Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. sausio 26 d., sekmadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Dėl žmogaus palaikų gabenimo patologinės anatomijos tyrimams ar teismo medicinos ekspertizėms ir tyrimams

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 197 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymą ir Susitarimą dėl mirusiųjų kūnų pervežimo“ 4.3 papunkčiu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2018 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-157/1V-118 patvirtintas Žmogaus palaikų gabenimo patologinės anatomijos tyrimams ar teismo medicinos ekspertizėms ir tyrimams tvarkos aprašas (toliau − Aprašas).

Aprašas nustato žmogaus palaikų gabenimo patologinės anatomijos tyrimams ar žmogaus palaikų gabenimo teismo medicinos ekspertizėms ir tyrimams tvarką.

Lietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymo nustatyta tvarka konstatavus mirties faktą, žmogaus palaikus patologinės anatomijos tyrimams ar teismo medicinos ekspertizėms ir tyrimams gabena savivaldybės, kurios teritorijoje buvo nustatytas asmens mirties faktas, atrinktas laidojimo paslaugų teikėjas.

Joniškio rajono savivaldybėje mirusių (žuvusių) žmonių palaikų pervežimo ir palaikų laikino saugojimo paslaugas teikia G. Petrėno individuali įmonė, esanti adresu Latvių g. 13, Joniškis,  tel. (8 426) 51 043, mob. tel. (8 620) 62 251.

Joniškio rajono savivaldybė savo biudžeto lėšomis apmoka tik už vienišų asmenų, neturinčių artimųjų, arba nenustatytos tapatybės palaikų gabenimą patologinės anatomijos tyrimams ar teismo medicinos ekspertizėms ir tyrimams, laikiną laikymą (saugojimą). 

Infrastruktūros skyriaus
Viešosios tvarkos poskyrio informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook