Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. vasario 23 d., sekmadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Leidimų kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius išdavimas

 

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidimai kirsti, genėti ar pertvarkyti saugomus želdinius, augančius ne miško žemėje, išduodamas fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie pateikia  Architektūros ir teritorijų planavimo skyriui (Livonijos g. 4, 84124 Joniškis) argumentuotą nustatytos formos prašymą kirsti, genėti ar pertvarkyti želdinius. Prireikus prašymą nagrinėja Joniškio rajono savivaldybės želdinių apsaugos, priežiūros ir pertvarkymo komisija, kuri vyksta į vietą apžiūrėti numatomų kirsti ar kitaip pertvarkyti želdinių natūralios būklės, nustato želdinių atkuriamąją vertę, teikia pasiūlymus dėl leidimo kirsti želdinius išdavimo ar neišdavimo. Pagal komisijos išvadas Kraštotvarkos ir architektūros skyriaus specialistas išduoda leidimą

Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimas Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“
3. Želdinių atkuriamosios vertės įkainiai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d.  įsakymu Nr. D1-343
4. Saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-507
5. Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T-183 patvirtintos Želdynų ir želdinių apsaugos Joniškio rajone taisyklės (su 2011 m. rugpjūčio 28 d. Nr. T-145 sprendimo pakeitimu)

6. Joniškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos nuostatai, patvirtinti Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. A-110

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas
2. Žemės sklypo nuosavybės dokumentai
3. Žemės sklypo planas

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti pati savivaldybės administracija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) ir nereikalauti iš asmens

 

Administracinės paslaugos teikėjas

Jurgita Šukienė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 426)  69 145, el. p. jurgita.sukiene@joniskis.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Daiva Bičkienė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja, vyr. architektė, tel. (8 426)  69 145, el. p. daiva.bickiene@joniskis.lt

Administracinės paslaugos teikimo trukmė

30 darbo dienų (leidimas galioja 1 metus nuo jo išdavimo)

Administracinės paslaugos kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Kaina nustatoma vadovaujantis Želdinių atkuriamosios vertės įkainiais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d.  įsakymu Nr. 343 (Žin., 2008, Nr. 74-2907).
Mokama į Joniškio rajono savivaldybės administracijos (kodas 288712070) sąskaitą Nr. LT63 7044 0600 0227 2741, AB SEB banko Joniškio KAS, įmokos kodas 5720

Prašymo forma, pildymo pavyzdys

Prašymo forma   

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga galutinė.
Patikrinama užpildyta prašymo forma su pateiktais dokumentais, natūroje įvertinama želdinių būklė ir paruošiamas leidimas, kuriame nurodomas kertamų želdinių atkūrimas. Leidimas išduodamas  sumokėjus į nurodytą sąskaitą želdinių atstatomąją vertę.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Įvertinkite paslaugą

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaPaskutinis atnaujinimas: 2016-09-27 15:42:20