Eil. Nr.

Įsakymo Nr.

Pavadinimas

1.

A-11

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PADALINIŲ KURAVIMO

2.

A-25

DĖL ŽEMĖS SKLYPO JONIŠKYJE, ŠIAULIŲ SENOJOJE G. 58, PLANO, PRILYGINAMO DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI, PATVIRTINIMO

3.

A-27 

DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IR LICENCIJOS VERSTIS  MAŽMENINE PREKYBA TABAKO GAMINIAIS IŠDAVIMO

4.

A-40

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ KOMISIJŲ SUDARYMO

5.

A-41

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ 2013 METŲ RINKIMŲ GRAFIKO SUDARYMO

6.

A-46

DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ SURAŠYTI ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ PROTOKOLUS, SĄRAŠO SUDARYMO

7.

A-47

DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS NAGRINĖTI ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLAS, PRIIMTI NUTARIMUS IR SKIRTI ADMINISTRACINES NUOBAUDAS

8.

A-69

DĖL VIETINIO SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTŲ PAKEITIMŲ PATVIRTINIMO

9.

A-76

DĖL DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO IR POBŪDŽIO PAKEITIMO

10.

A-77

DĖL 2013 METŲ BRANDOS EGZAMINŲ BAZINĖS MOKYKLOS PASKYRIMO

11.

A-84 

DĖL SEZONINIO GRIPO IR ŪMIŲ VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ INFEKCIJŲ PROFILAKTIKOS IR PRIEŠEPIDEMINIŲ PRIEMONIŲ JONIŠKIO RAJONE 2013–2014 M. PLANO PATVIRTINIMO

12.

A-87 

DĖL GRIPO IR ŪMIŲ VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIJOS PASKELBIMO

13.

A-110

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

14.

A-112

DĖL PAREIGŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

15.

A-115

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. BIRŽELIO 6 D. ĮSAKYMO NR. A-545 „DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO FONDO NAUDOJIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

16.

A-141

DĖL 2013 M. JONIŠKIO MIESTO DIENOS ŠVENTĖS ORGANIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO

17.

A-157

DĖL GRIPO IR ŪMIŲ VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIJOS ATŠAUKIMO

18.

A-188

DĖL DARBO GRUPĖS RENGINIŲ ORGANIZAVIMO JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLĖMS PARENGTI SUDARYMO

19.

A-189

DĖL KOMISIJOS VAIKŲ GLOBOS KLAUSIMAMS SPRĘSTI SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

20.

A-192

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO, TEIKIANT KOMPLEKSINĘ PAGALBĄ ŠEIMOMS , AUGINANČIOMS VAIKUS NUO GIMIMO IKI PRIVALOMOJO MOKYMO PRADŽIOS, KOMANDOS SUDĖTIES IR JOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO

21.

A-217

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO

22.

A-244

DĖL NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO PAŽINIMO, SKLAIDOS IR ATGAIVINIMO PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO

23.

A-245

DĖL DARBO GRUPĖS SUDARYMO

24.

A-282

DĖL SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO

25.

A-290

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO SUDARYMO

26.

A-293

DĖL 2013 METŲ PAGRINDINĖS BRANDOS EGZAMINŲ SESIJOS MOKOMŲJŲ DALYKŲ VALSTYBINIŲ IR MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ CENTRŲ PASKYRIMO

27.

A-318

DĖL ATSTOVAVIMO JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBEI VIEŠOSIOSE ĮSTAIGOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

28.

A-448

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JONIŠKIO LIGONINĖS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINYNO PATVIRTINIMO

29.

A-464

DĖL 2013–2014 METŲ KOMPLEKSINĖS PAGALBOS JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOMS, AUGINANČIOMS VAIKUS NUO GIMIMO IKI PRIVALOMOJO MOKYMO PRADŽIOS, KOORDINAVIMO IR TEIKIMO PLANO PATVIRTINIMO

30.

A-495

DĖL NENAUDOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ JONIŠKIO RAJONE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

31.

A-557

DĖL 2013 METŲ JONIŠKIO MIESTO PAVYZDINGAI TVARKOMŲ SODYBŲ KONKURSINĖS APŽIŪROS

32.

A-568

DĖL DETALIOJO PLANO RENGIMO

33.

A-588

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ JONIŠKYJE, MIESTO A. 2I, 2Y IR 2K, PLANO,PRILYGINAMO DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI, RENGIMO

34.

A-595

DĖL VIETOS BENDRUOMENIŲ TARYBŲ PATVIRTINIMO

35.

A-603

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MAUDYKLŲ, KURIOSE ATLIEKAMI VANDENS TYRIMAI, SĄRAŠO IR JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖSENOS 2013 METŲ GRAFIKO TVIRTINIMO

36.

A-609

DĖL LĖŠŲ PASKIRSTYMO SENIŪNIJOMS VIETOS BENDRUOMENIŲ TARYBŲ SPRENDIMAMS ĮGYVENDINTI

37.

A-629

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. KOVO 12 D. ĮSAKYMO NR. A-227 „DĖL FINANSINĖS PARAMOS JONIŠKIO RAJONO NEVYRIAUSYBINĖMS ORGANIZACIJOMS TEIKIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

38.

A-676

DĖL GYVŪNŲ LAIKYMO JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENAMOSIOSE VIETOVĖSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

39.

A-677

DĖL LEIDIMO ĮVEŽTI, ĮSIGYTI, LAIKYTI, VEISTI PAVOJINGUS ŠUNIS IR JAIS PREKIAUTI JONIŠKIO RAJONE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

40.

A-712

DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA TABAKO GAMINIAIS POILSIO IR TURIZMO SEZONĄ IŠDAVIMO

41.

A-800

DĖL APŽIŪROS „GRAŽIAUSIA JONIŠKIO RAJONO SODYBA 2013“ ORGANIZAVIMO

42.

A-942

DĖL ATNAUJINAMŲ (MODERNIZUOJAMŲ) DAUGIABUČIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

43.

A-943

DĖL 2013–2014 METŲ ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS

Puslapis „2013 m. direktoriaus įsakymai“ paskutinį kartą atnaujintas 2014-04-10 15.49.53

Kontaktai

Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426)  69 142
Faks. (8 426)  69 143
El. paštas savivaldybe@joniskis.lt

ASMENŲ PRIĖMIMAS

Paieška svetainėje

Sprendimas: Coral solutions