Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. liepos 9 d., ketvirtadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 36
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis Nr. 36
Posėdžio data 2018-03-29 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Posėdžio klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Joniškio rajono savivaldybės etikos komisijos 2017 metų veiklos ataskaita (Nr. TSP-33) Rita Samienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl kvalifikacinės klasės suteikimo Joniškio rajono savivaldybės kontrolierei Almai Žukauskytei (Nr. TSP-38) Daiva Nechaj
Priimtas
3 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. T-70 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-43) Daiva Nechaj
Priimtas
4 Dėl pritarimo Komisijos Joniškio rajono savivaldybės tarybos narių 2017 m. lapkričio 23 d. teikimuose pateiktiems faktams ištirti išvadai ir kreipimosi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą (Nr. TSP-66) Daiva Nechaj
Priimtas
5 Joniškio rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos 2017 metų veiklos ataskaita (Nr. TSP-57) Genovaitė Eidukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T-94 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-58) Genovaitė Eidukienė
Priimtas
7 Dėl pritarimo Joniškio rajono savivaldybės administracijos 2017 m. finansų kontrolės būklės ataskaitai (Nr. TSP-53) Stefanija Šniukienė
Priimtas
8 Dėl Žemės mokesčio lengvatų žemės savininkams fiziniams asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą ir pasėlių plotus Joniškio rajono savivaldybėje, taikymo 2018 metais tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-60) Stefanija Šniukienė
Priimtas
9 Joniškio rajono savivaldybės 2017 metų ataskaita apie Šiaulių regiono integruotų teritorijų vystymo programos įgyvendinimą (Nr. TSP-37) Vilija Aleksienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl pritarimo projektui „Universalios sporto aikštelės įrengimas Žagarėje“ (Nr. TSP-45) Vilija Aleksienė
Priimtas
11 Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Paramos priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams, įgyvendinimas Joniškio rajone“ (Nr. TSP-46) Vilija Aleksienė
Priimtas
12 Dėl Joniškio rajono savivaldybės kultūros centrų akreditavimo komisijos sudarymo (Nr. TSP-50) Jonas Novogreckis
Priimtas
13 Dėl Adomo Varno premijos skyrimo komisijos sudarymo (Nr. TSP-51) Jonas Novogreckis
Priimtas
14 Dėl Mato Slančiausko premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-52) Jonas Novogreckis
Priimtas
15 Dėl Joniškio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjų, finansuojamų Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, veiklos išorinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-35) Jonas Novogreckis
Priimtas
16 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T-127 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės apdovanojimų“ pakeitimo (Nr. TSP-59) Jonas Novogreckis
Priimtas
17 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl Mokinių priėmimo į Joniškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-61) Jonas Novogreckis
Priimtas
18 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-85 „Dėl Mokinių priėmimo į Žagarės specialiąją mokyklą ir Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos specialiojo ugdymo skyrių tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-62) Jonas Novogreckis
Priimtas
19 Dėl 2018–2019 mokslo metų klasių komplektų, priešmokyklinio ugdymo grupių, mokinių skaičiaus, prašymų mokytis priėmimo laiko nustatymo, Joniškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose (Nr. TSP-63) Jonas Novogreckis
Priimtas
20 Dėl Joniškio rajono švietimo centro nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-70) Jonas Novogreckis
Priimtas
21 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T-104 „Dėl Neįgaliųjų reikalų komisijos prie Joniškio rajono savivaldybės tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-34) Laima Klemienė
Priimtas
22 Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis projekte „Parama higienos prekėmis“ (Nr. TSP-44) Laima Klemienė
Priimtas
23 Dėl 2018 metų Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo (Nr. TSP-54) Laima Klemienė
Priimtas
24 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-85 „Dėl Dienos ir trumpalaikės socialinės globos neįgaliems asmenims teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-55) Laima Klemienė
Priimtas
25 Dėl Joniškio rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2017 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-56) Laima Klemienė
Priimtas
26 Dėl Joniškio rajono savivaldybės vaikų socialinės globos sistemos pertvarkos 2018–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo (Nr. TSP-64) Laima Klemienė
Priimtas
27 Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-67) Laima Klemienė
Priimtas
28 Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2018 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo (Nr. TSP-68) Laima Klemienė
Priimtas
29 Dėl Budinčio globotojo veiklos organizavimo Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-69) Laima Klemienė
Priimtas
30 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. T-173 „Dėl Vietinės rinkliavos nustatymo už leidimo atlikti žemės darbus Joniškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose (gatvėse, šaligatviuose, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose) ir šių leidimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-30) Arūnas Adomaitis
Priimtas
31 Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties nutraukimo šalių susitarimu (Nr. TSP-40) Arūnas Adomaitis
Priimtas
32 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T-268 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Joniškio rajono savivaldybės nuosavybėn“ pakeitimo (Nr. TSP-41) Arūnas Adomaitis
Priimtas
33 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Joniškio rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. TSP-42) Arūnas Adomaitis
Priimtas
34 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-208 „Dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Joniškio rajono savivaldybės uždarosiose akcinėse bendrovėse, savivaldybės viešosiose ir biudžetinėse įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-65) Arūnas Adomaitis
Įtrauktas į darbotvarkę
35 Dėl Joniškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių plano patvirtinimo (Nr. TSP-17) Boleslovas Švabas
Priimtas
36 Dėl Joniškio rajono savivaldybės atliekų priėmimo punktų uždarymo ir pertvarkos (Nr. TSP-36) Boleslovas Švabas
Priimtas
37 Vyriausybės atstovo teikimai, reikalavimai Gediminas Čepulis
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška