Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. balandžio 2 d., ketvirtadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su asociacija Lietuvos skautija

Šiandien Joniškio rajono savivaldybės meras Vitalijus Gailius ir mero pavaduotoja Vaida Aleknavičienė susitiko su asociacijos Lietuvos Skautija atstovais. Susitikime taip pat dalyvavo asociacijos Lietuvos skautija  vyriausioji skautininkė Ieva Brogienė, Joniškio S.Goeso draugovės vadovės Vilma Mingailienė ir Ingrida Jakienė, narės Paulina Daknytė ir Samanta Šliauterytė.

Susitikimo metu Joniškio rajono savivaldybės meras Vitalijus Gailius ir asociacijos Lietuvos skautija vyriausioji skautininkė Ieva Brogienė pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Sutarties tikslas – sudaryti sąlygas Joniškio miesto mokyklų, kurių savininkė arba dalininkė yra Joniškio savivaldybė, mokiniams dalyvauti savanoriškoje veikloje, prisidėti prie rajono visuomenės gerovės kūrimo, plėtoti veiklą, skatinančią verslo, švietimo, kultūros, mokslo įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų partnerystę, ugdyti mokinių sąmoningumą, pilietiškumą, kūrybiškumą, socialines ir lyderystės kompetencijas.

Sutartimi šalys įsipareigojo siekti skautiškos veiklos plėtros, t. y. teikti viena kitai pagalbą buriant ir plėtojant organizacijų partnerystės tinklą, skatinti jas tarpusavyje bendradarbiauti ir dalytis savo žiniomis bei patirtimi, pagal galimybes padėti inicijuoti ir organizuoti savivaldybės mokyklų ir socialinių partnerių bendrus renginius (konferencijas, forumus ir kt.). Taip pat aktyvinti Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas, skautiškos veiklos vykdymui mokyklose ir kt.

Susitikimo metu aptartos skautų veiklos, kalbėta, kodėl įdomu būti skautu ir kaip žinia apie skautiją skleidžiama Lietuvoje.

Pasak Ievos Brogienės, Lietuvoje skautija yra aktyviausia regionuose. Joniškio rajone veikia Joniškio S.Goeso draugovė, kuriai vadovauja Vilma Mingailienė ir Ingrida Jakienė ir Skaistgirio draugovė, kuriai vadovauja Edita Burbienė ir Jurgita Baranauskienė. Minėtose draugovėse yra beveik 40 narių. Lietuvoje skautai skaičiuoja jau 102 metus, o Lietuvos skautijos organizacija minės šiemet 25 m. sukaktį.

Joniškio rajono savivaldybės administracija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook