Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. balandžio 7 d., antradienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
2014-11-26
Sveiki , ar jauna šeima su kūdikiu gali gauti socialini būstą Joniškyje ? kokios socialines paramos gali tikėtis tokia šeima, kai abu žmones šiuo metu nedirbantys ir augina katik gimusi kūdiki , neturi savo gyvenamo nuosavo būsto , glaudžiasi pas gimines ?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 8 straipsniu ir Joniškio rajono savivaldybės socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-50 (Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. T-112 redakcija kartu su pakeitimais ir papildymais, padarytais 2010 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-163 ir 2011 m. vasario 3 d. sprendimu Nr. T-14) 12, 14 punktais, savivaldybės socialiniai būstai yra išnuomojami asmenims ir šeimoms, kurie yra įrašyti į Joniškio rajono savivaldybės, turinčių teisę į savivaldybės socialinį būstą, sąrašus.

Asmuo (šeima), pageidaujantis būti įrašytas į Joniškio rajono savivaldybės gyventojų, turinčių teisę į savivaldybės socialinį būstą, sąrašus, kreipiasi į Joniškio rajono savivaldybės Infrastruktūros skyrių (301 kab.) ir pateikia prašymą su šiais dokumentais:   

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (visų šeimos narių).
2. Neįgaliojo pažymėjimo kopija (jei asmuo neįgalus).
3. Našlaičio statusą patvirtinantis dokumentas.
4. Pažymos iš darboviečių ar kitų įstaigų apie asmens (šeimos) gautas pajamas praėjusiais metais (12 paskutinių mėn.).
5. Metinė gyventojo (šeimos) turto deklaracija iš Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Joniškio poskyrio, adresu Livonijos g. 10, Joniškis.

Jeigu esate jauna šeima (abu sutuoktiniai iki 35 m. amžiaus), būsite įrašyti į jaunų šeimų sąrašą, pagal prašymo gavimo datą. Socialiniai būstai nuomojami, laikantis sąrašuose numatyto eiliškumo.

Infrastruktūros skyriaus
vyresnioji specialistė
Rasuolė Nesavienė

Atgal