Joniškio rajono savivaldybė
2019 m. birželio 26 d., trečiadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Į pirmą posėdį rinkosi Kultūros ir meno taryba

Gegužės 30 dieną Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu buvo patvirtinta naujos sudėties Joniškio rajono savivaldybės kultūros ir meno taryba. Naujai sudaryta Kultūros ir meno taryba savo veiklas vykdys Joniškio rajono savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiu.

Tarybą sudaro 9 nariai – savivaldybės tarybos nariai Jurita Zubauskienė, Edita Rudienė, Gediminas Čepulis, Mindaugas Balčiūnas, savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Erika Šivickaitė – savivaldybės administracijos atstovas, Sandra Banevičienė – Žagarės kultūros centro atstovas, Joniškio literatų klubo „Audruvė“ prezidentė Alina Jonaitienė, Joniškio kultūros centro Jakiškių ir Kirnaičių skyrių renginių režisierius Gediminas Andrašiūnas, Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyriaus vyresnioji bibliotekininkė Rita Mačiukienė.

Birželio 4 dieną įvyko pirmasis naujosios Kultūros ir meno tarybos posėdis. Jo metu tarybos pirmininke vienbalsiai išrinkta Edita Rudienė, o jos pavaduotoja – Rita Mačiukienė.  

Posėdžio metu buvo svarstomas Joniškio rajono savivaldybės meno kūrėjų ir meno kolektyvų, pasiekusių aukštų rezultatų kultūros ir meno srityse, paskatinimo klausimas. Kultūros ir meno taryba sulaukė 5 pateikėjų, pasiekusių aukštų rezultatų kultūros ir meno srityse, paraiškų. Kultūros ir meno taryba vienbalsiai nusprendė siūlyti Joniškio rajono savivaldybės tarybai skirti pinigines premijas 4 įvairių tarptautinių, respublikinių konkursų laureatams ir juos konkursams ruošusiems vadovams: Joniškio kultūros centro vaikų ir jaunimo teatrui „Bendraamžiai“ 400 eurų (vadovas Arvydas Butkus), Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ auklėtinei Gabrielei Bertašiūtei 250 eurų (vadovė Gražina Pamparienė), Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos auklėtinei Godai Stasiulytei 350 eurų (vadovė Daiva Stankuzevičienė), Joniškio kultūros centro pagyvenusiųjų liaudiškų šokių ansambliui „Jievaras“ 400 eurų (vadovas Vitoldas Krajinas).

Joniškio rajono savivaldybės meno kūrėjų ir meno kolektyvų, pasiekusių aukštų rezultatų kultūros ir meno srityse, skatinimo tvarkos aprašas reglamentuoja, kad mokytojams ar meno kolektyvų vadovams už auklėtinių ir kolektyvų pasiektus aukštus rezultatus skiriamos 50 procentų dydžio premijos nuo auklėtiniui ar kolektyvui skiriamos sumos.

Svarstant klausimą dėl premijos skyrimo šokių ansambliui ,,Jievaras“, Kultūros ir meno tarybos narys M. Balčiūnas pasiūlė skirti premijas visiems trims kolektyvo vadovams – Vitoldui Krajinui, Editai Rudienei, Alfredai Gavorkienei. Jis savo siūlymą argumentavo tuo, kad kolektyve dirba trys vadovai, kurie ir ruošė šokėjus respublikiniam konkursui.

Jis prašė kitų tarybos narių atkreipti dėmesį į tai, kad prie paraiškos pateiktame konkurso laureato diplome yra paminėtos visų trijų vadovų pavardės, tad ir išskirti vieno vadovo negalima. Kultūros ir meno taryba vienbalsiai pritarė šiam M. Balčiūno pasiūlymui. Kultūros ir meno tarybos pirmininkė E. Rudienė nuo dviejų paraiškų svarstymo ir sprendimų priėmimo nusišalino.

Kultūros ir meno tarybos nariai siūlys penktam paraiškos pateikėjui per 14 dienų terminą pašalinti paraiškos trūkumus. Jei trūkumai bus pašalinti, Kultūros ir meno taryba rinksis į posėdį svarstyti premijos skyrimo klausimo dar vienam rajono kolektyvui.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook