Joniškio rajono savivaldybė
2017 m. kovo 24 d., penktadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Savaitės aktualijų Briuselyje apžvalga, įvykiai kovo 30 d. – balandžio 3d.

NAUJIENOS IR AKTUALIJOSEuropos Komisija padeda ES šalims spręsti kreditų teikimo problemas Europos Komisija (EK), remdamasi EK sutarties valstybėms narėms pagalbos taisyklėmis, patvirtino laikinąją pagalbos priemonių sistemą, skirtą padėti valstybėms narėms įveikti kreditų teikimo apribojimą sprendžiant ekonominius klausimus.  Ekonominės krizės situacijoje net stambios ir pelningos kompanijos susiduria su sunkumais, nes kredito teikimo institucijų ištekliai išsekę. Ši situacija, pažymima dokumente, gali turėti labai rimtų pasekmių ne tik atskirų kompanijų veiklai, bet ir šalių ekonomikai. Laikinųjų pagalbos priemonių sistema numato keletą priemonių: ES šalių vyriausybės galės teikti paskolas lengvatinėmis sąlygomis šalyje veikiančioms įmonėms, ypač smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms (SVV), jos galės teikti paskolos garantijas sumažindamos draudimo įmokas bei galės išmokėti tiesiogines išmokas SVV įmonėms iki pusės milijono eurų. Laikinųjų valstybės pagalbos priemonių sistema numato priemones, užtikrinančias kreditus ir paskolas įmonėms, kurios dėl krizės patiria mokumo problemų. Įmonės bus skatinamos investuoti į atsinaujinančios energijos šaltinių kūrimą, vykdyti „žaliuosius“ projektus. Numatyta, jog ši pagalbos priemonių sistema veiks iki 2010 m. pabaigos. Latvija yra pirmoji ES šalis, pasinaudojusi galimybe tiesiogiai išmokėti pusę milijono eurų kompanijai, atsidūrusiai sunkioje padėtyje. Remiantis pagalbos priemonių sistemos schema, kiekvienai kompanijai (pagal nustatytas reikalavimus) galima išmokėti tiesioginę išmoką ne didesnę negu 500 000 eurų.  Daugiau informacijos apie EK patvirtintą Bendrijos laikinosios valstybės pagalbos priemonių sistemą rasite: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/horizontal.html bei http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:016:0001:0009:LT:PDF. Dažniausiai verslininkų užduodamus klausimus šia tema rasite adresu: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/795&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en.

