur

Finansavimo šaltiniai

Europos Sąjungos Struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) ir Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto tikslas

Pagerinti kompleksiškai ir individualizuotai teikiamų paslaugų vaikams su negalia ir jų šeimos nariams prieinamumą Joniškio rajono savivaldybėje, plėtojant šių paslaugų infrastruktūrą bendruomenėje, taip sudarant sąlygas vaikams su negalia ir jų šeimos nariams gauti įvairiapusę socialinę, švietimo, sveikatos priežiūros pagalbą bei paslaugas.

Projekto aprašymas

Projekto įgyvendinimo metu bus atlikti Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos Dienos užimtumo centro vidaus patalpų, adresu Statybininkų g. 3, Joniškis, III aukšto kapitalinio remonto darbai; įsigyta paslaugų teikimui vaikams su negalia ir jų šeimos nariams reikalinga įranga, baldai, tikslinė transporto priemonė.

Projekto rezultatas

Įgyvendinus projektą, bus sudaryta galimybė gauti prieinamas, kokybiškas, kompleksiškai ir individualizuotai teikiamas paslaugas vaikams su negalia ir jų šeimos nariams, sukuriant modernią, universalaus dizaino principus ir higienos normas atitinkančią Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos Dienos užimtumo centro socialinių paslaugų infrastruktūrą.

Asmuo kontaktams

Vilija Aleksienė, Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja, tel. nr. 8 687 50 147, el.p. vilija.aleksiene@joniskis.lt.