Joniškio rajono savivaldybė
2017 m. kovo 24 d., penktadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Savaitės aktualijų Briuselyje apžvalga, įvykiai gegužės 24–28 d.

• Kvietimas dalyvauti „Regionų žvaigždžių 2011“ konkurse

• Lankašyro grafystės taryba ieško partnerių projektui

• Rytų Anglijos regionas ieško potencialių partnerių

• Kaip sutrumpinti kelią tarp gamintojo ir vartotojo

• Paskelbti konkurso „Regionų žvaigždės“ nugalėtojai

• Regionai ekonominių pertvarkų sandūroje

• Ar reikalinga nauja Europos Sąjungos direktyva dėl biologinių atliekų

INICIATYVOS IR KVIETIMAI DALYVAUTIKvietimas dalyvauti „Regionų žvaigždžių 2011“ konkurse Primename, kad nuo 2010 m. balandžio vidurio iki 2010 m. liepos 16 d. priimamos paraiškos konkursui  „Regionų žvaigždės 2011“. Šio konkurso tikslas yra nustatyti, skleisti ir informuoti apie gerosios patirties ir naujovių įgyvendinimo praktiką, kurios metu buvo panaudojamas ES fondų finansavimas sanglaudos politikos įgyvendinimui. Konkurse kviečiami dalyvauti visi ES regionai ir savivaldybės. Konkurso „Regionų žvaigždės“ apdovanojimui projektus galima pristatyti trejose kategorijose: - ekonominis konkurencingumas (1. veikla klasteriuose, palaikančiuose regionų ekonominį augimą, smulkaus ir vidutinio verslo įmonių ryšį su pasaulio rinkomis; 2. ekonominio vystymo spartinimas); - mažai anglies dvideginio išskirianti ekonomika (3. darniosios energetikos miestų skatinimas - „Miestai žvaigždės“ kategorijoje; 4. integruoti, švaraus transporto mieste projektai - „Miestai žvaigždės“ kategorijoje); - informacija ir komunikacija (5. reklaminių nuotraukų apie bendrai finansuojamus projektus pateikimas). Remiantis penktosios veiklos reikalavimais Europos Komisija paskelbs iš anksto atrinktų bei internete patalpintų nuotraukų viešą vertinimą balsuojant internetu. Šioje kategorijoje bus skelbiami du reklaminių nuotraukų apdovanojimai. Daugiau informacijos apie šį konkursą, jo sąlygas, kriterijus, paraiškų užpildymą, jų pateikimą bei apie kitus smulkesnius reikalavimus konkursui rasite adresu http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/interregional/ecochange/regiostars_11_en.cfm?nmenu=4. Kilus klausimų kreipkitės adresu regio-stars@ec.europa.eu arba skambinkite telefonu +32 2299 2840. Tikimės, kad sėkmingas projektų iš Lietuvos dalyvavimas (keturi projektai „Regionų žvaigždė 2010“ finaliniame etape ir du projektai tarp nugalėtojų) paskatins Lietuvos savivaldybių dalyvavimą šiame prestižiniame konkurse.Lankašyro grafystės taryba ieško partnerių projektui Lankašyro grafystės (Jungtinė Karalystė) taryba rengia projektą „Tikslinis važinėjimo dviračiais skatinimas miestuose, kuriuose dviračiais yra naudojamasi sąlygiškai nedaug“ (angl. „Targeted promotion of cycling in cities with low to medium cycle use“), kurį ketina teikti „Pažangios energetikos Europai“ programos paramai gauti. Projekte kviečiami dalyvauti miestai iš naujųjų ES šalių. Projekto tikslas - sumažinti energijos suvartojimą didinant važinėjimo dviračiais mastą mažuose ir vidutinio dydžio miestuose, kuriuose dviračiais yra naudojamasi sąlygiškai nedaug. Šiam tikslui įgyvendinti ketinama pasitelkti tikslinių grupių skatinimą ir naujas žiniasklaidos priemones. Tikslinės projekto