Joniškio rajono savivaldybė
2018 m. sausio 20 d., šeštadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
 
Likviduojamų juridinių asmenų dokumentų priėmimas saugoti

 

Administracinės
paslaugos apibūdinimas

Joniškio rajono savivaldybės administracija priima saugoti likviduojamų juridinių asmenų (savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių, privačių juridinių asmenų, nevalstybinių organizacijų) veiklos dokumentus, kurių saugojimo terminas, nustatytas norminiais teisės aktais, nėra pasibaigęs.
Paslauga teikiama likviduojamiems juridiniams asmenims, kurių buveinė yra Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje ir kurie neturi funkcijų perėmėjo.
Prašymas ir jo priedai pateikiami atvykus į Joniškio rajono savivaldybės archyvą (Livonijos g. 3, Joniškis) arba siunčiami paštu Joniškio rajono savivaldybės administracijos Kanceliarijos skyriui (archyvui) (Livonijos g. 3, 84124 Joniškis).
Perduodami savivaldybės institucijos, įstaigos ar įmonės dokumentai turi būti sutvarkyti ir įrašyti į apskaitą Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118, nustatyta tvarka, o elektroniniai dokumentai tvarkomi pagal Elektroninių dokumentų valdymo taisyklėse nustatytus reikalavimus.
Perduodami privačių juridinių asmenų ir nevalstybinių organizacijų dokumentai turi būti sutvarkyti ir įrašyti į apskaitą Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-152, nustatyta tvarka.
Bylos perduodamos pagal apskaitos dokumentus – apyrašus ir (ar) užbaigtų bylų sąrašus. Jei likviduojamo juridinio asmens dokumentai savivaldybės administracijai perduodami per keletą kartų, dokumentų perdavimo aktas sudaromas faktiškai perdavus visus likvidatoriaus prašyme nurodytus dokumentus.
Likviduojamų juridinių asmenų atstovai konsultuojami, kaip turi būti sutvarkyti dokumentai ir kokia tvarka jie perduodami.

Teisės aktai,
reglamentuojantys
administracinės
paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
2. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas
3. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
4. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas
5. Juridinių asmenų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407
6. Lietuvos biudžetinių įstaigų įstatymas
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
8. Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m.gruodžio 27 d. įsakymas Nr. V-156 „Dėl Likviduotų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
9. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Joniškio rajono savivaldybės administracijoje taisyklės, patvirtintos Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. A-466

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas priimti dokumentus saugoti
2. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopija
3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija
4. Įgaliojimas (jei juridinį asmenį likviduoja įgaliotas asmuo)
5. Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Joniškio skyriaus pranešimas apie atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais (likvidavimo atveju) arba sprendimas dėl juridinio asmens pabaigos (bankroto atveju)
6. Dokumentai, pagrindžiantys priežastis, dėl kurių ne visi dokumentai perduodami saugoti (jei likvidatorius perduoda ne visus dokumentus)

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti pati savivaldybės administracija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) ir nereikalauti iš asmens

 

Administracinės
paslaugos teikėjas

Vida Jegorova, Kanceliarijos skyriaus archyvarė,
tel. (8 426)  65 304, el. p. vida.jegorova@joniskis.lt
Evelina Tiškauskienė, Kanceliarijos skyriaus vyriausioji specialistė,
tel. (8 426)  65 304, el. p. evelina.tiskauskiene@joniskis.lt 
Paslauga teikiama adresu: Joniškio rajono savivaldybės archyvas,
Livonijos g. 3, Joniškis

Administracinės
paslaugos vadovas

Rasa Lapukienė, Kanceliarijos skyriaus vedėja,
tel. (8 426)  69 144, el. p. rasa.lapukiene@joniskis.lt

Administracinės
paslaugos teikimo trukmė

Per Joniškio rajono savivaldybės administracijos ir likvidatoriaus raštu suderintą laiką

Administracinės paslaugos kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga nemokama

Prašymo forma, pildymo pavyzdys

Prašymo forma

Administracinės paslaugos
teikimo ypatumai

Paslauga galutinė. Prašymas užregistruojamas jo gavimo dieną.

Gavus prašymą patikrinama, ar likviduojamo juridinio asmens buveinė yra Joniškio rajono savivaldybėje, ar jis neturi funkcijų perėmėjo. Jei gauti dokumentai neatitinka reikalavimų ar nepakanka pateiktos informacijos, pareiškėjas informuojamas apie esančius trūkumus ir nurodoma, kaip juos ištaisyti.
Bylos priimamos pagal apskaitos dokumentus – apyrašus ir (ar) užbaigtų bylų sąrašus.
Jei juridinis asmuo turėjo samdomų darbuotojų, archyvui turi būti pateikiama:
1) personalo ilgo saugojimo bylų apyrašas,
2) užbaigtų trumpo saugojimo bylų sąrašai,
3) juridinio asmens istorijos ir dokumentų sutvarkymo pažyma.

Jeigu juridinis asmuo neturėjo samdomų darbuotojų, pateikiamas užbaigtų bylų sąrašas.

Personalo ilgo saugojimo bylų apyrašas sudaromas iš bylų, kuriose chronologine tvarka pagal rūšis surišti personalo dokumentai – darbo sutartys, įsakymai priimti į darbą ir atleisti iš darbo (jeigu buvo rašomi) ir jų registras, asmens sąskaitų kortelės (arba darbo užmokesčio apskaičiavimo žiniaraščiai), darbo sutarčių registracijos žurnalas, nelaimingų atsitikimų, profesinių ligų tyrimo dokumentai, nelaimingų atsitikimų darbe, incidentų ir nelaimingų atsitikimų darbe aktų registras (jeigu buvo nelaimingų atsitikimų), susirinkimų protokolai (bendrovių). Dokumentai saugomi 50 metų.

Užbaigtų trumpo saugojimo bylų sąrašai sudaromi pagal saugojimo terminus, bylų kiekį ar kitą pasirinktą požymį ar požymių derinį. Sąraše išvardijamos visos juridinio asmens veiklos bylos, kuriose esantiems dokumentams nustatytas ne ilgesnis nei 25 metų saugojimo terminas.

Įstaigos istorijos ir dokumentų sutvarkymo pažymoje pateikiama trumpa informacija apie įmonę: nurodomi jos įkūrimą, funkcijas reglamentuojantys teisės norminiai aktai, aptariamos funkcijos, veiklos sritys ir trukmė, struktūra. Šioje pažymoje taip pat trumpai aptariami personalo ilgo saugojimo bylų apyrašo sudarymo principai, nurodomi įrašytų bylų sudarymo ir sutvarkymo ypatumai. Jeigu buvo nustatyta dokumentų ar bylų praradimo atvejų, jie nurodomi ir paaiškinamos priežastys.
Dokumentų priėmimas saugoti įforminamas dokumentų perdavimo aktu, kuriame nurodomi priimami dokumentai ir juos perduodantys ir priimantys asmenys

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Įvertinkite paslaugą

Jūsų komentaras
Vardas, Pavardė:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra
Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaPaskutinis atnaujinimas: 2017-12-19 15:50:11
 
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304
Sausis
    2018