Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. rugsėjo 22 d., antradienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Kviečiame teikti paraiškas akredituoti naujas NVŠ programas

Siekdami plėtoti ir didinti neformaliojo vaikų švietimo prieinamumą Joniškio rajone, kviečiame iki  2020 m. rugsėjo 16 d. teikti paraiškas akredituoti naujas Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programas.

 NVŠ programas įgyvendinti gali visi neformaliojo vaikų švietimo teikėjai, kurie:

  • turi teisę vykdyti švietimo veiklą; registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR);
  • turi NVŠ programai(-oms) įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones;
  • užtikrina vaikui saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką teisės aktų nustatyta tvarka;
  • turi asmenis, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, galinčius dirbti NVŠ mokytojais, laisvieji mokytojai, pvz., menininko statusą turintys asmenys, kultūros darbuotojai ir pan., norintys įgyvendinti NVŠ programas.

Pageidaujantys vykdyti NVŠ programą, pildo NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą. Užpildytos paraiškos siunčiamos Joniškio rajono savivaldybės administracijai paštu arba  pateikiamos atvykus į interesantų priimamąjį (101 kab., Livonijos g. 4, Joniškis).

Skenuotą NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą  būtina įkelti į Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registrą. Švietimo teikėjas, gavęs teigiamą atitikties įvertinimą kitoje savivaldybėje, teikdamas NVŠ programą, turi pateikti ir jo atitiktį įrodantį dokumentą.

  • NVŠ teikėjas gali teikti kelias programas, vienai programai pildoma viena paraiškos forma.
  • Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašą rasite čia.
  • Joniškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašą rasite čia.

Dėl papildomos informacijos kreiptis į Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiąją specialistę Vilmą Bartašienę mob. tel. 868649084 arba el. paštu vilma.bartasiene@joniskis.lt

Paraiškos formą rasite čia.

 Joniškio rajono savivaldybės administracija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook