2009 metai

Eil. Nr.

Dokumento Nr.

Dokumento pavadinimas

1.

A-1

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS 2009-2011 M. ORGANIZACINIŲ PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

2.

A-3

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JONIŠKIO LIGONINĖS MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO

3.

A-32

DĖL VIETINIO SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTO PAKEITIMO

4.

A-40

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ GYVENTOJŲ SUSIRINKIME TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

5.

A-41

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ 2009 METŲ RINKIMŲ GRAFIKO SUDARYMO 

6.

A-79

DĖL VIETINIO SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTO PAKEITIMO

7.

A-84

DĖL 2009 M. VAIKŲ SOCIALIZACIJOS PROGRAMŲ RĖMIMO KONKURSO PARAIŠKŲ RECENZENTŲ GRUPĖS SUDARYMO IR RECENZIJOS FORMOS PATVIRTINIMO

8.

A-85

DĖL 2009 METŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS PROGRAMŲ RĖMIMO KONKURSO PARAIŠKŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

9.

A-86

DĖL ADRESO SUTEIKIMO SUFORMUOTAM ŽEMĖS SKYPUI ŽAGARĖJE

10.

A-107

DĖL MELIORACIJOS LĖŠŲ ADMINISTRAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

11.

A-115

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JONIŠKIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO

12.

A-124

DĖL DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

13.

A-138

DĖL VIETINIO SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTO PAKEITIMO

14.

A-157

DĖL DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

15.

A-159

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JONIŠKIO LIGONINĖS MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO

16.

A-160

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO

17.

A-192

DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO SUFORMUOTIEMS ŽEMĖS SKYPAMS

18.

A-209

DĖL TRANSPORTO IŠLAIDŲ, TIESIOGIAI SUSIJUSIŲ SU SOCIALINĖS GLOBOS TEIKIMU ASMENIMS SU SUNKIA NEGALIA, SKAIČIAVIMO IŠ VALSTYBĖS BIUDŽĖTO SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ

19.

A-210

DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

20.

A-218

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

21.

A-219

DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO VIENOS DIENOS KAINOS MAISTO PRODUKTAMS ĮSIGYTI NUSTATYMO

22.

A-220

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MAUDYKLŲ, KURIOSE ATLIEKAMI VANDENS TYRIMAI, SĄRAŠO IR JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖSENOS 2009 METŲ GRAFIKO TVIRTINIMO

23.

A-221

DĖL SKLYPO SUFORMAVIMO DETALIOJO PLANO PARENGIMO

24.

A-222

DĖL 2009 METŲ MOKINIŲ KOMPIUTERINIO RAŠTINGUMO ĮSKAITOS VYKDYMO CENTRŲ PASKYRIMO

25.

A-225

DĖL GATAUČIŲ, KRIUKŲ IR MINDAUGIŲ PIRČIŲ UŽDARYMO

26.

A-230

DĖL DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

27.

A-239

DĖL VIETINIO SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTO PAKEITIMO

28.

A-266

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2008 M. LAPKRIČIO 17 D. ĮSAKYMO NR. A-1035 „DĖL PAREIGŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PILDYMO

29.

A-315

DĖL ŠVAROS MĖNESIO PASKELBIMO

30.

A-328

DĖL 2008-2009 METŲ ŠILDYMO SEZONO PABAIGOS

31.

A-338

DĖL VIETINIO SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTŲ PAKEITIMO

32.

A-345

DĖL VIETINIO SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTŲ PANAIKINIMO

33.

A-441

DĖL 2009 M. JONIŠKIO MIESTO DIENOS ŠVENTĖS ORGANIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO

34.

A-490

DĖL 2009 METŲ JONIŠKIO MIESTO PAVYZDINGAI TVARKOMŲ SODYBŲ KONKURSINĖS APŽIŪROS

35.

A-531

DĖL GYVENTOJŲ LANKYMOSI MIŠKUOSE APRIBOJIMO ATŠAUKIMO

36.

A-542

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJŲ DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

37.

A-623

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JONIŠKIO LIGONINĖS MOKAMOS PASLAUGOS ĮKAINIO PATVIRTINIMO

38

A-636

DĖL APŽIŪROS „GRAŽIAUSIA JONIŠKIO RAJONO SODYBA 2009“ ORGANIZAVIMO

39.

A-658

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2010 METŲ BIUDŽETO PROJEKTO RENGIMO IR BIUDŽETO VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

40.

A-761

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SVEIKATOS SKYRIAUS TIKRINIMO AKTO FORMOS PATVIRTINIMO

41.

A-792

DĖL DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

42.

A-847

DĖL DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

43.

A-853

DĖL SAULĖS MŪŠIO PERGALĖS ĮAMŽINIMO MEMORIALINIO PARKO TECHNINIO PROJEKTO PATVIRTINIMO

44.

A-858

DĖL 2009–2010 METŲ ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS

45.

A-868

DĖL LIETUVOS SAVIVALDOS 90-MEČIO MINĖJIMO ORGANIZAVIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO

46.

A-873

DĖL PASIRENGIMO GRIPO PANDEMIJAI JONIŠKIO RAJONE PLANO PATVIRTINIMO

47.

A-888

DĖL KONSTITUCIJOS EGZAMINO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO KOMISIJOS SUDARYMO

48.

A-1017

DĖL JONIŠKIO RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO VEIKLOS 2009–2012 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO

49.

A-1047

DĖL DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

50.

A-1052

DĖL BENDRŲJŲ SOCIALINIŲ IR SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KONTROLĖS SISTEMOS IR PROCEDŪRŲ NUSTATYMO

51.

A-1123

DĖL DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

52.

A-1124

DĖL DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO IR ADRESO SUTEIKIMO

Puslapis „2009 m. direktoriaus įsakymai“ paskutinį kartą atnaujintas 2012-07-23 11.38.40

Kontaktai

Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426)  69 142
Faks. (8 426)  69 143
El. paštas savivaldybe@joniskis.lt

ASMENŲ PRIĖMIMAS

Paieška svetainėje

Sprendimas: Coral solutions