Europos Komisija siekia pristabdyti vartotojišką kultūrą Kovo 26 d. Europos Komisija primygtinai reikalavo Briuselyje susirinkusių pasaulio verslo lyderių įtakoti europiečius, kad šie pereitų prie darnios vartotojiškos sistemos, kurioje dominuotų įperkami bei pakartotinai panaudojami gaminiai. Mažėjant ištekliams, augant kainoms ES ieško būdų sumažinti įtaką aplinkai, kurią daro produkcijos gamyba ir vartotojiški įpročiai. 2005 m. priimtoje direktyvoje „Nežalingas aplinkai projektavimas“ (Eco-design directive) yra nustatyti pagrindiniai reikalavimai namų apyvokos prietaisams, vartojantiems elektros energiją, tačiau šiuo metu šios direktyvos nebepakanka, todėl Europos Komisija 2008 m. pritarė priemonių paketui, numatančiam aplinkai draugiškų prietaisų ir produktų gamybos skatinimui. Europos vartotojų organizacijos atstovai išreiškė abejones, ar gamintojai ir pardavėjai iš karto iš prekybos išims aplinką itin teršiančius gaminius ir produktus. „Patys vartotojai turi suprasti, kad gyvenant mieste nereikia pirkti antro automobilio, kad žiemą reikia atsisakyti pirkti šviežias braškes“, - teigė pasitarimo dalyviai. Buvo pasiūlyta dar aiškiau klijuoti aplinkai draugiškų produktų etiketes, žymėti etiketėse prietaiso energijos suvartojimo parametrus. Atkreiptas dėmesys į aplinkai nedraugišką produktų pristatymo ir tiekimo sistemą, kurios funkcionavimui užtikrinti vis daugiau išskiriama į aplinką anglies dvideginio. Kai kurie verslo atstovai pristatė taupios (ekologiškos) gamybos pavyzdžių - Hainekeno alaus gamintojai pateikė duomenų, kaip vieno alaus litro pagaminimui sumažino vandens kiekį daugiau negu du kartus.Tiesioginių reisų linijos Briuselis-Vilnius-Briuselis atidarymas Kovo 29 d Briuselio oro uoste įvyko tiesioginės linijos Briuselis-Vilnius-Briuselis atidarymas. Keturis kartus per savaitę - pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais, sekmadieniais bus skraidoma iš Briuselio į Vilnių ir atgal lėktuvais Boing 737 ir Airbus 319. Planuojama, kad iš Briuselio lėktuvas išskris 10 val. ryte, o iš Vilniaus - 14 val.10 min. Skrydžio trukmė - 2 val. 35 min. Atidarymo ceremonijoje dalyvavo keliasdešimt Belgijos verslo pasaulio atstovų, kurie vyko į Lietuvą į „mini-verslo“ forumą. Atidarymo ceremonijoje, į kurią buvo pakviestas LSA atstovas Briuselyje, palankiai nušviestos Lietuvos verslo, ekonomikos, ypač turizmo plėtros galimybės, Vilniaus, kaip kultūros sostinės patrauklumas, Vilniaus senamiesčio unikalumas. Verslininkai domėjosi Lietuvos oro uostų Vilniuje ir Kaune vystymu, keleivių srautų tendencijomis.  Europos naujųjų miestų platforma (ENTP) - Europinė organizacija, pristatanti naujų miestų idėją Europos naujųjų miestų platforma (ENTP) informavo LSA atstovybę Briuselyje, kad ji suteikia galimybę savivaldybių institucijoms, įmonėms, organizacijoms dalytis patirtimi su kitų šalių savivaldybėmis bei juose veikiančiomis įmonėmis, taip pat teikia techninę pagalbą organizacijos nariams, dalyvaujantiems ES finansuojamuose projektuose. ENTP teikia tokią techninę pagalbą: projektų rengimas, koordinavimas, finansinės paramos projektams įgyvendinti paieška, bendradarbiavimas su kitų ES šalių savivaldybėmis, vykdančiomis projektus panašiose srityse. ENTP organizacija, veikianti nuo 2001 metų, didžiausią patirtį sukaupė socialinės atskirties, miestų kaitos, atsikuriančių energijos šaltinių panaudojimo, verslininkystės (inovacijų kūrimo ir kompetencijos) srityse. Organizacijai priklauso nariai miestai ne tik iš Europos Sąjungos. Savivaldybės, susidomėjusios ENTP organizacijos veikla, ieškančios projektų partnerių ES šalyse ir norinčios dalyvauti bendruose projektuose, daugiau informacijos ras šiais adresais: http://www.newtowns.net/projects-1/future-projects arba http://www.newtowns.net.Europos vietos valdžios atstovų tinklo (ELAN) susirinkime Kovo 31 d. įvyko Europos vietos valdžios atstovų tinklo susirinkimas, kuriame detaliai pristatytas ES aplinkos apsaugos projektas - „LIFE“. Tai ES šalių narių vykdomas projektų paketas, kurį dalinai finansuoja Europos Komisija (EK) (30-50 % priklausomai nuo projekto srities). „LIFE“ projektai, pradėti įgyvendinti nuo 1992 m., jiems buvo skirta 1,35 milijardų eurų EK paramos. „LIFE“ projekto tikslas - įtraukti šalių savivaldybes (vietos savivaldos institucijas, švietimo ir kultūros įstaigas, kitus suinteresuotus partnerius) į aplinkos apsaugos projektų vykdymą, teikti finansinę paramą, skatinant ekologinių projektų skaičių, šviesti vietos gyventojus aplinkos apsaugos srityje, suvienodinti bendrijos šalių politinę ir teisinę sistemą aplinkos apsaugos srityje. „LIFE“ aplinkos apsaugos projektai apima įvairias sritis: bioįvairovės išsaugojimą, oro, vandens taršos prevenciją, klimato kaitos stabdymą, atliekų rūšiavimo skatinimą, naujausių technologijų, mažinančių taršą, naudojimą.  Daugiau informacijos apie „LIFE“ projektus rasite Europos Komisijos Aplinkos apsaugos direktorato administruojamame internetiniame puslapyje: http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm  Gegužės 15 d. EK paskelbs naują „LIFE+2009“ kvietimą teikti paraiškas aplinkos apsaugos projektams. Savivaldybės kviečiamos aktyviai teikti paraiškas bei nuolat sekti naujienas adresu: http://ec.europa.eu/environment/life/news/index.htm  ELAN susirinkime buvo akcentuojama, kad savivaldybės turėtų aktyviau spręsti nedarbo problemas, dalyvauti aplinkos apsaugos bei inovacijų ir kūrybingumo projektuose. Peržiūrėjus „LIFE“ projektų ataskaitas nuo 1999 m., pastebėta, kad Lietuvos savivaldybės nėra aktyvios „LIFE“ projektų dalyvės, todėl jos kviečiamos pasinaudoti gegužės 15 d. kvietimu teikti paraiškas. Susirinkime dalyvavo LSA atstovybės Briuselyje stažuotoja Simona Šimkutė.PARTNERIŲ PAIEŠKOS, KONKURSAIEksporto ir užsienio investicijų agentūra Valonijos regione ieško partnerių Europos jaunųjų verslininkų mainų programai vykdyti Vasario mėnesį prasidėjusi Europos jaunųjų verslininkų mainų programa Erasmus for Young Entrepreneurs, finansuojama Europos Komisijos, įsibėgėja. Pirmoji į Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovybę Briuselyje dėl projekto partnerių paieškos Lietuvoje kreipėsi Valonijos regiono Eksporto ir užsienio investicijų agentūra (AWEX, Belgija). AWEX agentūra organizuoja mokymus, seminarus jaunimui užsienio prekybos srityje. Daugiau informacijos apie šią agentūrą galite rasti prisegtame dokumente arba internetiniame puslapyje: www.awex.be  Europos Sąjungos koordinuojamos Europos jaunųjų verslininkų mainų programos tikslas suteikti galimybę jauniems verslininkams perimti patyrusių verslininkų, vadovaujančių SVV įmonėms Europos Sąjungos šalyse, patirtį, skatinti patyrusius verslininkus užmegzti ryšius su kitų šalių verslininkais, palengvinti SVV įmonių įsiliejimą į naujas rinkas ir skatinti potencialių partnerių bendradarbiavimą, stiprinti ryšius tarp stambių įmonių vadovų ir SVV verslininkų. Daugiau informacijos apie Europos Komisijos organizuojamą mainų programą rasite: http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/support_measures/erasmus/  Pageidaujantys dalyvauti projekte partneriai turi informuoti AWEX atstovą Chantal Leonard elektroniniu paštu: chantal.leonard@diplobel.fed.be iki gegužės 29 d. Povilo Kuprio LSA atstovo Briuselyje informacija(kalba netaisyta)

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook

 
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27280102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Kovas
    2017