Joniškio rajono savivaldybė
2018 m. sausio 20 d., šeštadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
 
Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikams skyrimas, pratęsimas, pakeitimas

 

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Vaiko atstovai pagal įstatymą, teritorinė policijos įstaiga, mokykla, vaiko teisių apsaugos skyrius, seniūnija, prokuroras, vaiko minimalios priežiūros priemonę vykdantis asmuo (kai vaikui buvo skirta minimalios priežiūros priemonė) ir vaiko vidutinės priežiūros priemonę vykdantis asmuo (kai vaikui buvo skirta vidutinės priežiūros priemonė) turi teisę kreiptis į vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos direktorių su prašymu dėl vaiko minimalios priežiūros priemonės ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, pakeitimo, pratęsimo arba panaikinimo (toliau – prašymas).

Vaiko minimalios priežiūros priemonė – vaikui taikomas įpareigojimas, kurį vykdant vaikui teikiama švietimo pagalba, dienos socialinės priežiūros ir kitos paslaugos neatskiriant vaiko nuo jo atstovų pagal įstatymą.

Vaiko vidutinės priežiūros priemonė – vaikui taikomas įpareigojimas, kurį vykdant vaikas yra ugdomas, prižiūrimas, jam teikiama švietimo pagalba ir kitos paslaugos vaikų socializacijos centre.

Vaiko priežiūros priemonės skiriamos, keičiamos ar panaikinamos administracijos direktoriaus įsakymu. Įsakymo kopija įteikiama ar išsiunčiama paštu pareiškėjui, vaiko atstovams pagal įstatymą, mokyklai, kurioje mokosi vaikas, vaiko teisių apsaugos skyriui ir įsakyme priežiūros priemonės vykdytoju paskirtam asmeniui.

Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės
paslaugos teikimą

2. Joniškio rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. A-240.

3. Dokumentų, pateikiamų kartu su prašymu skirti vaiko minimalios ar vidutines priežiūros priemones, sąrašas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. A-211

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Vaiko atstovai pagal įstatymą (tėvai ar globėjai (rūpintojai) – fiziniai asmenys) dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo pateikia šiuos dokumentus:

1. prašymą Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui;

2. vaiko asmens dokumento kopiją;

3. švietimo pagalbos tarnybos pažymos kopiją, jeigu vaikas buvo vertintas ar jam buvo suteikta pagalba;

4. vaikų ir paauglių psichiatro išvadą dėl vaiko psichikos sveikatos būklės (forma 027/a), kai prašoma skirti vidutinės priežiūros priemonę.

Juridiniai asmenys (įskaitant ir vaiko atstovą pagal įstatymą globos instituciją) pateikia šiuos dokumentus:

1. dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių skyrimo:

1.1. prašymą Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui;

1.2. vaiko asmens dokumento kopiją;

1.3. vaiko charakteristiką;

1.4. pažymą apie mokyklos taikytas švietimo pagalbos priemones (protokolų išrašai, įsakymų, paaiškinimų, mokyklos bendruomenės narių pranešimų, skundų, lankymosi namuose aktų ir kitų dokumentų kopijas);

1.5. mokyklos pažymą apie vaiko ugdymosi rezultatus ir lankomumą;

1.6. švietimo pagalbos tarnybos pažymos kopiją, jeigu vaikas buvo vertintas ar jam buvo suteikta pagalba;

2. dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės skyrimo:

2.1. prašymą Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui;

2.2. vaiko asmens dokumento (paso, gimimo liudijimo) kopiją;

2.3. vaiko charakteristiką;

2.4. mokyklos pažymą apie vaiko ugdymosi rezultatus ir lankomumą;

2.5. minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimo ataskaitą, jeigu priemonės buvo skirtos;

2.6. vaikų ir paauglių psichiatro išvadą dėl vaiko psichikos sveikatos būklės (forma 027/a);

2.7. teismų nuosprendžių, sprendimų ir nutarčių kopijas;

2.8. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo ar teismo nutarties kopiją dėl vaiko globėjo (rūpintojo) ir vaiko globos vietos nustatymo (jei vaikui yra nustatyta globa ar rūpyba).

Dėl priežiūros priemonių pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo teikiamas motyvuotas prašymas, jį papildantys dokumentai teikiami pareiškėjo nuožiūra.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti pati savivaldybės administracija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) ir nereikalauti iš asmens

Seniūnijos informacija apie šeimą, kiti šio aprašymo skyriuje „Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo“ nenurodyti dokumentai, reikalingi sprendimui priimti

Administracinės paslaugos teikėjas

Daina Armonavičienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė,
tel. (8 426)  61 209, el. p. daina.armonaviciene@joniskis.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Jonas Novogreckis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas,
tel. (8 426)  61 209, el. p. ionas.novogreckis@joniskis.lt

Administracinės paslaugos teikimo trukmė

Minimalios priežiūros skyrimo atveju – 5 darbo dienos (jeigu vaiko elgesys kelia realų pavojų jo paties ar kitų žmonių gyvybei, sveikatai ar turtui), 15 darbo dienų kitais atvejais.

Vidutinės priežiūros priemonių skyrimo atveju – 3 darbo dienos nuo teismo nutarties išduoti leidimą įsiteisėjimo dienos.

Administracinės paslaugos kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga nemokama

Prašymo forma, pildymo pavyzdys

Prašymo formos   

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – personalizuotas.

Paslaugą galima užsisakyti Elektroninių valdžios vartų portale  www.epaslaugos.lt.

Administracinės pslaugos teikimo ypatumai

Vaikui minimalios priežiūros priemonę skiria, pakeičia, pratęsia ar panaikina Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos posėdžio nutarimą (kai kuriais atvejais priemones skiria vadovaudamasis teismo leidimu).

Vaikui vidutinės priežiūros priemonę skiria savivaldybės administracijos direktorius vadovaudamasis teismo leidimu.

Paslauga yra galutinė. Dėl priežiūros priemonių pratęsimo ar pakeitimo rašomas naujas prašymas nepasibaigus paskirtos priežiūros priemonės vykdymo terminui.

Administracinės paslaugos teikimo veiksmų schema

 Įvertinkite paslaugą

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaPaskutinis atnaujinimas: 2017-01-01 02:18:41
 
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304
Sausis
    2018