Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. vasario 18 d., antradienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Parengtas Joniškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano pakeitimo projektas

Informuojame, kad Joniškio rajono savivaldybės administracijoje parengtas Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas „Dėl Joniškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų“.

Infrastruktūros plėtros plano tikslai

2019 m. gegužės 2 d. įsigaliojus Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pataisoms, numatančioms naujus papildomus reikalavimus vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo plėtros planams, pakeisti Joniškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinius, patvirtintus Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-292 „Dėl Joniškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo“.

Vadovaujantis aukščiau nurodyto įstatymo reikalavimais ir 2019 m. gegužės 29 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-332 pakeistomis ir patvirtintomis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklėmis, nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas, nustatyti vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros plėtros kryptis, numatyti infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus ir finansavimą, siekiant, kad visi gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas.

Infrastruktūros plėtros plano uždaviniai

  • vadovaujantis gyventojų tankio ir planuojamos rajono plėtros kriterijais nustatyti aglomeracijų ribas;
  • išnagrinėti infrastruktūros plėtros alternatyvas;
  • atlikti alternatyvų ekonominį skaičiavimą ir aplinkosauginį vertinimą, kuriuos derins Aplinkos ministerija;
  • numatyti infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą), plėtros finansavimo šaltinius;
  • numatyti kuriose teritorijose bus plėtojama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra, kuriose viešasis geriamojo vandens tiekimas bus vykdomas kitomis priemonėmis;
  • nustatyti teritorijas, kuriose taikomas individualus geriamojo vandens išgavimas ir (ar) individualus nuotekų tvarkymas; parengti perspektyvinius infrastruktūros planuojamoje teritorijoje modelius.

Planavimo organizatorius – Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Livonijos g. 4, Joniškis. tel. (8 426) 69 141, el. paštas savivaldybe@joniskis.lt.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2020-02-06 iki 2020-02-20 planavimo organizatoriaus patalpose – Livonijos g. 4, Joniškis, 217 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2020-02-20.

Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sprendimo projektas

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook