2011 metai

Eil. Nr.

Dokumento Nr.

Dokumento pavadinimas

1.

A-43

DĖL 2011 METŲ BRANDOS EGZAMINŲ BAZINĖS MOKYKLOS PASKYRIMO

2.

A-65

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIOJO PLANO RENGIMO DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

3.

A-75

DĖL SEZONINIO GRIPO IR ŪMIŲ VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ INFEKCIJŲ PROFILAKTIKOS IR PRIEŠEPIDEMINIŲ PRIEMONIŲ JONIŠKIO RAJONE 2011-2012 M. PLANO PATVIRTINIMO

4.

A-81

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS APSKAITOS POLITIKOS PATVIRTINIMO

5.

A-86

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ IR KITŲ TEISINIO POBŪDŽIO DOKUMENTŲ RENGIMO, DERINIMO, PASIRAŠYMO IR SKELBIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

6.

A-95

DĖL GRIPO IR ŪMIŲ VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIJOS PASKELBIMO

7.

A-155

DĖL KAI KURIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

8.

A-170

DĖL ŠILUMOS TIEKIMO LICENCIJOS IŠDAVIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠILUMERA“

 9.

A-186

DĖL GRIPO IR ŪMIŲ VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIJOS ATŠAUKIMO

10.

A-222 

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO

11.

A-233

DĖL 2011 METŲ MOKINIŲ KOMPIUTERINIO RAŠTINGUMO ĮSKAITOS VYKDYMO CENTRŲ PASKYRIMO

12.

 A-240

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIES IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

13.

A-244

DĖL ANTRINIŲ ŽALIAVŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ IŠDĖSTYMO VIETŲ SĄRAŠO IR SCHEMŲ PATVIRTINIMO

14.

 A-245

DĖL ŠEIMŲ IR ASMENŲ, PATEIKUSIŲ PRAŠYMUS ĮRAŠYTI Į SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS AR JO SĄLYGŲ PAGERINIMO SĄRAŠUS, REGISTRAVIMO IR IŠBRAUKIMO IŠ ŠIŲ SĄRAŠŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

15.

A-361

DĖL 2010–2011 METŲ ŠILDYMO SEZONO PABAIGOS

16.

A-364 

DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS, MAŽMENINE PREKYBA TABAKO GAMINIAIS, LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA NEFASUOTU VARIKLIŲ BENZINU, DYZELINU (DYZELINIAIS DEGALAIS), SUSKYSTINTOMIS DUJOMIS, SKIRTOMIS AUTOTRANSPORTO  PRIEMONĖMS, BIODYZELINU, LEIDIMO  VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA SUSKYSTINTOMIS NAFTOS DUJOMIS, PATIKSLINIMO

17.

A-432

DĖL DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

18.

A-450

DĖL LAISVĖS GYNIMO IR DIDŽIŲJŲ NETEKČIŲ ATMINIMO 2011 METŲ MINĖJIMO JONIŠKIO RAJONE KOMISIJOS SUDARYMO

19.

A-463

DĖL DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

20.

A-501

DĖL 2011 METŲ JONIŠKIO MIESTO PAVYZDINGAI TVARKOMŲ SODYBŲ KONKURSINĖS APŽIŪROS

21.

A-529

DĖL ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO PROTOKOLO SURAŠYMO TAISYKLIŲ, ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO PROTOKOLO FORMOS IR NUTARIMO ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLOJE FORMOS PAVYZDŽIO PATVIRTINIMO

22.

A-582

DĖL ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

23.

A-654

DĖL DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES FORMOS PATVIRTINIMO

24.

A-656

DĖL 2012 M. RAJONO MENO (DAINŲ) ŠVENTĖS ORGANIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO

25.

A-693

DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA TABAKO GAMINIAIS FORMOS PATVIRTINIMO

26.

A-698

DĖL DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

27.

A-717

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS ORGANIZACINIŲ PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

28.

A-720

DĖL LEIDIMŲ ĮSIGYTI, LAIKYTI, VEISTI, DRESUOTI AGRESYVIUS ŠUNIS IR JŲ MIŠRŪNUS IR JAIS PREKIAUTI IŠDAVIMO JONIŠKIO RAJONE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

29.

A-721

DĖL ŽEMĖS SKLYPO JONIŠKYJE, LIVONIJOS G. 30, PLANO, PRILYGINAMO DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI, PATVIRTINIMO

30.

A-732

DĖL ASMENŲ APTARNAVIMO IR JŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE IR JOS FILIALUOSE – SENIŪNIJOSE KOKYBĖS VERTINIMO

31.

A-752

DĖL APŽIŪROS „GRAŽIAUSIA JONIŠKIO RAJONO SODYBA 2011“ ORGANIZAVIMO

32.

A-785

DĖL ŽEMĖS SKLYPO ŽAGARĖJE, VILNIAUS G. 2, PLANO, PRILYGINAMO DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI, PATVIRTINIMO

33.

A-789

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO FORMŲ PATVIRTINIMO

34..

A-800

DĖL DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO IR PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES PAKEITIMO

35.

A-807

DĖL DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

36.

A-816

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO FORMŲ PATVIRTINIMO

37.

A-836

DĖL ORIGINALIAUSIO SKĖČIO KONKURSO „KELIONĖ SU MERE POPINS“ ORGANIZAVIMO

38.

A-892

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSINIO TURTO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ NUVERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

39.

A-896

DĖL DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

40.

A-970

DĖL 2011–2012 METŲ ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS

41.

A-1002

DĖL REKLAMINIO VAIZDO KLIPO, SKIRTO KORUPCIJOS PREVENCIJAI, KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

42.

A-1008

DĖL PASLAUGŲ GAVĖJŲ MOKESČIO UŽ SUTEIKTAS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE PASLAUGAS PANAUDOJIMO ATASKAITOS FORMOS PATVIRTINIMO

43.

A-1016

DĖL DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO IR PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES PAKEITIMO

44.

A-1035

DĖL VIETINIO SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTŲ PAKEITIMŲ PATVIRTINIMO

45.

A-1048

DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO VIENOS DIENOS KAINOS VIENAM MOKINIUI MAISTO PRODUKTAMS ĮSIGYTI NUSTATYMO

46.

A-1056

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTŲ VERTINIMO IR ATRANKOS KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO

47.

A-1066

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGŲ INTERNETO SVETAINIŲ

48.

A-1138

DĖL ŽEMĖS SKLYPO JONIŠKYJE, STOTIES G. 26, PLANO, PRILYGINAMO DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI, PATVIRTINIMO

49.

A-1154

DĖL JONIŠKIO RAJONO BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

50.

A-1164

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PROJEKTŲ RĖMIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

51.

A-1168

DĖL JONIŠKIO MIESTO ŠVENTINIO PAPUOŠIMO KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA KONKURSO ORGANIZAVIMO

52.

A-1197

DĖL 2012 METŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTAMS FINANSUOTI SKIRTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO PATVIRTINIMO

Puslapis „2011 m. direktoriaus įsakymai“ paskutinį kartą atnaujintas 2013-05-15 13.43.18

Kontaktai

Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426)  69 142
Faks. (8 426)  69 143
El. paštas savivaldybe@joniskis.lt

ASMENŲ PRIĖMIMAS

Paieška svetainėje

Sprendimas: Coral solutions