Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. gegužės 13 d., ketvirtadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Kviečiame registruotis į Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą

Joniškio rajono savivaldybės administracija  kviečia registruotis į Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą, kuri patvirtinta Joniškio r. savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu  Nr. T-20 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo“.

Programos tikslas – sudaryti palankias sąlygas kokybiškam jaunimo užimtumui vasaros atostogų metu. Programa skirta savivaldybės jaunimui nuo 16 iki 19 m., besimokančiam savivaldybės teritorijoje esančiose ugdymo įstaigose ir deklaravusiam gyvenamąją vietą savivaldybėje. Programos vykdymo laikas – liepos–rugpjūčio mėnesiai, ne ugdymo proceso metu.

Programoje gali dalyvauti:

 1. darbdaviai, kurie veiklą vykdo savivaldybės teritorijoje;
 2. pagal gyvenamąją vietą  savivaldybės teritorijoje registruoti nuo 16 iki 19 m. jaunuoliai, besimokantys  savivaldybės teritorijoje veikiančioje ugdymo įstaigoje pagal pagrindinio, vidurinio ar profesinio ugdymo programas.

Programoje gali dalyvauti visi jaunuoliai, kurie atitinka 2 punkto reikalavimus, tačiau prioritetas suteikiamas jaunuoliams,  kurie:

 1. gyvena šeimoje, kuri augina ir (ar) globoja 3 ir daugiau vaikų;
 2. auga šeimoje, patiriančioje socialinę riziką;
 3. yra globojami arba gyvena savivaldybės bendruomeniniuose globos namuose.

Darbdaviui, dalyvaujančiam Programoje ir mokant ne mažesnę nei 1 MMA per mėnesį už kiekvieną įdarbintą jaunuolį, lėšos kompensuojamos šia tvarka:

 1. darbdaviui už jaunuolį, įdarbintą visu etatu, per mėnesį kompensuojama 300 (trys šimtai) eurų. Kompensavimo lėšos proporcingai skaičiuojamos išdirbtų dienų skaičiui. Kompensavimo lėšos mokamos, jei jaunuolis pas darbdavį išdirbo ne mažiau kaip 10 darbo dienų;
 2. jeigu jaunuolis dirba ne visu darbo krūviu, kompensavimo lėšos skaičiuojamos proporcingai pagal dirbtas darbo dienas;
 3. maksimalus kompensavimo lėšų dydis darbdaviui už vieną įdarbintą jaunuolį per Programos vykdymo laikotarpį – 600 (šeši šimtai) eurų;
 4. kompensavimo lėšų periodas – einamųjų metų liepos–rugpjūčio mėnesiai, ne ugdymo proceso metu;
 5. dirbti pagal Programą jaunuolis gali ne ilgiau kaip du mėnesius.
 • Jaunuoliai pildo jaunuolio registracijos anketą (priedas Nr. 1).
 • Jaunuoliai registruodamiesi taip pat privalo užpildyti ir pateikti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (priedas Nr. 4).
 • Darbdaviai pildo darbdavio registracijos anketą (priedas Nr. 2).

Registracijos dokumentus dėl dalyvavimo programoje elektroniniu būdu (užpildžius anketas) pateikti iki 2021 m. gegužės 18 d.

Už programą atsakingas asmuo ir informaciją teikia Joniškio r. savlvaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatorė Daina Armonavičienė, el. p. daina.armonaviciene@joniskis.lt, tel. 8 611 38 135.

Jaunimo reikalų koordinatoriaus informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook