Joniškio rajono savivaldybė
2019 m. rugsėjo 22 d., sekmadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Kviečiame teikti paraiškas gauti finansavimą

Joniškio rajono savivaldybės administracija skelbia kvietimą teikti paraiškas gauti finansinę paramą individualiems nuotekų valymo įrenginiams arba nuotekų išsėmimo rezervuarams įsigyti. Paraiškos iki 2019 m. spalio 1 d. priimamos ir registruojamos Joniškio rajono savivaldybės administracijos 304 arba 309 kab. (Livonijos g. 4, Joniškis).

Paraiškas gali teikti individualių namų, trijų ir daugiau butų (daugiabučių) gyvenamųjų namų gyventojai, savo gyvenamąją vietą deklaravę Joniškio rajono savivaldybėje, planuojantys įsigyti individualius buityje susidarančių nuotekų valymo įrenginius arba nuotekų išsėmimo rezervuarus.

Su paraiška pateikiami dokumentai:

  • Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo apie nuosavybės teise įregistruotą žemės sklypą kopija;
  • jei žemės sklypas priklauso ne vienam savininkui, kito(-ų) savininko(-ų) sutikimas(-ai), kad neprieštarauja numatytiems darbams;
  • Nacionalinės žemės tarnybos sutikimas dėl numatytų darbų atlikimo (taikoma nuomojamoje žemėje).

Nuotekų valymo įrenginiai turi atitikti Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (2018 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. D1-847 redakcija), reikalavimus, o nuotekų išsėmimo rezervuarai turi būti įrengti vadovaujantis Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-18.

Individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų išsėmimo rezervuarų įsigijimas finansuojamas 50 % įrenginio vertės ir tik tuo atveju, kai nėra techninių galimybių prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų.

Individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų išsėmimo rezervuarų įsigijimo finansavimo tvarkos aprašas

Joniškio rajono savivaldybės administracijos informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook