Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. balandžio 10 d., penktadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Ugdymo įstaigos pasirengusios priimti iššūkius

Šiomis dienomis Lietuva, kaip ir daugelis pasaulio šalių, susiduria su nauju iššūkiu – COVID-19 sukeltomis pasekmėmis, kurios stipriai pakeitė įprastą žmonių gyvenimo ritmą. Siekdama suvaldyti situaciją ir išvengti nepageidaujamų socialinių padarinių, Joniškio rajono savivaldybės administracija aktyviai įsitraukia į svarbių sprendimų paiešką ir įgyvendinimą.

Savivaldybės administracija supranta, kad kai kurios šeimos gali susidurti su didesniais ar mažesniais sunkumais, todėl socialiai pažeidžiamų šeimų vaikams, besimokantiems pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ir gaunantiems nemokamą maitinimą, yra dalinami maisto paketai. Pirmi tokie paketai šeimas pasiekė jau kovo 30 d.

Įvertinus galimas rizikas, kol Lietuvos Respublikoje paskelbtas karantinas, savivaldybės įstaigų vadovams leista dirbti nuotoliniu būdu, užtikrinant galimybę susisiekti telefoniniu ir internetiniu ryšiu  dėl užduočių ir pavedimų vykdymo. Įstaigų vadovams taip pat išsakyta administracijos pozicija dėl nepedagoginio įstaigų personalo politikos šiuo sudėtingu laikotarpiu: prašoma nekelti šiuo metu nereikalingų socialinių įtampų, nesiūlyti darbuotojams prastovų, dalinių prastovų, kasmetinių atostogų (nebent patys darbuotojai pageidautų išeiti kasmetinių atostogų).

Pabrėžiama, kad ugdymo įstaigų vadovams dėl darbo organizavimo šiuo laikotarpiu siūloma priimti sprendimus, pasitarus su darbuotojų atstovais, su  pačiais darbuotojais, vadovaujantis darbo santykių teisinio reglamentavimo principais, veikiant sąžiningai, bendradarbiaujant bei nepiktnaudžiaujant teise ir užtikrinant būtinųjų neatidėliotinų, numatytų įstaigai, funkcijų vykdymą.

Labai svarbu susitarti dėl būtinų funkcijų vykdymo ir susitarimų laikytis. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija taip pat laikosi nuostatos, kad tinkamai suorganizavus švietimo įstaigų darbuotojų (įskaitant ankstyvojo ugdymo pedagogus) veiklą karantino laikotarpiu, valstybės ir  savivaldybių švietimo įstaigose neturėtų būti pagrindo skelbti prastovas ir mažinti jų darbo apmokėjimą.

Vienas iš didžiausių šių dienų iššūkių – ugdymo nuotoliniu būdu organizavimas. Šiam iššūkiui įstaigos intensyviai rengėsi dvi savaites: analizavo nuotolinio ugdymo galimybes, pasirengė nuotolinio ugdymo tvarkas, pasirinko įstaigai tinkamus elektroninių mokymo platformų variantus. Kadangi mokyklų patirtis taikant elektroninius mokymo įrankius skirtinga, skiriasi mokinių amžius ir jų skaitmeninių įrankių naudojimo įgūdžiai, mokykloms suteikta laisvė rinktis joms prieinamas mokymo bazes ir priemones.

Reikalingus dokumentus dėl nuotolinio mokymo organizavimo ugdymo įstaigos skelbia savo interneto tinklalapiuose, jie yra pasiekiami ne tik mokytojams, mokiniams, jų tėvams, bet ir kitiems tuo besidomintiems gyventojams. Be to, daugelis ugdymo įstaigų informaciją ugdytiniams ir jų tėvams išsiuntė dar prieš nuotolinio  ugdymo startą elektroniniais paštais, Messenger, pasidalino Facebook‘o paskyrose.

Nuo kovo 30 d. ugdymo procesas pradėtas vykdyti nuotoliniu būdu. Po pirmosios nuotolinio ugdymo dienos įstaigos pasidalino savo sėkmėmis ir sunkumais. Pirmosios nuotolinio ugdymo dienos paneigė  nuogąstavimus, kad kai kurie vaikai gali nesijungti prie nurodytų platformų, nedalyvauti elektroninėmis priemonėmis vykdomose pamokose realiu laiku.

Nuotolinio ugdymo pirmosios dienos parodė, kad mokinių aktyvumas siekia daugiau kaip 90 procentų. Su didesniais sunkumais įstaigos nesusidūrė. Didžiausias pamokų trikdis – stringantis interneto ryšys, dėl pernelyg didelės apkrovos sunkiai pasiekiamos kai kurios ugdymo platformos.

Nepaisant to, mokytojai yra nusiteikę pozityviai, pasirengę tobulinti nuotolinio mokymo kompetencijas, o socialiniuose tinkluose plintanti informacija ir vaizdo medžiaga tik parodo, kad šiandienos situacijoje mokiniai tampa mokytojų pagalbininkais, padedančiais įvaldyti šiuolaikines technologijas.

Tėvams, pedagogams, vaikams norisi palinkėti kantrybės, optimizmo, drąsos ir ryžto susidūrus su nauju išbandymu. Visi kartu neabejotinai įveiksime iššūkius ir būsime dar tvirtesni ir stipresni.

Joniškio rajono savivaldybės administracija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook