Joniškio rajono savivaldybė
2017 m. gegužės 26 d., penktadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 26
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis Nr. 26
Posėdžio data 2017-05-31 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus 2016 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-123) Jonas Novogreckis
Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus 2016 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-126) Jonas Novogreckis
Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Joniškio vaikų darželio „Vyturėlis“ direktoriaus 2016 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-127) Jonas Novogreckis
Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Joniškio rajono Žagarės vaikų lopšelio-darželio „Vyšniukas“ direktoriaus 2016 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-128) Jonas Novogreckis
Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos direktoriaus 2016 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-129) Jonas Novogreckis
Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl Joniškio r. Plikiškių mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2016 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-130) Jonas Novogreckis
Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Joniškio „Aušros“ gimnazijos direktoriaus 2016 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-137) Jonas Novogreckis
Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl Joniškio rajono švietimo centro direktoriaus 2016 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-138) Jonas Novogreckis
Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Joniškio jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos direktoriaus 2016 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-139) Jonas Novogreckis
Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl Joniškio r. Gasčiūnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-140) Jonas Novogreckis
Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Žagarės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-143) Jonas Novogreckis
Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Joniškio r. Mindaugių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-144) Jonas Novogreckis
Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-145) Jonas Novogreckis
Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl Joniškio r. Gataučių Marcės Katiliūtės mokyklos direktoriaus 2016 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-146) Jonas Novogreckis
Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-147) Jonas Novogreckis
Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl Joniškio r. Žagarės gimnazijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-148) Jonas Novogreckis
Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl Joniškio r. Kriukų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-149) Jonas Novogreckis
Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl Joniškio r. Skaistgirio gimnazijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-150) Jonas Novogreckis
Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl Joniškio rajono sporto centro direktoriaus 2016 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-151) Jonas Novogreckis
Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl uždarosios akcinės bendrovės GATE FOUR atleidimo nuo 2017 m. nekilnojamojo turto mokesčio (Nr. TSP-134) Stefanija Šniukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo 2017 metais nustatymo (Nr. TSP-135) Stefanija Šniukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl N. Ž. atleidimo nuo 2016 m. nekilnojamojo turto mokesčio skolos dalies sumokėjimo (Nr. TSP-141) Stefanija Šniukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-21 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-160) Stefanija Šniukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl Joniškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-142) Alma Žukauskytė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ papildymo (Nr. TSP-157) Vilija Aleksienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Joniškio „Aušros“ gimnazijos modernizavimas“ (Nr. TSP-158) Vilija Aleksienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl pritarimo Joniškio rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano ataskaitai (Nr. TSP-159) Vilija Aleksienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. T-69 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-163) Daiva Nechaj
Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. T-70 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-166) Daiva Nechaj
Įtrauktas į darbotvarkę
30 Dėl priedo Joniškio rajono savivaldybės mero pavaduotojai Vaidai Aleknavičienei už ištarnautus Lietuvos valstybei metus nustatymo (Nr. TSP-132) Rasa Lapukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 15 d. sprendimo Nr. T-122 „Dėl maksimalaus trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos ir apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose išlaidų finansavimo Joniškio rajono gyventojams dydžio nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-153) Laima Klemienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. T-57 „Dėl Mokinių priėmimo į Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklą ir Joniškio sporto centrą tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-125) Jonas Novogreckis
Įtrauktas į darbotvarkę
33 Dėl Joniškio Jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos likvidavimo (Nr. TSP-124) Jonas Novogreckis
Įtrauktas į darbotvarkę
34 Dėl Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus darbo laiko suderinimo (Nr. TSP-133) Jonas Novogreckis
Įtrauktas į darbotvarkę
35 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-25 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės jaunimo politikos koncepcijos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-136) Jonas Novogreckis
Įtrauktas į darbotvarkę
36 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-21 „Dėl Jono Avyžiaus literatūros premijos įsteigimo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-154) Jonas Novogreckis
Įtrauktas į darbotvarkę
37 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-252 „Dėl Mato Slančiausko premijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-155) Jonas Novogreckis
Įtrauktas į darbotvarkę
38 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-32 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-161) Jonas Novogreckis
Įtrauktas į darbotvarkę
39 Dėl Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties nutraukimo šalių susitarimu (Nr. TSP-165) Agnė Valaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 Dėl Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties nutraukimo (Nr. TSP-164) Arūnas Adomaitis
Įtrauktas į darbotvarkę
41 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T-254 „Dėl viešame aukcione parduodamo Joniškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ papildymo (Nr. TSP-131) Arūnas Adomaitis
Įtrauktas į darbotvarkę
42 Dėl Joniškio rajono asfaltuotinų žvyrkelių ruožų eilės patvirtinimo (Nr. TSP-162) Arūnas Adomaitis
Įtrauktas į darbotvarkę
43 Dėl E. M. atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (Nr. TSP-152) Daiva Zikienė
Įtrauktas į darbotvarkę
44 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T-188 „Dėl Joniškio rajono komunalinių atliekų tvarkymo plano ir atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-156) Boleslovas Švabas
Įtrauktas į darbotvarkę
45 Joniškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2016 metų veiklos ataskaita (Nr. TSP-109) Benjaminas Rimdžius
Įtrauktas į darbotvarkę
46 Vyriausybės atstovo teikimai, reikalavimai Gediminas Čepulis
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

 
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304
Gegužė
    2017