Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. rugpjūčio 8 d., šeštadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Teritorijų planavimas - Informacija
Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas
Informuojame, kad yra parengtas Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas ir laukiama pasiūlymų. Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, A. Jakšto g. 4, 01105 Vilnius, tel. 8 706 63661, faks. 8 706 63663, el. p. info@am.lt, www.am.lt.
Plačiau
Bus rengiami specialiojo teritorijų planavimo dokumentai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 str. 4 dalies nuostatomis, Saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ir kultūros ministrų 2020 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. D1-330/ĮV-706 „Dėl saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 10 punktu Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengė sprendimo „Dėl saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo pradžios ir planavimo tikslų“ projektą.
Plačiau
Rengiamas detaliojo plano koregavimas
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1265 „Dėl Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo", 9 punktu, informuojame, kad rengiamas detaliojo plano koregavimas Joniškio r. Sav., Bariūnų k., Senoji g. 4 apjungiant suplanuotus keturis sklypus į vieną, suformuotam sklypui nustatant žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą (kitos paskirties žemė, komercinės paskirties objektų teritorijos) ir nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo reglamentus.
Plačiau