Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. rugsėjo 28 d., pirmadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas

Informuojame, kad yra parengtas Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas ir laukiama pasiūlymų. Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, A. Jakšto g.  4,  01105 Vilnius, tel. 8 706 63661, faks. 8 706 63663, el. p. info@am.lt, www.am.lt.

Plano rengėjas – UAB „Plentprojektas”, Gedimino pr. 41/2-1, 01109 Vilnius, tel. 8 5 261 7629, el. p. bendras@plentprojektas.lt, www.plentprojektas.lt. Projekto  vadovė – Laimutė Janulienė, (atestatas Nr. ATP 413), tel. 8 687 34108, el. p. atkula@gmail.com.

Konsultavimasis su suinteresuota visuomene dėl parengto teritorijų planavimo dokumento sprendinių (susipažinti su parengtu valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentu skirtas  laikotarpis).

Planavimo organizatoriaus atstovai (konsultacijoms):

 • LR teritorijos bendrojo plano rengimo proceso projekto vadovė Asta Rokickienė – tel. 8 695 67967,
  el. p. asta.rokickiene@am.lt;
 • LR teritorijos bendrojo plano rengimo proceso koordinatorė Donata Paulauskaitė – tel. 8 696 82115,
  el. p. donata.paulauskaite@am.lt;
 • LR teritorijos bendrojo plano rengimo proceso koordinatorius Edvardas Minkevičius – tel. 8 614 5323,
  el. p. edvardas.minkevicius@am.lt;


nuo 2020-07-30 iki 2020-10-05

 • Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, rengiamo TPD Nr. K-NC-00- 17-288);
 • Planavimo organizatoriaus (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos):
  • buveinėje – A. Jakšto g. 4, 01105 Vilnius (darbo dienomis nuo 8:00 iki 18:00 val.);
  • interneto svetainėje – www.am.lt.
 • Lietuvos Respublikos bendrojo plano rengimui skirtoje interneto svetainėje www.bendrasisplanas.lt

 nuo 2020-08-31 iki 2020-10-05

 • Didžiuosiuose Lietuvos miestuose (apie šias ekspozicijas bus informuojama papildomai, atskiru pranešimu).

Baigiamasis susirinkimas-konferencija vyks 2020-10-05 10:00 val. Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai adresu Katedros a. 4, LT-01143 Vilnius.

Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui (aukščiau nurodytais kontaktais) raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki baigiamojo susirinkimo-konferencijos pabaigos, baigiamojo susirinkimo-konferencijos metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu (rekomenduojama pasiūlymų teikimo forma pateikta Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų 1 priede);

Po baigiamojo susirinkimo-konferencijos pasiūlymai nebus priimami. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę (arba juridinio asmens pavadinimą), adresą, motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.

*Atkreipiame dėmesį, kad susiklosčius aplinkybėms kai dėl Lietuvos Respublikoje paskelbtos ekstremalios situacijos ar įvesto karantino, kurių metu būtų apribota galimybė vykdyti gyvus renginius ir susibūrimus, baigiamasis susirinkimas-konferencija bus organizuojama elektroninėmis priemonėmis nuotoliniu būdu. Nuoroda į nuotolinį renginį bus paskelbta planavimo organizatoriaus interneto svetainėje www.am.lt;

**Visą aktualią informaciją susijusią su rengiamo Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendiniais ir jų viešinimu rasite www.bendrasisplanas.lt.

 

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook