2010 metai

Eil. Nr.

Dokumento Nr.

Dokumento pavadinimas

1.

A-14

DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO VIENOS DIENOS KAINOS VIENAM MOKINIUI MAISTO PRODUKTAMS ĮSIGYTI NUSTATYMO

2.

A-24

DĖL DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

3.

A-27

DĖL DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

4.

A-29

DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ JONIŠKIO RAJONE BENDRO NAUDOJIMO OBJEKTŲ NUOLATINĖS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) DARBŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

5.

A-30

DĖL 2010 METŲ BRANDOS EGZAMINŲ BAZINĖS MOKYKLOS PASKYRIMO

6.

A-51

DĖL FIZINIŲ ASMENŲ LANKYMOSI LAUKINIŲ GYVŪNŲ APTVARE APRIBOJIMO

7.

A-52

DĖL DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

8.

A-67

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SIUNČIAMŲ DOKUMENTŲ

9.

A-68

DĖL TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ KURO NORMŲ NUSTATYMO

10.

A-79

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ PRISKYRIMO

11.

A-86

DĖL 2010 M. JONIŠKIO MIESTO DIENOS ŠVENTĖS ORGANIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO

12

A-96

DĖL KAI KURIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

13.

A-99

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ DARBŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO

14

A-105

DĖL JONIŠKIO RAJONO ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS SUDARYMO

15.

A-132

DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO VIENOS DIENOS KAINOS VIENAM MOKINIUI MAISTO PRODUKTAMS ĮSIGYTI NUSTATYMO

16.

A-157

DĖL VIETINIO SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTO NR. 60 DARBO LAIKO RUGSĖJO-BIRŽELIO MĖNESIAIS

17.

A-158

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MAUDYKLŲ, KURIOSE ATLIEKAMI VANDENS TYRIMAI SĄRAŠO IR JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖSENOS 2010 METŲ GRAFIKO TVIRTINIMO

18.

A-177

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGŲ, GALINČIŲ PRIIMTI BET KURIUO PAROS METU VAIKUS, KURIŲ SVEIKATAI, GYVYBEI AR SAUGUMUI KILUSI REALI GRĖSMĖ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

19.

A-180

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ YRA SAVIVALDYBĖ, VIDAUS KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

20.

A-187

DĖL 2010 METŲ MOKINIŲ KOMPIUTERINIO RAŠTINGUMO ĮSKAITOS VYKDYMO CENTRŲ PASKYRIMO

21.

A-222

DĖL EKSTREMALAUS ĮVYKIO PASKELBIMO JONIŠKIO MIESTE

22.

A-233

DĖL EKSTREMALAUS ĮVYKIO ATŠAUKIMO JONIŠKIO MIESTE

23.

A-234

DĖL ASBESTO TURINČIŲ GAMINIŲ INVENTORIZACIJOS JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

24

A-257

DĖL 2010 METŲ PAGRINDINĖS BRANDOS EGZAMINŲ SESIJOS MOKOMŲJŲ DALYKŲ VALSTYBINIŲ IR MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ CENTRŲ PASKYRIMO

25.

A-266

DĖL ASMENŲ APTARNAVIMO IR JŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE APKLAUSOS

26.

A-270

DĖL 2009-2010 METŲ ŠILDYMO SEZONO PABAIGOS

27.

A-384

DĖL 2010 METŲ JONIŠKIO MIESTO PAVYZDINGAI TVARKOMŲ
SODYBŲ KONKURSINĖS APŽIŪROS

28.

A-429

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

29.

A-449

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ PRISKYRIMO

30.

A-452

DĖL APŽIŪROS „GERIAUSIAI TVARKOMA 2010 METŲ JONIŠKIO RAJONO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ TERITORIJA“ ORGANIZAVIMO

31.

A-462

DĖL JAUNIMO PROJEKTŲ RĖMIMO IŠ JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

32.

A-522

DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO PATVIRTINIMO

33.

A-546

DĖL PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ SAUSRINGUOJU METŲ LAIKOTARPIU

34.

A-569

DĖL JONIŠKIO RAJONO BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

35.

A-622

DĖL 2007-2013 M. SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO „VIETINĖ IR URBANISTINĖ PLĖTRA, KULTŪROS PAVELDO IR GAMTOS IŠSAUGOJIMAS BEI PRITAIKYMAS TURIZMO PLĖTRAI“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS  VP3-1.1-VRM-03-R „DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMAS PIRMIAUSIA DIDINANT JŲ ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMĄ“ PROJEKTŲ KONTROLĖS

36.

A-667

DĖL APŽIŪROS „GRAŽIAUSIA JONIŠKIO RAJONO SODYBA 2010“ ORGANIZAVIMO

37.

A-684

DĖL KONKURSO JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS GATAUČIŲ MARCĖS KATILIŪTĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS

38.

A-694

DĖL KONKURSO JONIŠKIO RAJONO MINDAUGIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS

39.

A-711

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2008 M. BALANDŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. A-307 „DĖL VIENOS PAROS MAITINIMOSI IR KITŲ IŠLAIDŲ PINIGINIŲ KOMPENSACIJŲ SPORTO RENGINIŲ DALYVIAMS MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

40.

A-712

DĖL SPORTO RENGINIŲ DALYVIŲ VIENOS PAROS MAITINIMOSI IŠLAIDŲ PINIGINIŲ KOMPENSACIJŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO

41.

A-760

DĖL 2010-2011 METŲ ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS

42.

A-774

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

43.

A-775

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO SUDARYMO

44.

A-868

DĖL DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

45.

A-1018

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIAUS 2008 M. GRUODŽIO 16 D. ĮSAKYMO NR. A-1122 „DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ IR ADMINISTRACIJOS DOKUMENTŲ REGISTRŲ IR REGISTRACIJOS ŽURNALŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Puslapis „2010 m. direktoriaus įsakymai“ paskutinį kartą atnaujintas 2013-05-15 13.44.25

Kontaktai

Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426)  69 142
Faks. (8 426)  69 143
El. paštas savivaldybe@joniskis.lt

ASMENŲ PRIĖMIMAS

Paieška svetainėje

Sprendimas: Coral solutions