Joniškio rajono savivaldybė
2019 m. lapkričio 12 d., antradienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Posėdžiavo Joniškio miesto VVG valdyba

Pirmadienį į pirmąjį valdybos posėdį susirinko naujai išrinkti Joniškio miesto vietos veiklos grupės (toliau – MVVG) valdybos nariai. Pagal MVVG įstatus, valdybą sudaro 6 nariai: 2 savivaldybės tarybos deleguoti, 2 asocijuotos verslo struktūros ir (ar) įmonės atstovai, 2 bendruomeninių organizacijų ir (ar) kitų nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Taip pat, bent vienas VVG valdybos narys turi būti jaunesnis negu 29 metų ir (arba) būti deleguotas jaunimo nevyriausybinės organizacijos ir bent vienas VVG valdybos narys  turi atstovauti neįgalių žmonių organizacijai. VVG valdybos nariais turi būti abiejų lyčių asmenys ir nė vienos iš lyčių atstovų negali būti daugiau kaip 60 procentų.

2019 m. rugpjūčio 29 d. Juridinių asmenų registre įregistruoti valdybos nariai: vietos valdžios atstovai Vaida Aleknavičienė ir Aivaras Rudnickas, asocijuotos verslo struktūros ir (ar) įmonės atstovai Justas Čalnaras (jaunesnis negu 29 metų) ir Henrikas Mikalkėnas, bendruomeninių organizacijų ir (ar) kitų nevyriausybinių organizacijų atstovai Aušra Maskoliūnienė ir Sandrutė Kairaitienė (atstovauja neįgaliųjų organizacijoms).

Posėdyje MVVG valdybos pirmininku vienbalsiai išrinktas Aivaras Rudnickas.

Posėdžio metu valdybos nariams buvo priminta, kad nuo 2019 m. birželio 10 d. iki 2019 m. liepos 12 d. buvo renkami projektiniai pasiūlymai dėl projektų, skirtų įgyvendinti Joniškio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos veiksmus, finansavimo. Nurodytu laikotarpiu gauti šeši projektiniai pasiūlymai. Jie visi įvertinti. Valdybos nariams pateikta informacija apie šių projektų tikslus, uždavinius, numatomus pasiekti rodiklius.

Valdybos nariai susipažino su pagal šiuos dokumentus parengtu papildytu vietos plėtros projektų sąrašu, kurį turi patvirtinti MVVG valdyba. Taip pat informuota, kad paraiškas Europos socialinio fondo agentūrai teikti galės tik tie pareiškėjai, kurie bus įtraukti į vietos plėtros projektų sąrašą. Paraiškas vertins ir finansavimo sutartis su pareiškėju pasirašys ESFA. MVVGT valdybos nariai vienbalsiai patvirtino papildytą vietos plėtros projektų sąrašą.

Posėdyje kalbėta apie Joniškio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos įgyvendinimą.

Joniškio miesto VVG informacija ir nuotrauka

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook