Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. gegužės 30 d., šeštadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Būsto pritaikymas vaikams su sunkia negalia

Joniškio rajono savivaldybės administracija (toliau – savivaldybės administracija), vadovaudamasi Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-365 (toliau – Tvarkos aprašas), organizuoja būsto pritaikymą vaikams su sunkia negalia.

Esant sensorinės sistemos sutrikimų, judėjimo, regos ar klausos sutrikimų, gali būti perkamos Tvarkos apraše nurodytos techninės pagalbos priemonės, jei jų neteikia Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Savivaldybės administracija informuoja, kad šeima, auginanti vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas sunkus neįgalumo lygis, savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriui gali pateikti laisvos formos prašymą pritaikyti būstą ar padengti techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidas.

Prašyme pareiškėjas nurodo savo vardą, pavardę, vaiko su sunkia negalia, kuriam prašoma pritaikyti būstą arba įsigyti techninės pagalbos priemones, vardą, pavardę, gyvenamąjį adresą  ir prašomo pritaikyti būsto adresą. Taip pat pareiškėjas turi patvirtinti, kad nėra pateikęs kito prašymo tam pačiam vaikui su negalia.

Kartu su prašymu pateikiama:

  1. vaiko su sunkia negalia asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija ir pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  2. išrašas iš asmens medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) arba jo kopija, jei vaikui su sunkia negalia reikalingos techninės pagalbos priemonės.

Prašymai pritaikyti būstą ar padengti techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidas vaikams su sunkia negalia priimami iki 2020 m. balandžio 30 d. Dėl būsto pritaikymo vaikui su sunkia negalia ir prašymo pateikimo prašome kreiptis į Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyresniąją specialistę Ritą Tamašauskienę, telefonu 8 614 12001 arba el. paštu rita.tamasauskiene@joniskis.lt.

Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook