Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. spalio 22 d., ketvirtadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Priimami prašymai dėl socialinės paramos mokiniams

Informuojame, kad nuo liepos 1 d. galima teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo – nemokamo maitinimo mokykloje (pietų, pusryčių) ir paramos mokinio reikmenims įsigyti.

Teisė į šią paramą nustatoma, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip:

  • 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio (187,50 Eur);
  • 2 VRP dydžiai (250 Eur), patikrinus gyvenimo sąlygas ir esant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą surašiusio asmens rekomendacijai skirti paramą šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (-us), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ar daugiau vaikų, kai bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus;
  • 2,5 VRP dydžio (312,50 Eur) išimties atvejais, patikrinus gyvenimo sąlygas ir esant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą surašiusio asmens rekomendacijai skirti paramą šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (-us), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus, kai mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką.

Paramai mokinio reikmenims įsigyti per kalendorinius metus vienam mokiniui skiriama 2 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka (78 Eur).

Naujovė! Nuo šių metų rugsėjo 1 d. visi mokiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą (priešmokyklinukai) ir pradinio ugdymo programą (pirmokai), turi teisę į nemokamus pietus nevertinant šeimos gaunamų pajamų.

Dėl socialinės paramos mokiniams pareiškėjas (vienas iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas, mokinys nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, turintis tėvų sutikimą), deklaravęs gyvenamąją vietą Joniškio rajono savivaldybėje, kreipiasi į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota, – į faktinės gyvenamosios vietos seniūniją arba į mokyklos, kurioje mokinys mokosi, administraciją ir užpildo:

  • Prašymą-paraišką (SP-11 (A) forma) gauti mokinių nemokamą maitinimą nevertinant pajamų (kreipiantis tik dėl nemokamų pietų priešmokyklinukui ar (ir) pirmokui);
  • Prašymą-paraišką (SP-11 forma) gauti socialinę paramą mokiniams (jeigu šeimoje yra ne tik priešmokyklinukų ir (ar) pirmokų, bet ir vaikų, kurie mokosi vyresnėse klasėse, kreipiantis dėl socialinės paramos mokiniams, pildoma bendra forma).

Prašymas-paraiška gali būti pateikta asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt, arba per atstovą (įgaliotą asmenį).

Prašymai dėl nemokamo maitinimo priimami nuo liepos 1 d. visų mokslo metų eigoje, dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti – iki 2020 m. spalio 5 d. Informacija teikiama Joniškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriuje, tel. (8 426) 69 154.

Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook