Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. balandžio 2 d., ketvirtadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
2015-06-22
Kokių duomenų reikia dėl vaiko pasiėmimo iš vaikų globos namų per vasarą pas save paatostogauti?
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos  ir darbo ministro 2011 m. gruodžio 28 d.  įsakymu Nr. A1-559 yra patvirtintas  Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašas.

Norint pasiimti laikinai svečiuotis vaikutį iš globos institucijos į savo šeimą, reikia kreiptis į savo gyvenamosios vietos Vaiko teisių apsaugos skyrių ir pateikti Vaiko teisių apsaugos skyriui šiuos dokumentus:

1. rašytinį prašymą dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis (užpildomas skyriuje)
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. pagal apskaitos formą Nr. 046/a išduotą „Medicininį pažymėjimą“, patvirtintą sveikatos apsaugos ministro 1993 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 507 (Žin., 1993, Nr. 74-1400).

Vaiko teisių apsaugos skyrius gavęs dokumentus kreipiasi teisės aktų nustatyta tvarka į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos dėl pažymos apie fizinio asmens teistumą (ar teistas, ar jau išnykęs teistumas, ar neteistas) gavimo.

Gavęs pažymą apie teistumą: Vaiko teisių apsaugos skyrius, bendradarbiaudamas su atestuotais socialiniais darbuotojais, išsiaiškina, ar fizinis asmuo tinkamas ir ar gali priimti vaiką laikinai svečiuotis:

1. fizinio asmens buities ir gyvenimo sąlygas;
2. fizinio asmens galimybes tenkinti vaiko poreikius;
3. ar kartu su fiziniu asmeniu gyvenantys asmenys sutinka, kad vaikas laikinai svečiuotųsi.

Vaiko teisių apsaugos skyrius surašo išvadą apie fizinio asmens tinkamumą priimti vaiką laikinai svečiuotis ir ją pateikia fiziniam asmeniui, o kopiją – vaiko globėjui (rūpintojui).

Tuomet gavus išvadą galima vykti į globos instituciją pasiimti vaikutį svečiuotis.

Joniškio rajono savivaldybės administracijos
Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Danguolė Repšienė

Tel. (8 426)  69 151
El. p. danguole.repsiene@joniskis.lt

Atgal