Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. balandžio 2 d., ketvirtadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
2015-11-04
Kas gali įstoti į eilę dėl socialinio būsto gavimo?

Teisę į socialinio būsto nuomą turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus nurodytus reikalavimus:

1. deklaruota gyvenamoji vieta Joniškio rajono savivaldybėje;
2. už praėjusius kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) iki prašymo suteikti paramą būstui išsinuomoti pateikimo dienos neviršija Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytų dydžių;
3. neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būsto arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma.

Asmuo (šeima), pageidaujantis būti įrašytas į Joniškio rajono savivaldybės gyventojų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą, kreipiasi į Joniškio rajono savivaldybės Infrastruktūros skyrių (301 kab.) ir pateikia prašymą su šiais dokumentais:   

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (visų šeimos narių).
2. Neįgaliojo pažymėjimo kopija (jei asmuo neįgalus).
3. Likusio be tėvų globos asmens statusą patvirtinantis dokumentas.
4. Pažymos iš darboviečių ar kitų įstaigų apie asmens (šeimos) gautas pajamas praėjusiais 2014 metais.
5. Metinė gyventojo (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracija iš Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Joniškio poskyrio, adresu Livonijos g. 10, Joniškis.

Joniškio rajono savivaldybės administracijos
Infrastruktūros skyriaus vyresnioji specialistė
Rasuolė Nesavienė
Tel. (8 426) 69 160
www.joniskis.lt

Atgal