Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. gegužės 13 d., ketvirtadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
2021-05-10
Skelbiame registraciją į Jaunimo savanoriškos tarnybos programą 2021 m. II pusmečio programos įgyvendinimui. Registracija atidaryta nuo š. m. gegužės 5 d. iki š. m. birželio 7 d. 18.00 val. visose Lietuvos savivaldybėse.
2021-05-10
Joniškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba gegužės 17 d. 17:30 val. kviečia rajone veikiančias nevyriausybines organizacijas į nuotolinį susitikimą-diskusiją.
2021-05-03
Joniškio rajono savivaldybės administracija kviečia registruotis į Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą, kuri patvirtinta Joniškio r. savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T-20 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo“.
2021-04-27
Kviečiame jaunimo organizacijas, organizacijas, dirbančias su jaunimu bei neformalias jaunimo grupes su jas globojančiomis organizacijomis, veikiančiomis Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje, teikti paraiškas Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimui gauti.
2021-04-27
Kviečiame visus neformaliojo vaikų švietimo teikėjus iki gegužės 16 d. teikti paraiškas Joniškio rajono vaikams ugdyti vasarą įsisavinant NVŠ programoms skirtas lėšas.
2021-04-20
Lietuvos nacionalinis kultūros centras kartu su Druskininkų kultūros centru organizuoja Lietuvos pasakotojų konkursą „Žodzis žodzį gena“. Konkurso tikslas – gaivinti ir puoselėti etninės kultūros tradiciją – pasakomąją tautosaką, jos žanrų įvairovę, tarmes, išaiškinti, paskatinti ir pagerbti šias tradicijas tęsiančius savitus tautosakos pateikėjus ir atlikėjus.
2021-04-15
Projekto iniciatyvinė grupė, sudaryta 2021 m. kovo 22 d. mero Vitalijaus Gailiaus potvarkiu Nr. M-12 (pridėti potvarkį) pradėjo aktyvią veiklą. Siekiant išsiaiškinti sporto / aktyvaus laisvalaikio paslaugų ir infrastruktūros poreikį, skelbiama Joniškio rajono gyventojų apklausa. Anoniminės apklausos rezultatai padės tikslingai planuoti investicijas ir užtikrinti gyventojų poreikių tenkinimą.
2021-04-15
Lietuvos Respublikos Seimui priėmus Švietimo įstatymo pataisas, o Vyriausybei parengus ir patvirtinus Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašą, nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. vaikas gali būti ugdomas (ugdytis) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas.
2021-03-22
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos skelbia 2021 metų Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų paraiškų priėmimą.
 1 2 3