Joniškio rajono savivaldybė
2019 m. lapkričio 12 d., antradienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimas

Joniškio rajono savivaldybės administracija (toliau – administracija) įgyvendina Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – priemonė).

2019 m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-208 pakeistas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. A1-259 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“. Esminis pakeitimas – priemonės įgyvendinimo savivaldybėje aprašą turi patvirtinti administracijos direktorius, prieš tai panaikinus savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą aprašą.

2019 m. gegužės 30 d. Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-86 netekusiu galios pripažintas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Joniškio rajono savivaldybėje aprašą, patvirtintą Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-157 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Joniškio rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ (Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T-138 redakcija).

2019 m. birželio 11 d. Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-561 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Joniškio rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Joniškio rajono savivaldybėje aprašas.

Joniškio rajono savivaldybei skirtas 15449 Eur lėšas administracijos direktorius 2019 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. A-601 „Dėl priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Joniškio rajono savivaldybėje“ paskirstė seniūnijoms.

Seniūnijose išplėstinės seniūnaičių sueigos nustatė priemonės vykdytinas ir finansuotinas veiklas. Gaižaičių išplėstinė seniūnaičių sueiga nusprendė lėšas naudoti bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinančiai veiklai. Gataučių – sporto ir sveikatinimo veiklai, Kriukų – kultūrinei ir švietėjiškai veiklai, o visų kitų seniūnijų sueigos sprendimais lėšos turi būti panaudotos bendruomenės akcijoms ir iniciatyvoms, skirtoms viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Pagal patvirtintas finansuotinas veiklas kvietimas teikti paraiškas paramai gauti buvo paskelbtas nuo liepos 11 d. iki rugpjūčio 12 d. Paraiškas galėjo teikti bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas; kitos nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas; religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas (toliau kartu – organizacija). Gataučių seniūnijoje buvo paskelbtas papildomas kvietimas.

Paraiškas paramai gauti pateikė 14 organizacijų. Paraiškas vertino išplėstinių seniūnaičių sueigų nariai. Sueigų sprendimais buvo siūlyta administracijos direktorei skirti lėšas projektams įgyvendinti.

2019 m. rugsėjo 18 d. administracijos direktorės įsakymu Nr. A-815 „Dėl lėšų projektams įgyvendinti“ skirtos lėšos visiems 14 projektams įgyvendinti. Su įsakymu galima susipažinti čia.

Ateinančią savaitę bus pasirašomos Valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui įgyvendinti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ sutartys.

Projektai pradedami įgyvendinti spalio 1 d. ir turės būti įgyvendinti iki gruodžio 10 d.

Žemės ūkio skyriaus programų koordinatorės informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook