Joniškio rajono savivaldybė
2019 m. gruodžio 8 d., sekmadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Nuo rugsėjo 1 d. Jaunos šeimos gali pretenduoti į valstybės subsidiją pirmam būstui įsigyti

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. jaunos šeimos gali pretenduoti į valstybės subsidiją pirmam būstui įsigyti Joniškio rajone.

Svarbu žinoti, kad pagal Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą (toliau – įstatymas) valstybė subsidijuos būstą tose teritorijose, kur kvadratinio metro normatyvinė vertė yra bent 65 proc. mažesnė už nustatytą didžiausią normatyvinę kvadratinio metro vertę visoje Lietuvoje.

Šiuo metu Nekilnojamojo turto registro duomenimis didžiausia kvadratinio metro normatyvinė vertė yra 1444 eurai, tai reiškia, kad į paramą galima pretenduoti tose teritorijose, kuriose būsto kvadratinio metro normatyvinė vertė neviršija 505 eurų. Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje būsto kvadratinio metro normatyvinė vertė neviršija minėtos sumos.

Pagal įstatymą jauna šeima laikomi abu sutuoktiniai arba vienas vaiką auginantis tėvas ar mama, kurie yra ne vyresni kaip 35 metų amžiaus.

Jaunoms šeimoms siūlomos tokios subsidijos:

  • neauginančioms vaikų – 15 proc.;
  • auginančioms 1 vaiką – 20 proc.;
  • auginančioms 2 vaikus – 25 proc.;
  • auginančioms 3 ir daugiau vaikų – 30 proc.

Padidėjus šeimai galima kreiptis dėl papildomos subsidijos, tačiau kreipimosi metu šeima turi atitikti jaunos šeimos apibrėžimą, tai yra sutuoktiniai arba vienas vaikus auginantis asmuo negali būti vyresni nei 35-erių.

Norintys gauti subsidiją turi būti deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvoje arba įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių žmonių apskaitą. Subsidija galima ne tik Lietuvos piliečiams ir jų šeimos nariams, bet ir Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės šalių piliečiams bei kitiems užsieniečiams, kurie turi ilgalaikį leidimą gyventi Europos Sąjungoje arba jiems Lietuvoje yra suteiktas prieglobstis.

Būsto kredito suma, pagal kurią apskaičiuojama jaunai šeimai suteikiama subsidija, negali būti didesnė kaip 87 tūkstančiai eurų. Ji būtų išmokama ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo būsto kredito suteikimo dienos. Žemės sklypui, kuriame bus statomas jaunos šeimos būstas, gali būti skiriama ne daugiau kaip 15 proc. būsto kredito sumos.

Jauna šeima, kuriai suteikta subsidija pirmajam būstui įsigyti, per pirmuosius 10 metų negalėtų visiškai laisvai disponuoti įsigytu nekilnojamuoju turtu, jeigu nuosavybės teisės būtų perleistos kitam asmeniui, subsidija turėtų būti grąžinta į valstybės biudžetą.

Kai būstas įsigyjamas iš jaunos šeimos narių artimųjų giminaičių, jauna šeima neturi teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms.

Kaip vyktų subsidijos suteikimas – pagrindiniai žingsniai:

  1. Jauna šeima Joniškio rajone susiranda būstą pirkimui arba sklypą statybai.
  2. Šeima deklaruoja turtą ir užpildo prašymą www.spis.lt arba atvykę į Joniškio rajono savivaldybę, adresu Livonijos g. 4, Joniškyje, 117 kab.
  3. Pateikia pažymą iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro dėl giminystės ryšio patvirtinimo / nepatvirtinimo su perkamo būsto arba žemės sklypo savininku (pažymai gauti – reikalingas perkamo būsto ar žemės sklypo savininko raštiškas sutikimas dėl asmens duomenų patikrinimo).
  4. Savivaldybės administracija per 10 darbo dienų išduoda pažymą subsidijai gauti, jeigu tam yra lėšų ir jei šeima atitinka kriterijus. Jei visos lėšos tiems metams išnaudotos, pažyma neišduodama, bet formuojamas sąrašas naujam finansavimo periodui laikantis eiliškumo pagal prašymo pateikimo datą. Jauna šeima šį statusą turi atitikti tik prašymo pateikimo metu. Tai reiškia, kad jeigu nesant pinigų subsidijoms šeima turi palaukti kitų metų ir sutuoktiniams per tą laiką sueina 36-eri, bet prašymo pateikimo metu sutuoktiniai buvo ne vyresni kaip 35-erių metų, jie atitinka kriterijus.

Jauna šeima su gauta pažyma per 15 kalendorinių dienų kreipiasi į pasirinktą kredito įstaigą.

Kredito įstaiga per du mėnesius priima sprendimą suteikti kreditą arba ne. Nusprendusi suteikti paskolą būstui, kredito įstaiga pasirašo kreditavimo sutartį su jauna šeima.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ne vėliau kaip per 4 mėnesius perveda subsidiją už jauną šeimą kredito įstaigai.

Parengta pagal Lietuvos Respublikos
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informaciją

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook