mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Naujienos

Informacija dėl paramos maisto produktais ir higienos prekėmis teikimo nuo 2022 m. birželio 1 d.
Informacija dėl paramos maisto produktais ir higienos prekėmis teikimo nuo 2022 m. birželio 1 d.

Maisto produktus ir higienos prekes nuo 2022 m. birželio 1 d. turės galimybę gauti daugiau rajono gyventojų. LR Vyriausybei patvirtinus naują valstybės remiamų pajamų (VRP) dydį (147,00 Eur), paramą gaus tie gyventojai, kurių vidutinės mėnesinės pajamos vienam šeimos nariui neviršija 1,5 (VRP) dydžio per mėnesį (220,50 Eur).

Papildomai, parama gali būti skiriama išimties atvejais:

 1. Jeigu bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) yra didesnės nei 1,5 VRP (220,50 Eur) dydžio, bet neviršija 2,2 VRP (323,40 Eur) per mėnesį, kai:
  1.1. šeimos (vieno gyvenančio asmens) vaikui yra skirtas nemokamas maitinimas išimties tvarka;
  1.2. bendrai gyvenantys asmenys yra pensinio amžiaus.
 1. Jeigu bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) didesnės nei 1,5 VRP (220,50 Eur) dydžio, bet neviršija 2,4 VRP (352,80 Eur) per mėnesį, kai:
  2.1. asmuo yra sukakęs pensinį amžių ir gyvena vienas;
  2.2. asmuo yra vienišas ir neįgalus;
  2.3. bendrai gyvenantys asmenys yra neįgalūs.

Gyventojai, gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, nemokamą maitinimą pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą ir atitinkantys sąlygas gauti piniginę socialinę paramą, taip pat globojami šeimose vaikai ir asmenys nuo 18 metų, kuriems paskirta globos (rūpybos) išmoka pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą, į paramos gavėjų sąrašus įrašomi jiems pateikus savivaldybei užpildytą prašymą (sutikimą).

Prašymai dėl paramos maisto produktais bei higienos prekėmis priimami seniūnijose pagal gyvenamąją vietą.

Informacija apie paramą teikiama Joniškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriuje (tel. (8690 12450) ir gyvenamosios vietos seniūnijoje, bei skelbiama Joniškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.joniskis.lt ir www.priimk.lt.

Prašymas (sutikimas)

Joniškio rajono savivaldybės administracija