Joniškio rajono savivaldybė
2019 m. birželio 25 d., antradienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Nustatyti nauji pajamų dydžiai gauti paramą maisto produktais ir higienos prekėmis išimties atvejais

Primename, kad asmenys, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 183,00 eurų dydžio per mėnesį, gali kreiptis paramos maisto produktais ir higienos prekėmis.

Gyventojai, gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, nemokamą maitinimą pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą ir atitinkantys sąlygas gauti piniginę socialinę paramą, taip pat globojami šeimose vaikai ir asmenys nuo 18 metų, kuriems paskirta globos (rūpybos) išmoka pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą, į paramos gavėjų sąrašus įrašomi jiems pateikus užpildytą prašymą (sutikimą).

Papildomai, parama Joniškio rajono savivaldybės gyventojams skiriama išimties atvejais, jeigu:

1. Bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) didesnės nei 183,00 eurai, bet neviršija 268,40 eurų per mėnesį, kai:

1.1. šeimos (vieno gyvenančio asmens) vaikui yra skirtas nemokamas maitinimas išimties tvarka;
1.2. bendrai gyvenantys asmenys yra pensinio amžiaus;

2. bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) didesnės nei 183,00 eurai, bet neviršija 292,8 eurų per mėnesį, kai:

2.1. asmuo yra sukakęs pensinį amžių ir gyvena vienas;
2.2. asmuo yra vienišas ir neįgalus;
2.3. bendrai gyvenantys asmenys yra neįgalūs.

Informacija apie paramą teikiama Joniškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriuje, tel. (8 426) 69 154 ir gyvenamosios vietos seniūnijoje, bei skelbiama interneto svetainėse – www.joniskis.lt ir www.priimk.lt.

 Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook