Joniškio rajono savivaldybė
2017 m. spalio 22 d., sekmadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Dienos klausimas
Ar Jūs pasitikite Joniškio rajono savivaldybės institucijomis, įmonėmis ir įstaigomis?
Taip
Ne
Neturiu nuomonės
Balsavo: 260 žmonių
Vaiko teisių apsaugos skyrius
 
 Skyrius atlieka šias funkcijas:
 • organizuoja prevencinį darbą su tėvais (kitais vaiko atstovais pagal įstatymą);
 • kreipiasi į atitinkamas teisėsaugos institucijas, kad asmenims, keliantiems grėsmę vaiko saugumui ir sveikatai, įstatymų nustatyta tvarka būtų taikomos civilinės, administracinės ar baudžiamosios poveikio priemonės;
 • teikia pagal savo kompetenciją metodinę paramą savivaldybės įstaigų, susijusių su vaiko teisių apsauga, darbuotojams;
 • konsultuoja tėvus, mokytojus ir pačius vaikus jų teisių apsaugos, globos (rūpybos), įvaikinimo ir teisės pažeidimų prevencijos klausimais;
 • organizuoja asmens, norinčio tapti likusio be tėvų globos vaiko globėju (rūpintoju), pasirengimą globoti (rūpintis);
 • atlieka pasirengimo būti vaiko globėju (rūpintoju) vertinimą, priima sprendimą dėl fizinio arba juridinio asmens tinkamumo skirti vaiko globėju (rūpintoju);
 • organizuoja likusio be tėvų globos vaiko laikinąją ir nuolatinę globą (rūpybą);
 • atlieka vaikų laikinosios ir nuolatinės globos (rūpybos) priežiūrą šeimose bei šeimynose, valstybės ir savivaldybės institucijose bei įstaigose, nevyriausybinių institucijų, organizacijų ir fizinių asmenų įsteigtose vaikų globos įstaigose;
 • nustato vaikus, kuriems reikia globos (rūpybos), užtikrina šių vaikų, taip pat šeimose bei šeimynose, valstybės ir savivaldybės institucijose bei įstaigose, nevyriausybinių institucijų ir organizacijų įsteigtose vaikų globos įstaigose globojamų (rūpinamų) vaikų apskaitą;
 • kaupia ir sistemina informaciją apie savivaldybėje esančius vaikus, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti įvaikinami ir asmenis, kurie nori įvaikinti;
 • teikia Įvaikinimo tarnybai informaciją apie savivaldybės teritorijoje esančius galimus įvaikinti vaikus ir asmenis, kurie nori įvaikinti;
 • kaupia pranešimus apie smurtą patyrusius vaikus, organizuoja pagalbą smurtą patyrusiems vaikams;
 • išduoda teisės aktų nustatyta tvarka dokumentus dėl vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes (smulkesnė informacija www.migracija.lt);
 • duoda sutikimą rūpintojui gyventi skyrium nuo rūpinamo nepilnamečio, sulaukusio 16 metų.

Skyrius, atstovaudamas vaiko teisėms ir teisėtiems interesams, paduoda teismui prašymą:

 • atskirti vaiką nuo tėvų (tėvo ar motinos);
 • panaikinti vaiko atskyrimą nuo tėvų (tėvo ar motinos);
 • nušalinti vaiko tėvus (ar vieną iš jų) nuo savo nepilnamečiam vaikui priklausančio turto netinkamo tvarkymo, kai daroma žala vaiko turtiniams interesams.

Skyrius, atstovaudamas vaiko teisėms ir teisėtiems interesams, paduoda teismui pareiškimą dėl:

 • nepilnamečio pripažinimo visiškai veiksniu (emancipuotu);
 • teismo duoto vienam iš sutuoktinių leidimo atlikti tam tikrus veiksmus pakeitimo ar panaikinimo;
 • vaiko nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo;
 • vaiko globėjo (rūpintojo) skyrimo, kai nustatoma nuolatinė vaiko globa (rūpyba);
 • vaiko globėjo (rūpintojo) atleidimo iš pareigų, kai šis jų nevykdo ar netinkamai jas atlieka.

Skyrius, atstovaudama vaiko teisėms ir teisėtiems interesams:

 • pareiškia apie vaiko gimimą valstybės ir savivaldybės institucijoms bei įstaigoms, jeigu tėvai serga, yra mirę ar dėl kitų priežasčių negali pareikšti apie vaiko gimimą;
 • savo pareiškimu įregistruoja rasto vaiko gimimą;
 • suteikia vaikui vardą ir pavardę, kai registruojamas vaiko, kurio tėvai nežinomi, gimimas.

Skyrius, vadovaudamasis vaiko teisių ir teisėtų interesų gynybos principu, teikia fiziniams ir juridiniams asmenims:

 • tėvui ir motinai – informaciją apie vaiką, negyvenantį kartu su jais, išskyrus atvejus, kai yra grėsmė vaiko sveikatai ar gyvybei iš tėvo ar motinos pusės;
 • pedagogų taryboms, teismams, kitoms kompetentingoms institucijoms ar pareigūnams – išvadas (rekomendacijas) dėl tikslingumo taikyti poveikio priemones nepilnamečiams, siųsti juos į specialiosios globos įstaigas, paleisti iš šių įstaigų.

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir atlikdama jai nustatytas funkcijas:

 • kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją apie vaikus (neprižiūrimus, socialiai ir pedagogiškai apleistus), kurių asmenines, socialines ir turtines teises dėl nepalankių šeimos ir kitų aplinkybių turi ginti valstybė ar visuomenė;
 • kaupia ir sistemina informaciją apie vaikus, kuriems reikia globos (rūpybos), tvarko ir užtikrina šių vaikų apskaitą;
 • rengia pagal savo kompetenciją atitinkamoms valstybės ir savivaldybės institucijoms bei įstaigoms pasiūlymus dėl vaiko teisių apsaugos, vaiko globos (rūpybos) ir teisės pažeidimų prevencijos gerinimo;
 • rengia ir įgyvendina (kartu su valstybės ir savivaldybės institucijomis bei įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis) tikslines programas ir kitas socialines priemones, susijusias su vaiko teisių apsauga, vaiko globa (rūpyba) ir teisės pažeidimų prevencija;
 • rūpinasi, kad būtų nustatomi ir registruojami vaikai, linkę į girtavimą, narkomaniją, toksikomaniją, valkatavimą, amoralų elgesį, turintys kitų sveikatos ar elgesio problemų;
 • rūpinasi, kad būtų plėtojamos socialinės, psichologinės ir teisinės paslaugos vaikams, smurto aukoms;
 • sprendžia šalių sutikimu ginčus dėl vaiko teisių apsaugos, ugdymo, globos (rūpybos) ir teisės pažeidimų prevencijos; stengiasi sutaikyti nukentėjusiuosius su vaikais, padariusiais fizinę, moralinę ar materialinę žalą;
 • vykdo kitas įstatymų ir teisės aktų numatytas funkcijas.

 

Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja
Olga Vaičiūnienė

 

Pareigos

Vardas, pavardė

Kabinetas

Telefonas

El. paštas

Vedėja

Olga Vaičiūnienė

114

(8 426)  69 151
mob. 8 672 73 559

olga.vaiciuniene@joniskis.lt

Vyriausioji specialistė

Danguolė Repšienė

115

(8 426)  69 151
mob. 8 672 27 635

danguole.repsiene@joniskis.lt

Vyriausioji specialistė

Genovaitė Eidukienė

 113

(8 426)  69 151
mob. 8 672 27 597

genovaite.eidukiene@joniskis.lt

Vyriausioji specialistė

Monika Balnytė-Skaringienė  116  (8 426)  69 151 monika.skaringiene@joniskis.lt
 
 
Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaPaskutinis atnaujinimas: 2017-06-01 17:12:12

 
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
25262728293001
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30310102030405
Spalis
    2017