grupės yra vaikai, jaunimas, moterys ir neseniai į pensiją išėję žmonės. Partneriai, ketinantys dalyvauti projekte ir norintys daugiau informacijos, gali rašyti p. Alasdair Simpson adresuarba teirautis telefonu +44 177 253 4609. Pareikšti norą dalyvauti projekte organizatoriai prašo kuo skubiau. Daugiau informacijos anglų kalba apie programą „Pažangi energetika Europai“ rasite internete adresu http://ec.europa.eu/energy/intelligent/.Rytų Anglijos regionas ieško potencialių partnerių Rytų Anglijos regionas" text="bendradarbiaudamas su privataus ir mokslinių tyrimų sektorių atstovais, rengia sveikatos srities projektą, kurį numato teikti 2011 m. Informacinių ir ryšių technologijų (IRT) politikos rėmimo programos finansavimui gauti, ir ieško jam potencialių partnerių. Projektas susijęs su tiksliu paciento identifikavimu (angl. positive patient identification). Projekto esmė - pacientų saugumo ligoninėse užtikrinimas naudojant bevieles technologijas ir daugkartinio naudojimo apyrankes. Numatoma, kad projektas bus bandomas 4-5 ligoninėse, esančiose skirtingose ES valstybėse narėse. Partneriai, ketinantys dalyvauti projekte ir norintys daugiau informacijos, gali rašyti p. Paul Laffin adresu paul.laffin@east-of-england.eu arba teirautis telefonais +32 2 289 1200 ir +44 777 345 4727.Kaip sutrumpinti kelią tarp gamintojo ir vartotojo Centrinėje Prancūzijos dalyje, Burgundijoje, esantis Sonos ir Luaros (Saonne et Loire) departamento vadovybė kviečia partnerius dalyvauti projekte kuriant „eksperimentinį sutrumpintą kelią“ nuo žemės ūkio produkto pagaminimo iki vartotojo. Sonos ir Luaros departamentas yra žinomas kaip regionas, kuriame vyrauja gyvulininkystė ir grūdų ūkis bei kuriame atidžiai saugomi ir puoselėjami žemės plotai. Juose siekiama griežtai laikytis žemės ūkio paveldo reikalavimų. Viena iš projekto siūlomų alternatyvų yra masinė žemės ūkio produktų gamyba, kuri galėtų padėti sutrumpinti kelią tarp gamintojo ir vartotojo. Projekto iniciatoriai tiki, kad tarp atskiro gamintojo ir supirkėjų bei vartotojų galima rasti ekonomiškai vertingų sprendimų. Partneriai, norintys sukurti tokį modelį, kurį galima būtų pritaikyti plačiau, turi naudotis kitų partnerių patirtimi. Sonos ir Luaros departamento atstovai ieško partnerių, galinčių dalyvauti šio eksperimentinio ūkininkavimo sukūrime ir kviečia atsiliepti adresu l.meresse@cg71.fr KITOS NAUJIENOSPaskelbti konkurso „Regionų žvaigždės“ nugalėtojai 2010 m. gegužės 20 d. Briuselyje buvo paskelbti konkurso „Regionų žvaigždės 2010“ nugalėtojai. Apdovanojimai įteikti pažangiausiems regioniniams projektams, gavusiems paramą iš ES sanglaudos fondų. Žiuri, sudaryta iš garsių regioninės plėtros specialistų, išrinko iš rekordinio 87 dalyvių skaičiaus 6 nugalėtojus, kurių 2 yra projektai iš Lietuvos. Informacinių ir ryšio technologijų pritaikymo e-įtraukčiai kategorijoje nugalėtoju paskelbtas aljanso „Langas į ateitį" vykdytas projektas „Kompiuterinio raštingumo pagrindai Lietuvos e-piliečiams“. Jo tikslas - išmokyti kompiuterinio raštingumo ekonomiškai aktyviausius Lietuvos gyventojus. Projektas partnerystėn subūrė piliečius ir valdžią bei Lietuvos telekomunikacijų, bankininkystės bei interneto verslo lyderius. Projekto metu kompiuterinio raštingumo pradmenų buvo apmokyti 50 400 suaugusiųjų. Projekto įgyvendinimui panaudota 2 mln. eurų dydžio Europos socialinio fondo parama. Kategorijos „Informacija ir komunikacija“ (tinklalapiai) nugalėtoju paskelbta ES struktūrinės paramos svetainė www.esparama.lt, kurią valdo Finansų ministerija ir dar 14 ES paramą administruojančių institucijų. Ši svetainė yra pagrindinis kasdien atnaujinamos informacijos šaltinis apie ES struktūrinę paramą Lietuvai. Projekto įgyvendinimui panaudota 100 tūkst. eurų ES paramos. Nugalėtojais taip pat paskelbti: C-Mine centras Genke (Belgija) už novatorišką apleistų pramoninių vietovių panaudojimą miesto kontekste; Overnė (Prancūzija) už plačiajuosčio interneto tinklo vystymą mažiau išsivysčiusiuose regionuose ir kaimo vietovėse; Brandenburgas (Vokietija) už naują ambulatorinio pacientų stebėjimo verslo modelį; Mikrofinansavimo institutas Vidurio rytų Švedijoje už migrantų ir atstumtų grupių integravimą miestuose. Daugiau informacijos (anglų kalba) apie konkurso „Regionų žvaigždės 2010“ nugalėtojus rasite internete adresu http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/interregional/ecochange/regiostars_en.cfm?nmenu=4#2010Regionai ekonominių pertvarkų sandūroje 2010 m. gegužės 20-21 d. Briuselyje įvyko Regioninės politikos generalinio direktorato iniciatyva organizuota konferencija ,,Regionai ekonominių pertvarkų sandūroje - darnaus ekonominio vystymo kūrimas“. Joje dalyvavo apie 800 dalyvių - vietos, regionų ir valstybių atstovai, ES institucijų atsakingieji asmenys, regioninės politikos ekspertai ir praktikai. Konferencijoje aptartos bendrų regioninės politikos problemų keitimo ir įtakojimo galimybės, gerosios patirties nauda regioninės politikos tobulinime, kai kurie teritorinio bendradarbiavimo įtakos vietos valdžiai aspektai, žinių ekonomikos panaudojimas sanglaudos politikos įgyvendinimui. Pirmosios konferencijos dienos pabaigoje vykusioje apdovanojimo „Regionų žvaigždės“ ceremonijoje paskelbti nugalėtojai, kurių tarpe buvo du projektai finalininkai iš Lietuvos: Kompiuterinio raštingumo pagrindai Lietuvos piliečiams ir portalas www.esparama.lt   Konferencijoje pateikta pateikta Interreg IVC programos projektų (teiktų 2008 m.) analizė, kurioje teigiama, kad nedidelės lėšos panaudotos Interreg IVC projektuose atnešė regionams daug praktinės naudos įvairiose srityse. Apie 8000 pareiškėjų teikė paraiškas Interreg IVC programai (2008 - 2009 m.) pagal 30 skelbtų temų. Vykdydami projektus programos dalyviai keitėsi ne tik informacija, bet ir patirtimi politinėje, ekonominėje, kultūrinėje, žinių ekonomikos srityse, kūrė instrumentus, padedančius „sujungti“ žinias su žmonėmis bei turimas žinias su naujomis žiniomis. Regioninės strategijos kūrėjai pasidžiaugė, kad vis daugiau programos dalyvių dalyvauja bendradarbiavimo tinkluose, o per juos ir regioninės strategijos kūrime. Vienas sudėtingiausių dalykų, pastebėjo kalbėtojai, yra surasti tinkamą projektui vadovaujantį partnerį, kuris sugebėtų panaudoti visų parterių, dalyvaujančių projekte, gebėjimus ir patirtį. Kalbėtojai akcentavo plačiajuosčio interneto svarba ne tik įgyvendinant Interreg IVC projektus, bet ir jo vaidmenį regiono, esančio kalnuotoje, nuošalioje ar rečiau apgyvendintoje teritorijoje, potencialiam suklestėjimui. Europos Komisijos Informacinės visuomenės ir žiniasklaidos Generalinio direktorato atstovas pasidžiaugė plačiajuosčio interneto proveržiu kai kuriose šalyse ir jo perspektyvomis iki 2050 m. Kaip teigiamas pavyzdys buvo paminėta Lietuvos, Estijos, Slovakijos, Čekijos patirtis ir aktyvumas, kurie padeda įtakoti visą ES plačiajuosčio interneto rinką, jo sparčią prieinamumo gyventojams kaitą, įtaką švietimo sistemoms, inovacijoms. Tokie rezultatai, pasak EK atstovo, įmanomi, kai yra priimti ne tik veiklą reguliuojantys įstatymai, bet ir kai pačios valstybės ir regionai yra aktyvūs: laikomasi holistinio požiūrio, planuojama plačiajuosčio interneto plėtra ir veiksmai. Tačiau, EK atstovas pastebėjo, kad reikia dar didesnio lankstumo ES lygmeniu, regionuose ir savivaldybėse, darnesnio verslo ir vietos valdžios dalyvavimo šioje veikloje. Numatyta, kad 2011 m. sausio mėn. Briuselyje įvyks konferencija „Plačiajuostis internetas kaimo vietovėse“. Pastebėta, kad Interreg IVC programoje nėra panaudojami visi projektų vykdymo veiklai skirti pinigai. Siekiant tobulinti projektų aplikavimo tvarką, eigą ir jų vykdymą, vykdomos nuolatinės konsultacijos su įvairių projektų vadovais, aptariamos naujos metodologijos, strategijos. Mokslinių tyrimų ir inovacijų komisarė Marie Geoghegan-Qinn pastebėjo, kad ateityje kiekvienas regionas turi rasti savo specializaciją inovacijų srityje ir siekti pasaulinio lygmens. Dėl to reikia dar daugiau investuoti į universitetus, skatinti smulkųjį ir vidutinį verslą, vystyti klasterių plėtrą ir „prioretizuoti prioritetus“. Europos investicinio banko (EIB) atstovai teigė, kad ES turėtų iš naujo pergalvoti visų sričių finansavimo metodiką - vietoj dotacijų ir subsidijų teikimo reikėtų pereiti prie atnaujinamojo fondo (angl. revolving fund)), kurio esmė, kad gautą paskolą naudos gavėjas turi gražinti ir gali ją vėl pakartotinai naudoti. Tai svarbu, nes naudos gavėjas turės sukurti sistemą, kaip tą paskolą gražinti ir kaip išlaikyti įgytą naudą, o ne ją iššvaistyti ar prarasti. Šio metodo skirtumas nuo įprastų paskolų yra tas, kad atnaujinamojo fondo sistemoje taikomos nulinės palūkanos. Banko atstovai mano, kad ši sistema yra efektyvesnė, kad apskritai visuose lygmenyse per daug diskutuojama ir per mažai veikiama. Visus konferencijos pranešimus arba pristatymo skaidres galite rasti internete adresu http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/sustainable-growth/programme_en.cfm?nmenu=4Ar reikalinga nauja Europos Sąjungos direktyva dėl biologinių atliekų 2010 m. gegužės 25 d. Flandrijos (Belgija) užsienio ryšių agentūroje (VLEVA) vykusiame seminare buvo nagrinėjamas aktualus Flandrijai ir Belgijai bei kitoms atliekų tvarkyme aktyviai dalyvaujančios šalims ir savivaldybėms klausimas: ar reikalinga nauja atskira ES direktyva dėl biologinių atliekų tvarkymo. Kai kurios šalys (Belgija, Olandija, Portugalija, Ispanija, Vokietija) jau prieš kelis metus yra pasisakiusios ir apsisprendusios, kad ji reikalinga ir ėmė tam intensyviai rengtis, kurdamos planus, rengdamos atitinkamą teisinę sistemą, kurdamos naujas ir pažangias technologijas, padedančias nereikalingas ir nepanaudotas biologines atliekas pakartotinai panaudoti, o ne