mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Naujienos

Išvalyti filtrą
2023-08-14

Dėl pastatų stogų tvarkymo darbų

Praėjusią savaitę praūžusi audra padarė daug žalos gyventojų turtui, apgadinti gyventojams priklausantys pastatai bei jų stogai. Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 5 punktu, leidimas atlikti statinio paprastąjį remontą kai būtina skubiai atlikti statybos darbus, reikalingus avarijos grėsmei, jos ar stichinės nelaimės padariniams pašalinti nereikalingas. Tai reiškia, kad gyventojas gali be statybą leidžiančio dokumento pašalinti stichinės nelaimės padarinius: pakeisti nuplėštus ar kitaip sugadintus skardos / šiferio / čerpių ir kt. lakštus. Rekomenduojama naujas dangas parinkti tokias pat kaip ir buvusios (spalva, tekstūra, medžiagiškumas). Atkreipiame dėmesį, kad gyventojas turėtų įsivertinti planuojamus atlikti darbus. Tuo atveju, jei atliekant pastato stogo dangos keitimą būtų perstatomos esamo statinio laikančiosios konstrukcijos ir pakeičiami (padidinami, sumažinami) bet kurie statinio išorės matmenys – ilgis, plotis, aukštis, skersmuo ir pan. (tokiu atveju būtų atliekamas statinio rekonstravimas), būtina parengti projektą, nustatyta tvarka suderinti jį su atitinkamomis institucijomis ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Tai privaloma, kai rekonstruojamas neypatingasis, ypatingasis statinys arba nesudėtingasis statinys rekonstruojamas į aukštesnės kategorijos statinį. Kai rekonstruojamas II grupės nesudėtingasis statinys ir po rekonstravimo lieka II grupės nesudėtinguoju statiniu, supaprastintą rekonstravimo projektą privaloma parengti ir statybą leidžiantį dokumentą privaloma gauti, jei šis pastatas stovi mieste, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, gamtos paveldo objekto, valstybinio parko apsaugos zonoje, „Natura 2000“ teritorijoje. Nesudėtingųjų statinių grupės galite rasti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos įsakyme „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“ 6 skyriuje. Gyventojai žemėlapyje „REGIA“ gali pasitikrinti ar nekilnojamasis turtas yra kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, gamtos paveldo objekto, valstybinio parko apsaugos zonoje, „Natura 2000“ teritorijoje. Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis į Joniškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrių, tel. 8 426 69145, el. p. violeta.cibulskiene@joniskis.lt Joniškio rajono savivaldybės administracija
2023-08-14

Kreiptasi į Lietuvos Respublikos aplinkos ir žemės ūkio ministerijas dėl paramos nukentėjusiems nuo stichinės audros

Joniškio rajono meras kartu su savivaldybės administracija po praėjusią savaitę praūžusios stichinės audros pradėjo veiksmus, skirtus įvertinti žalą ir nustatyti, kiek žmonių ir verslo subjektų nukentėjo nuo stichinės audros. Dar pirmadienį Ekstremalių situacijų operacijų centro vadovas Vitalijus Gailius atsižvelgdamas į Ekstremalių situacijų operacijų centro siūlymą, pasirašė potvarkį dėl savivaldybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo visoje Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje dėl stichinio meteorologinio reiškinio – labai smarkios audros (pavojingų meteorologinių reiškinių komplekso: perkūnijos ir smarkaus lietaus, ir (ar) škvalo, ir (ar) krušos). Trečiadienį Joniškio rajono savivaldybės meras Vitalijus Gailius, administracijos direktorė ir savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovė Inga Karbauskienė bei savivaldybės administracijos specialistai dalyvavo nuotoliniame Nacionaliniame krizių valdymo centro posėdyje, kur buvo pristatyti stichinės audros padariniai, priimti sprendimai, suteikta informacija gyventojams ir pateikti siūlymai ministerijų atstovams. Joniškio rajono savivaldybės meras Vitalijus Gailius pabrėžia, kad praūžusios stichinės audros padariniai ir patirti nuostoliai nėra vien rajono valdžios klausimas. Rajono meras oficialiu raštu kreipėsi į Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją bei kitas atitinkamas valstybės institucijas kviesdamas bendradarbiauti ir teikti visapusišką paramą. Joniškio rajono savivaldybės meras Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai siūlo svarstyti galimybę išimties tvarka pasinaudoti klimato kaitos programos priemonėmis, kurios suteiktų paramą asbestinių stogų dangos keitimui ar nuo audros nukentėjusio gyvenamojo namo atnaujinimui (modernizavimui). Rašte Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai siūloma: garantijų fondo pagalba suteikti 2–3 metų paskolas apyvartinėms lėšoms (kreditų grąžinimui, skolų už įsigytą techniką, degalus, trąšas, augalų apsaugos produktus grąžinimui), pagal galimybes kompensuoti dalį ar visas palūkanas; netaikant sankcijų leisti deklaravusiems būsimą posėlį ar tarpinius žieminius pasėlius jų nesėti, nes išbyrėjęs ant dirvos didžiulis kviečių kiekis pasėtus posėlinius augalus nustelbs; pasirinkus deklaruoti posėlį pasėti po pagrindinių žemės ūkio augalų derliaus nuėmimo, pratęsti posėlio pasėjimo laiką iki rugsėjo 1 d. Pagal fizinių ir juridinių asmenų pateiktą informaciją ir pranešimus bus nustatytos prioritetinės sritys, kuriose teikiamos pagalbos priemonės bus taikomos pirmiausia.  Siekiant kuo skubiau pašalinti audros padarytus nuostolius, būtinos valstybės ir gyventojų pastangos. Prašome visus būti supratingais ir bendradarbiauti. Žagarės kultūros centro nuotr. Joniškio rajono savivaldybės administracija
2023-08-10

Situacija Joniškio rajono miškuose po stichinės audros

Šių metų rugpjūčio 6-7 dienomis praūžusi audra vertė bei laužė medžius beveik visoje šalyje, o ypatingai Šiaurės Lietuvoje. Skaičiuojama, jog vėjavartų ir vėjalaužų tvarkymo apimtys siekia apie 30 000 m³. Miškininkai operatyviai likviduoja didelio masto audros padarinius ir įspėja, kad pučiant stipriam vėjui lūžta dideli medžiai, krinta jų šakos, todėl ypač pavojinga vaikščioti miškuose, stovėti ar statyti automobilius po aukštais medžiais.  „Rugpjūčio 6-7 dienomis visoje Lietuvoje stebėjome stiprią audrą, kuri padarė žalos ne tik  gyventojams, miestų ir miestelių infrastruktūrai, bet ir miškams. Atlikę vertinimus matome, kad pažeista net apie 2000 hektarų miškų. Vienur nulaužti ar išversti pavieniai medžiai, kitur visiškai suniokoti keleto hektarų dydžio plotai. Sugadinta  daugiau nei 30 000 kubinių metrų medienos. Ypač nukentėjo Joniškio, taip pat Kuršėnų, Trakų, Nemenčinės regioniniai padaliniai, – sako Valstybinių miškų urėdijos (VMU) generalinis direktorius Valdas Kaubrė. Pasak VMU vadovo, įmonės specialistai intensyviai dirba miškuose, pirmiausiai atlaisvindami medžiais užverstus kelius. Likviduojant nulaužtus ar išvirtusius medžius, darbus apsunkina tai, kad daugiausia vėjovartų ir vėjalaužų yra sunkiai prieinamose, drėgnesnėse vietose, tačiau visus miško tvarkymo darbus stengiamasi atlikti kuo greičiau, siekiant užkirsti kelią medienos kenkėjų plitimui į sveikus ir nepažeistus medynus. „Nuolat bendradarbiaujame su savivaldybių atstovais, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pareigūnais. Greitesniam pažeistų plotų nustatymui miškininkai papildomai pasitelkia dronus, kad kuo operatyviau galėtume pradėti audros padarinių likvidavimo darbus “, – priduria VMU vadovas V. Kaubrė. VMU informuoja, jog VMU Joniškio regioniniame padalinyje praūžusi audra pridarė didelės žalos miškams. Padalinio specialistams įvertinus esamą situaciją dėl vėjo sukeltų padarinių – vėjavartų ir vėjalaužų, nuvirtusių ir nulūžusių medžių Žagarės ir Skaistgirio girininkijose suskaičiuota apie 190 ha (12 000 m³). Iš jų 40 ha (8000 m³) bus tvarkoma plynais sanitariniais kirtimais ir 150 ha (4000 m³) atrankiniais sanitariniais kirtimais. Artimiausiomis dienomis žalos mastas bus tikslinamas. Stiprus vėjas daugiausia žalos padaro eglynams, kadangi eglių šaknys yra paviršinės, medis verčiamas su šaknimis, mažiau nukenčia pušynai – pušies šaknis yra stipri ir eina giliai po žeme, vėjas medžio išversti nesugeba, todėl pušis dažniausiai lūžta per pusę. Jei didžiulės audros, išvartančios po kelis šimtus tūkstančių kubinių metrų medžių, pasikartodavo maždaug tik kas dešimtį metų, tai, pasak miškininkų, stiprūs vėjai jau beveik kasmet pridaro žalos Lietuvos miškams, tačiau jų padariniai miškui yra mažesni. Valstybinių miškų urėdijos informacija
2023-08-09

