Joniškio rajono savivaldybė

Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426)  69 140
Faks. (8 426)  69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
 
  Veiklos sritys
 • Aplinka
 • Aktualijos
  Atliekų tvarkymas
  Dokumentai
  Kraštovaizdis
 • Būstas
 • Aktualijos
  Teisės aktai
  Socialinis būstas
  Administravimas
 • Civilinė metrikacija
 • Paslaugos
  Darbo laikas ir kontaktai
  Statistika
  Santuokų grafikas
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Aktualijos
  Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nekilnojamojo turto valdymas
 • Elektroniniai aukcionai
  Kapinių priežiūra
  Kelių ir gatvių priežiūra
  Statinių priežiūra
 • Paveldosauga
 • Aktualijos
  Informacija
  Paveldo objektai
 • Socialinė parama
 • Aktualijos
  Informacija
  Paslaugos
  Planai ir ataskaitos
  Socialines paslaugas teikiančios įstaigos
 • Sportas
 • Aktualijos
  Sporto centras
  Sporto organizacijos
 • Sveikata
 • Aktualijos
  Dokumentai
  Sveikatos priežiūros įstaigos
 • Šiluma ir energetika
 • Aktualijos
  Teisės aktai
  Informacija
 • Švietimas
 • Informacija
  Neformalusis švietimas
  Švietimo įstaigos
  Švietimo centras
 • Vaiko teisių apsauga
 • Valstybinė kalba
 • Viešoji tvarka
 • Aktualijos
  Dokumentai
    Gyventojams
 • Priėmimas
 • E. Demokratijos paslaugos
 • Autobusų tvarkaraščiai
 • Atliekų vežimo grafikas
 • Techninių apžiūrų grafikas
 • Sąskaitos už atliekų tvarkymą
 • Daugiabučių modernizavimas
 • Bešeimininkiai pastatai
 • Mokesčiai
 • Taisyklės
 • Pagalbos telefonai
 • Karjera
 • Priėmimo tvarka
  Konkursai
  Konkursų rezultatai
  Personalo sudėtis ir kaita
  Tarnybinės veiklos vertinimas
    Dešinės pirmas
 • Tarybos ir komitetų posėdžiai
 • Biudžetas
 • Strateginis planavimas
 • Vadovų darbotvarkės
 • Daugiabučių modernizavimas
 • Bešeimininkiai pastatai
 • Nuolatinės komisijos
 • Visuomenei svarbių statinių projektavimas
 •   Teisės aktai
 • Teisės aktų paieška
 • Taisyklės
 • Naujienų prenumerata
 • Nuotraukų galerija
 • Videogalerija
 • „Regia“ žemėlapis
 •   Turizmas
 • Aktuali informacija
 • Joniškis
 • Žagarė
 • Žemėlapiai
 • Lankytinos vietos
 • Nakvynė
 • Maitinimas
 • Kaimo turizmas
 • Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras
 •   Verslas
 • Verslo liudijimai
 • Licencijos (leidimai)
 • Prekyba naftos produktais
  Prekyba alkoholiniais gėrimais
  Prekyba tabako gaminiais
  Kelių transporto veikla
  Šilumos tiekimo licencijos
 • Prekyba viešosiose vietose
 • Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras
 • Verslo vartai
 •   Kultūra
 • Viešoji biblioteka
 • Muziejus
 • Kultūros centrai
 • Joniškio kultūros centras
  Žagarės kultūros centras
 • Renginiai
 • Konkursai
 •   E. Demokratija
 • E. konsultavimas
 • E. apklausos
 • E. peticijos
 • E. forumas
 • E. skundai
 • Posėdžių transliacija
 • Posėdžių klausimai
 •   Viršutinis
 • Savivaldybė
 • Gyventojams
 • Kultūra
 • Verslas
 • Turizmas
 •   Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Struktūra
  Savivaldybės vadovai
  Meras
  Mero pavaduotojas
  Mero padėjėjas
  Taryba
  Apie tarybą
  Tarybos nariai
  Komitetai
  Frakcijos
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Administracija
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotojas
  Skyriai
  Seniūnijos
  Seniūnaitijos
  Seniūnaičiai
  Savivaldybės įmonės, įstaigos
  Komisijos ir darbo grupės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Administracinės paslaugos
 • Atstovai Seime
 • Teisinė pagalba
 • Pirminė teisinė pagalba
  Antrinė teisinė pagalba
  Vartotojų teisės
 • Teritorijų planavimas
 • Informacija
  Bendrieji planai
  Detalieji planai
  Specialieji planai
  Žemės valdos projektai
 • Viešieji pirkimai
 • Vykdomi viešieji pirkimai
  Sudarytos sutartys
 • Projektai
 • Pateiktos paraiškos
  Įgyvendinami projektai
  Įgyvendinti projektai
 • NVO ir jaunimas
 • Aktualijos
  Jaunimas
  Informacija
  Jaunimo organizacijos
  NVO informacija
  Joniškio miesto VVG
  Bendruomeninės veiklos rėmimas
 • Tarptautiniai ryšiai
 • Aktualijos
  Miestai partneriai
 • Apdovanojimai
 • Joniškio garbės piliečiai
  Savivaldybės apdovanojimai
  Savivaldybės premijos
 • Nuorodos
 • Konkursai
 • Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas ir mokėjimas

   

  Administracinės paslaugos apibūdinimas

  Asmenims, kuriems buvo nustatyta vaiko globa (rūpyba), pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo skiriama vienkartinė 75 bazinių socialinių išmokų (2850 Eur) dydžio išmoka įsikurti.
  Vienkartinė išmoka įsikurti gali būti panaudota:
  1. būstui (gyvenamosioms patalpoms) pirkti;
  2. sumokėti daliai paskolos būstui statyti arba pirkti;
  3. būsto nuomai;
  4. mokesčiams už nuomojamo ar nuosavybės teise turimo būsto komunalines paslaugas;
  5. būstui remontuoti arba rekonstruoti;
  6. baldams, buitinei, vaizdo ir garso technikai, namų apyvokos reikmenims, vienam asmeniniam kompiuteriui įsigyti;
  7. studijų ir neformaliojo švietimo kainai padengti, mokymosi priemonėms įsigyti;
  8. žemės sklypui įsigyti;
  9. mokamų sveikatos priežiūros prekių ir paslaugų išlaidoms apmokėti.
  Prašymas pateikiamas raštu asmeniškai, paštu arba per įgaliotą asmenį.
  Jei prašymas pateikiamas paštu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.
  Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu, telefonu).

  Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės
  paslaugos teikimą

  1. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas
  2. Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 801

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  1. Prašymas gauti išmoką.

  2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas).

  3. Dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą.

  4. Pareiškėjas, priklausomai nuo situacijos, turi pateikti*: 

  4.1. atsiskaitomosios sąskaitos banke numerį;

  4.2. santuokos liudijimo kopiją;

  4.3. teismo spendimą dėl nepilnamečio pripažinimo veiksniu, jeigu vaikas emancipuotas.

  4.4. dokumentus, patvirtinančius būsto ar žemės sklypo įsigijimą, nuomą, baldų ar buitinės technikos įsigijimą, atliktus remonto darbus ir pan. (sąskaitos faktūros, sutartys).

  *Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti pati savivaldybės administracija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) ir nereikalauti
  iš asmens

  Naudojantis programa „Parama“, gaunami duomenys iš gyventojų registro tarnybos (A. Vivulskio g.  4 A, 03220 Vilnius, www.gyvreg.lt)  apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį.

  Administracinės paslaugos teikėjas

  Agnė Misiūnaitė-Eisinienė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji socialinių išmokų specialistė,
  tel. (8 426) 69 154, el. p. agne.misiunaite.eisiniene@joniskis.lt

  Administracinės paslaugos vadovas

  Laima Klemienė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja, 
  tel. (8 426) 69 154, el. p. laima.klemiene@joniskis.lt

  Administracinės paslaugos teikimo trukmė

  Sprendimas dėl vienkartinės išmokos įsikurti priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos

  Administracinės paslaugos kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

  Paslauga teikiama neatlygintinai

  Prašymo forma, pildymo pavyzdys

  Prašymo globos (rūpybos) išmokoms gauti forma SP-3 (B), patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“.

  Prašymo formą galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje www.socmin.lt.

  Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

  Interneto svetainėje www.joniskis.lt asmeniui suteikiama galimybė gauti paraiškos formą.

  Prisijungus prie sistemos per interneto svetainę www.spis.lt suteikiama galimybė užpildyti ir pateikti prašymo formą.

  Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

  Paslauga yra galutinė.

  Asmeniui atvykus į savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.

  Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo skiltyje „Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo“.

  Vienkartinė išmoka įsikurti skiriama, jeigu prašymą asmuo pateikė iki jam sukako 25 metai.

  Vienkartinė išmoka įsikurti grynaisiais pinigais neišmokama, išskyrus atvejus, kai lieka nepanaudota mažesnė negu 1 bazinės socialinės išmokos (38 Eur) dydžio išmokos dalis, kuri gali būti išmokama grynaisiais pinigais.

  Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

   Įvertinkite paslaugą

  Jūsų komentaras
  Vardas, Pavardė:
  El. pašto adresas:
  Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
  AntiSpam
  komentarų nėra
  Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaPaskutinis atnaujinimas: 2017-02-02 13:16:44
  Biudžetinė įstaiga
  Joniškio rajono savivaldybės administracija
  Duomenys kaupiami
  Juridinių asmenų registre
  Kodas 288712070
  Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
  Tel. (8 426)  69 140
  Faks. (8 426)  69 143
  El. p. savivaldybe@joniskis.lt