išmesti į sąvartynus. Kitos šalys su tuo nesutinka (Šiaurės šalys, Prancūzija, Jungtinė Karalystė) ir teigia, kad esama įstatyminė ES ir šalių narių teisinė bazė leidžia joms tai sėkmingai daryti ir be minėtos direktyvos. Dar kitos šalys (daugiausiai naujosios ES šalys) sunkiai pajėgia vykdyti svarbiausius atliekų tvarkymo direktyvų reikalavimus dėl sąvartynų skaičiaus mažinimo, atliekų rūšiavimo ir skirstymo, atliekų antrinio panaudojimo ir neskiria biologinėms atliekoms pakankamai dėmesio ir lėšų. Belgijos universiteto profesorius Willy Verstraete pristatė naujausias biologinių atliekų tvarkymo technologijų galimybes, pagrindė biologinių atliekų naudą gaminant iš jų šilumą, biodujas, kitokią energiją, o taip pat kompostą. Pastebėta, kad apdorojant biologines atliekas, apdorojamos ne tik ūkinėje veikloje nebereikalingos medžiagos, bet ir surenkama daug kitų labai naudingų elementų (fosfatų, nitratų, magnio, baltymų, riebalų), gaminamas kokybiškas kompostas. Šių technologijų kūrimo, išbandymo ir panaudojimo lyderiai pasaulyje yra Belgija ir Olandija, kuriose veikia aukšto lygio, efektyvi ir puikiai organizuota biologinių atliekų surinkimo ir apdirbimo sistema. Mokslininko nuomone nauja biologinių atliekų direktyva padėtų toms technologijoms vystytis ir sumažėtų pavojus aplinkai visose šalyse. Europos Komisija teigia, kad tokia direktyva yra nereikalinga ir Europos Sąjungos šalims siūlo biologinių atliekų prevenciją įtraukti į atliekų prevencijos programas, siūlo stiprinti biologinių atliekų monitoringą. Europos Parlamento narė iš Belgijos Katheleen Van Brempt informavo apie direktyvos kūrimo galimybes. K. Van Brempt siūlė susirinkusiems seminaro dalyviams prisidėti prie lobistinės veiklos įtakojant EP narius ir siekiant tokios direktyvos sukūrimo ir priėmimo. Flandrijos atliekų tvarkymo agentūra OVAM pristatė aukšto lygio pasiekimus atliekų, jų tarpe ir biologinių atliekų, tvarkyme ir perdirbime. Buvo prisiminta, kad devintojo dešimtmečio pradžioje Flandrijoje atliekų rinkimo ir tvarkymo reikalai priminė dabartinę Rytų Europos šalių padėtį, ir kad 2007 m. pasiekta, kad atliekos nebetalpinamos sąvartynuose, bet yra rūšiuojamos, perdirbamos ir gaunama iš to didelė nauda. Daug jėgų ir lėšų skiriama atliekų prevencijai, gyventojų mokymui ir informavimui, švietimui, kompostavimui namų ūkiuose, organizuojant komposto darymo brigadas, kurios teikia gyventojams patarimus jų namuose. Pastebėta, kad kiekviena šalis kuria savo sistemas, nors galima labai daug pasimokyti vieniems iš kitų, pasiremti jau sukurtomis technologijomis, patirtimi. O tam, kad ji būtų visiems prieinama ir būtų galima užtikrinti darnesnės visuomenės ir aplinkos kūrimą, reikia siekti atskiros biologinių atliekų kūrimo direktyvos, kaip priemonės šiam tikslui pasiekti.Seminare dalyvavo LSA atstovas Briuselyje Povilas Kuprys. Pageidaujantys išsamiau susipažinti su šio seminaro medžiaga gali kreiptis adresu povilas.kuprys@lsa.lt.

 

 

 

 

Povilas Kuprys, LSA atstovas BriuselyjeRobertas Zimblys, LSA atstovybės Briuselyje stažuotojas

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook

 
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27280102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Kovas
    2017