ATNAUJINAMA! Informacija apie ekstremalią situaciją rajone

Pirmadienį, praūžus audrai, stipriai nukentėjo Joniškio rajono savivaldybės teritorija. Stipri audra padarė daug žalos – išvartyti medžiai, nulaužtos šakos, nutrauktas elektros ir vandens tiekimas, apniokotas gyventojų ir įmonių turtas, parkai. Informuojame, kad šiuo metu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos, kelių priežiūros specialistai, energijos skirstymo ir kitos tarnybos toliau šalina audros sukeltus padarinius rajone – atlaisvina takus, gatves, šalina pavojų keliančius medžius, tvarko elektros tiekimo sistemas. Darbai bus tęsiami iki kol bus likviduoti visi sukelti padariniai. Šiuo metu skaičiuojama patirta žala ir nuostoliai. Valstybinių miškų urėdija rekomenduoja nevykti į rajono miškus. Žagarės regioninis parkas informuoja, kad pirmadienį praūžusios smarkios audros draudžiama lankytis Žagarės dvaro parke ir Žagarės ozo pažintiniame take dėl grėsmingai pasvirusių medžių, pakibusių nulaužtų šakų. Norintys padėti nukentėjusiems nuo audros savo paslaugas kviečiami siūlyti seniūnijoms. Rugpjūčio 23 d. 10 val. duomenys Užregistruota daugiau nei 1106 fizinių asmenų pranešimai dėl kilnojamo ir nekilnojimo turto suniokojimo ir žalos, iš jų 754 prašymai dėl patirtos žalos kompensavimo. Nuo stichijos nukentėjo daugiau nei 12 487 hektarai rajono pasėlių. Energijos skirstymo operatorius informuoja, kad visame rajone elektros tiekimas – atnaujintas, paslaugos teikiamos įprasta tvarka. UAB „Joniškio vandenys“ informuoja, kad visame rajone vandens tiekimas atnaujintas, paslaugos teikiamos įprasta tvarka. Rugpjūčio 22 d. 10 val. duomenys Užregistruota daugiau nei 1097 fizinių asmenų pranešimai dėl kilnojamo ir nekilnojimo turto suniokojimo ir žalos, iš jų 754 prašymai dėl patirtos žalos kompensavimo. Nuo stichijos nukentėjo daugiau nei 12 487 hektarai rajono pasėlių. Energijos skirstymo operatorius informuoja, kad visame rajone elektros tiekimas – atnaujintas, paslaugos teikiamos įprasta tvarka. UAB „Joniškio vandenys“ informuoja, kad visame rajone vandens tiekimas atnaujintas, paslaugos teikiamos įprasta tvarka. Rugpjūčio 21 d. 10 val. duomenys Užregistruota daugiau nei 1066 fizinių asmenų pranešimai dėl kilnojamo ir nekilnojimo turto suniokojimo ir žalos, iš jų 754 prašymai dėl patirtos žalos kompensavimo. Nuo stichijos nukentėjo daugiau nei 12 487 hektarai rajono pasėlių. Energijos skirstymo operatorius informuoja, kad visame rajone elektros tiekimas – atnaujintas, paslaugos teikiamos įprasta tvarka. UAB „Joniškio vandenys“ informuoja, kad visame rajone vandens tiekimas atnaujintas, paslaugos teikiamos įprasta tvarka.Rugpjūčio 18 d. 10 val. duomenys Užregistruota daugiau nei 1091 fizinių asmenų pranešimas dėl kilnojamo ir nekilnojimo turto suniokojimo ir žalos, iš jų 754 prašymai dėl patirtos žalos kompensavimo. Nuo stichijos nukentėjo daugiau nei 17 522 hektarai rajono pasėlių. Energijos skirstymo operatorius informuoja, kad visame rajone elektros tiekimas – atnaujintas, paslaugos teikiamos įprasta tvarka. UAB „Joniškio vandenys“ informuoja, kad visame rajone vandens tiekimas atnaujintas, paslaugos teikiamos įprasta tvarka.Rugpjūčio 17 d. 10 val. duomenys Užregistruota daugiau nei 1014 fizinių asmenų pranešimų dėl kilnojamo ir nekilnojimo turto suniokojimo ir žalos, iš jų 461 prašymai dėl patirtos žalos kompensavimo. Nuo stichijos nukentėjo daugiau nei 12 258 hektarai rajono pasėlių. Energijos skirstymo operatorius informuoja, kad visame rajone elektros tiekimas – atnaujintas, paslaugos teikiamos įprasta tvarka. UAB „Joniškio vandenys“ informuoja, kad visame rajone vandens tiekimas atnaujintas, paslaugos teikiamos įprasta tvarka.Rugpjūčio 16 d. 10 val. duomenys Užregistruota daugiau nei 956 fizinių asmenų pranešimai dėl kilnojamo ir nekilnojimo turto suniokojimo ir žalos, iš jų 461 prašymai dėl patirtos žalos kompensavimo. Nuo stichijos nukentėjo daugiau nei 12 043 hektarai rajono pasėlių. Energijos skirstymo operatorius informuoja, kad visame rajone elektros tiekimas – atnaujintas, paslaugos teikiamos įprasta tvarka. UAB „Joniškio vandenys“ informuoja, kad visame rajone vandens tiekimas atnaujintas, paslaugos teikiamos įprasta tvarka.Rugpjūčio 14 d. 10 val. duomenys Užregistruota daugiau nei 864 fizinių asmenų pranešimai dėl kilnojamo ir nekilnojimo turto suniokojimo ir žalos, iš jų 323 prašymai dėl patirtos žalos kompensavimo. Nuo stichijos nukentėjo daugiau nei 8456 hektarai rajono pasėlių. Energijos skirstymo operatorius informuoja, kad visame rajone elektros tiekimas – atnaujintas, paslaugos teikiamos įprasta tvarka. UAB „Joniškio vandenys“ informuoja, kad visame rajone vandens tiekimas atnaujintas, paslaugos teikiamos įprasta tvarka.Rugpjūčio 11 d. 10 val. duomenys Užregistruota daugiau nei 645 fizinių asmenų pranešimai dėl kilnojamo ir nekilnojimo turto suniokojimo ir žalos. Nuo stichijos nukentėjo daugiau nei 5876 hektarai rajono pasėlių. Energijos skirstymo operatorius informuoja, kad 9 rajono vietose elektros tiekimą užtikrina generatoriai. UAB „Joniškio vandenys“ informuoja, kad visame rajone vandens tiekimas atnaujintas, paslaugos teikiamos įprasta tvarka. Rugpjūčio 10 d. 10 val. duomenys Užregistruota daugiau nei 480 fizinių asmenų pranešimų dėl kilnojamo ir nekilnojimo turto suniokojimo ir žalos. Nuo stichijos nukentėjo daugiau nei 4170,07 hektarų rajono pasėlių. Energijos skirstymo operatorius informuoja, kad yra likę 17 elektros tiekimo sistemos pažeidimų. UAB „Joniškio vandenys“ informuoja, kad Lankaičių ir Stupurų kaimuose vandens tiekimą užtikrina generatoriai. Likusioje rajone dalyje vandens tiekimas atnaujintas, paslaugos teikiamos įprasta tvarka. Rugpjūčio 9 d. 16 val. duomenys Iki rugpjūčio 9 d. 16 val. užregistruota daugiau nei 250 fizinių asmenų pranešimų dėl kilnojamo ir nekilnojimo turto suniokojimo ir žalos. Iki rugpjūčio 9 d. 16 val. duomenimis nuo stichijos nukentėjo daugiau nei 1800 hektarų rajono pasėlių. Elektros dėl elektros tiekimo sistemų pažeidimai – užfiksuoti 65 objektuose. Energijos skirstymo operatorius prašo gyventojų pranešti apie elektros tinklų sistemų sutrikimus el. p. [email protected], klientų aptarnavimo telefonu +370 697 61 852 arba trumpuoju numeriu 1852. UAB „Joniškio vandenys“ informuoja, kad Lankaičių ir Stupurų kaimuose vandens tiekimą užtikrina generatoriai. Likusioje rajone dalyje vandens tiekimas atnaujintas, paslaugos teikiamos įprasta tvarka. UAB „Joniškio vandenys“ apie centralizuoto geriamojo vandens tiekimo sutrikimus prašo informuoti tel. 8 (426) 61196, mob. tel. 8 615 42 211 arba el. p. joniskio.vandenys@joniskis.lt. Joniškio rajono savivaldybės administracija
2023-08-09

Svarbi informacija dėl asbestinio šiferio atliekų

Po pirmadienį praūžusios stichinės audros namų ūkiuose susidarė asbestinio šiferio atliekos. Kviečiame gyventojus apie susidariusį asbesto atliekų kiekį ir jo esamą vietą pranešti rajono seniūnijoms:  Gaižaičių seniūnijai el. p. [email protected], tel. (8 426) 65 022;• Gataučių seniūnijai el. p. [email protected], tel. (8 426) 47 618;• Joniškio seniūnijai el. p. [email protected] , tel. (8 426) 69 157;• Kepalių seniūnijai el. p. [email protected], tel. (8 426) 60 050;• Kriukų seniūnijai el. p. [email protected], tel. (8 426) 60 051;• Rudiškių seniūnijai el. p. [email protected], tel. (8 426) 43 724;• Satkūnų seniūnijai el. p. [email protected], tel. (8 426) 43 342;• Saugėlaukio seniūnijai el. p. [email protected], tel. (8 426) 48 300;• Skaistgirio seniūnijai el. p. skaistgirys.seniunij[email protected], tel. (8 426) 60 925;• Žagarės seniūnijai el. p. zagares.seniunija@joniskis.lt, tel. (8 426) 60 865. Artimiausiu metu informuosime apie namų ūkiuose susidariusių asbestinio šiferio atliekų išviežimo grafiką. Primename, kad gyventojai turi tinkamai paruošti namų ūkyje susidariusias asbesto atliekas jų transportavimui. Turimi stogo dangos asbesto lakštai privalo būti sudėti ant medinių palečių ne aukščiau 1 m, jei didesni šiferio lakštai –  ne aukščiau 0,5 m. Asbesto atliekų duženas privalu sudėti į didmaišius. Tik tinkami paruošti transportavimui naudoti stogo dangos asbesto lakštai ir jų duženos bus surenkami iš gyventojų namų ūkių. Joniškio rajono savivaldybės administracija
2023-08-08

Ūkininkų dėmesiui

Prašome rajono ūkininkų pateikti Joniškio rajono savivaldybės administracijai informaciją apie stichinės audros padarytus nuostolius ir padarinius pasėliams, technikai bei gamybiniams pastatams. Informaciją teikiama Joniškio rajono savivaldybės administracijai Žemės ūkio skyriui tel. 8 671 46 155 arba el. p. [email protected] ar seniūnijų žemės ūkio specialistams: Joniškio, Satkūnų seniūnijų žemėtvarkos specialistei (8 426) 52 469 el. p. [email protected]; Kepalių, Gataučių seniūnijų žemėtvarkos specialistei (8 426) 60 050 el. p. [email protected]; Skaistgirio, Rudiškių seniūnijų žemėtvarkos specialistei (8 426) 68 259 el. p. [email protected]; Saugėlaukio, Kriukų seniūnijų žemėtvarkos specialistei (8 426) 48 300 el. p. [email protected]; Žagarės, Gaižaičių seniūnijų žemėtvarkos specialistui (8 426) 60 865 el. p. kestutis.virbalas@joniskis.lt.   Joniškio rajono savivaldybės administracija
2023-08-08

Dėl medžių kirtimo, pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų 2007 m. birželio 28 d. Nr. X-1241 įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad dėl gamtinio įvykio pakitus saugotinų želdinių būklei, kai dėl to jie kelia pavojų gyventojams, jų turtui, statiniams ar eismo saugumui, saugotinus želdinius kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti – Joniškio rajono savivaldybės leidimo ar sprendimo nereikia ir šiuos darbus reikia atlikti nedelsiant bei įsitikinus, kad medžių šalinimo darbai nekelia pavojaus gyvybei. Šiuo atveju darbus atlikę asmenys per 3 darbo dienas privalo raštu informuoti Joniškio rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyrių el. p. [email protected], nurodydami želdinio vietą (adresą) ir pateikti 3 nuotraukas, kuriose užfiksuotas vaizdas prieš atliekant darbus. Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Joniškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrių, tel. 8 690 12 399, el. p. dovile.rudnickiene@joniskis.lt Saugotini želdiniai – medžiai ir krūmai, atitinkantys Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus augimo vietos, rūšies ir matmenų kriterijus, pagal kuriuos medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems, ir (ar) savivaldybės atstovaujamosios institucijos sprendimu saugotinais paskelbti dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingi, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingi medžiai ir krūmai, kuriems kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti reikalingas leidimas ar sprendimas. Joniškio rajono savivaldybės administracija
2023-08-07

Informacija atnaujinama! Skelbiama ekstremali situacija dėl labai smarkios audros

Joniškio rajono savivaldybės meras, Ekstremalių situacijų operacijų centro vadovas Vitalijus Gailius atsižvelgdamas į Ekstremalių situacijų operacijų centro siūlymą, pasirašė potvarkį dėl savivaldybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo visoje Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje dėl stichinio meteorologinio reiškinio – labai smarkios audros (pavojingų meteorologinių reiškinių komplekso: perkūnijos ir smarkaus lietaus, ir (ar) škvalo, ir (ar) krušos). Prašome gyventojų elgtis itin atsargiai ir laikytis reikalavimų siekiant išvengti nelaimių. Prašome gyventojų be specialistų netvarkyti elektros tinklų sistemų, nešalinti pasvirusių ir nuvirtusių medžių. Kviečiame gyventojus apie pastebėtus stichinės audros padarinius pranešti Joniškio rajono savivaldybės administracijai tel. (8 426) 69 142, arba 8 606 98 329,  el. p. [email protected]. Taip pat apie audros padarinius galima pranešti Joniškio rajono savivaldybės interneto svetainės formoje „Rūpinuosi Joniškio kraštu“ arba seniūnijų seniūnams: Skaistgirio seniūnijos seniūnei, vykdančiai Gaižaičių seniūnijos seniūno funkcijas Virginijai Kaikarienei tel. 8 698 14 572, el. p. [email protected] Kepalių seniūnijos seniūne, vykdančiai Gataučių seniūnijos seniūno funkcijas Laurai Veikalienei tel. 8 606 60 432, el. p. [email protected] Joniškio seniūnijos seniūnei Janinai Augustinaitienei tel. 8 616 42 421, el. p. [email protected] Kepalių seniūnijos seniūnei Laurai Veikalienei tel. 8 606 60 432, el. p. [email protected] Kriukų seniūnijos seniūnei Audronei Impolienei tel. 8 614 28 724, el. p. [email protected] Rudiškių seniūnijos seniūnei Jūratei Čepskienei tel. 8 686 45 823, el. p. [email protected] Rudiškių seniūnijos seniūnei, vykdančiai Satkūnų seniūnijos seniūno funkcijas Jūratei Čepskienei tel. 8 686 45 823, el. p. [email protected] Saugėlaukio seniūnijos seniūnei Editai Nakvosienei tel. 8 687 49 090, el. p. [email protected] Skaistgirio seniūnijos seniūnei Virginijai Kaikarienei tel. 8 698 14 572, el. p. [email protected] Žagarės seniūnijos seniūnui Sauliui Kužmarskiui tel. 8 677 19 861, el. p. [email protected] Taip pat prašome stichinės audros padarinius fiksuoti ir nuotraukas siųsti anksčiau minėtais elektroniniais paštais.   Energijos skirstymo operatorius prašo gyventojų pranešti apie elektros tinklų sistemų sutrikimus el. p. [email protected], klientų aptarnavimo telefonu +370 697 61 852 arba trumpuoju numeriu 1852. Valstybinių miškų urėdija rekomenduoja nevykti į rajono miškus. UAB „Joniškio vandenys“ apie centralizuoto geriamojo vandens tiekimo sutrikimus prašo informuoti tel. 8 (426) 61196, mob. tel. 8 615 42 211 arba el. p. joniskio.vandenys@joniskis.lt. Dėl medžių kirtimo, pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo Ūkininkų dėmesiui Norintys padėti ne pinigais nukentėjusiems nuo audros savo paslaugas kviečiami siūlyti seniūnijoms. Nepalikite gyvenamosios vietos be ypatingos priežasties. Jeigu jūs vis dėlto privalote išvykti, išjunkite elektrą, užsukite dujų, vandens sklendes, uždarykite langus, langines, užrakinkite duris ir atlikite visus įprastus veiksmus, kuriuos darote išvykdami bent kelioms dienoms. Su rekomendacijomis kaip elgtis esant gamtiniams pavojams galite susipažinti interneto svetainėje www.lt72.lt. Joniškio rajono savivaldybės administracija