ASMENŲ APTARNAVIMAS

Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo savivaldybės administracijoje taisyklės

KRAŠTOTVARKA IR ARCHITEKTŪRA

Želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės

ŠVIETIMAS

Mokinių priėmimo į bendrojo lavinimo mokyklas tvarka

Mokinių priėmimo į Žagarės specialiąją mokyklą ir Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos specialiojo ugdymo skyrių tvarkos aprašas

Mokėjimo už Joniškio rajono savivaldybės mokyklų bendrabučiuose gyvenančių mokinių maitinimą tvarkos aprašas

Mokinių nemokamo maitinimo Joniškio rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašas

Atleidimo nuo mokesčio už ugdymą neformaliojo švietimo įstaigose tvarkos aprašas

Mokinių vežiojimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas

Joniškio rajono savivaldybės mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašas

Joniškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimo tvarkos aprašas (neteko galios)

GYVŪNŲ LAIKYMAS

Gyvūnų laikymo Joniškio rajono savivaldybės gyvenamosiose vietovėse taisyklės

Joniškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už gyvūnų registravimą ir laikymą daugiabučiuose namuose nuostatai

Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti Joniškio rajone išdavimo tvarkos aprašas (priedai: 1, 2)

KAPINIŲ TVARKYMAS

Visuomenės ir kapinėse palaidotų asmenų artimųjų giminaičių informavimo apie Joniškio rajono savivaldybės kapinių panaikinimą tvarkos aprašas

Joniškio rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklės

Kapinių priežiūros organizavimo Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas

Kapinių prižiūrėtojo kaupiamų duomenų tvarkymo sąlygų aprašas

SOCIALINĖ PARAMA

Socialinės paramos tvarkos aprašai ir taisyklės

Atmintinės

Finansinės paramos atmintinės
Socialinių paslaugų atmintinės
Atmintinės neįgaliesiems

VIETINĖ RINKLIAVA

Vietinės rinkliavos nustatymo už leidimo atlikti žemės darbus Joniškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose (gatvėse, šaligatviuose, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose) ir šių leidimų išdavimo tvarkos aprašas

Joniškio rajono savivaldybės vietinių rinkliavų už leidimo prekiauti, teikti paslaugas, organizuoti komercinius renginius viešosiose vietose išdavimą nuostatai

Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatai

Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą juridiniams asmenims Joniškio rajone

Nekilnojamojo turto ir (ar) žemės, žemės nuomos mokesčių lengvatų suteikimo šilumos gamintojams Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas

KITA

Informacinių skelbimų kabinimo savivaldybės skelbimų lentoje taisyklės

Joniškio rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklės

Žmonių gyvybės apsaugos Joniškio rajono savivaldybės vandens telkiniuose ir ant jų ledo taisyklės

Joniškio rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės

Joniškio rajono butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatai

Pasiutligės likvidavimo ir profilaktikos priemonės

Prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose tvarkos aprašas

Renginių organizavimo Joniškio rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės

Triukšmo Joniškio rajono viešosiose vietose prevencijos taisyklės

Viešųjų darbų organizavimo Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas

Žmogaus palaikų gabenimo patologinės anatomijos tyrimams ar teismo medicinos ekspertizėms ir tyrimams, laikino laikymo (saugojimo) ir vienišų asmenų laidojimo Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas

Joniškio rajono savivaldybės objektų, finansuojamų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos vietinės reikšmės keliams bei gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti, lėšų panaudojimo tvarkos aprašas

Puslapis „ Taisyklės“ paskutinį kartą atnaujintas 2013-10-15 11.45.55

Kontaktai

Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426)  69 142
Faks. (8 426)  69 143
El. paštas savivaldybe@joniskis.lt

ASMENŲ PRIĖMIMAS

Paieška svetainėje

Sprendimas: Coral solutions