Joniškio rajono savivaldybė
2019 m. spalio 14 d., pirmadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Prie kelių, gatvių ir inžinerinių tinklų remonto kviečiami prisidėti ir gyventojai

Joniškio rajono savivaldybės taryba 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-198 yra patvirtinusi Kelių, gatvių ir inžinerinių tinklų  statybos, rekonstravimo, kapitalinio arba paprastojo remonto darbų, prie kurių finansavimo prisidėtų fiziniai ar juridiniai asmenys, tvarkos aprašą.

Minėtame apraše yra numatyta tvarka, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys gali finansiškai prisidėti prie infrastruktūros objektų statybos, rekonstravimo, kapitalinio arba paprastojo remonto  darbų, numatomas norimų atnaujinti objektų eiliškumas ir prioriteto tvarka.

Savivaldybės administracija interneto svetainėje www.joniskis.lt ir vietinėje spaudoje kasmet, ne vėliau kaip iki spalio 1 dienos paskelbia kvietimą fiziniams ir juridiniams asmenims teikti pasiūlymus ateinantiems ataskaitiniams metams ir skirti lėšų vietinės reikšmės keliams, gatvėms projektuoti, statyti, rekonstruoti, kapitalinio arba paprastojo remonto darbams atlikti. Kvietimas papildomai gali būti skelbiamas ir kituose leidiniuose, internete ar kitais būdais.

Nustatytos formos pasiūlymus Pareiškėjai gali teikti du mėnesius nuo kvietimo paskelbimo.

Dėl sutarties sudarymo prašome kreiptis į Joniškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus vyr. specialistą Vidą Dirsę, tel. (8 426) 69 147, el. p vidas.dirse@joniskis.lt.

Joniškio rajono savivaldybės administracijos informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook