Joniškio rajono savivaldybė
2018 m. gruodžio 14 d., penktadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
 
Informacija apie Tarybos sprendimus

Kovo 27 d. įvyko VIII šaukimo Joniškio rajono savivaldybės tarybos 23 posėdis. Posėdžio pradžioje pasveikintas gimtadienį atšventęs Tarybos narys Vytautas Pakatilius.

Savivaldybės taryba nusprendė pritarti Joniškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2016 m. veiklos ataskaitai ir patvirtinti Joniškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2017 metų veiklos programą.

Posėdyje pritarta Joniškio rajono savivaldybės administracijos  2016 m. finansų kontrolės būklės ataskaitai. Taip pat patvirtinta 2017 metų Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa.

Pritarta, kad Joniškio rajono savivaldybė dalyvautų nario teisėmis Švento Jokūbo kelio savivaldybių asociacijoje. Sprendimu pavesta viešajai įstaigai Joniškio turizmo ir verslo informacijos centrui palaikyti kontaktą su Švento Jokūbo kelio savivaldybių asociacija.

Joniškio rajono savivaldybės mero pavaduotoją Vaida Aleknavičienė įgaliota dalyvauti Švento Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos visuotiniame narių susirinkime ir savarankiškai Joniškio rajono savivaldybės naudai balsuoti darbotvarkėje numatytais klausimais. Nesant Joniškio rajono savivaldybės mero pavaduotojos Vaidos Aleknavičienės, įgaliota viešosios įstaigos Joniškio turizmo ir verslo informacijos centro direktorę Jurgita Bučinskienė atlikti šiuos veiksmus.

Taryba nusprendė pritarti, kad Joniškio rajono savivaldybės administracija įgyvendintų projektą „Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos atnaujinimas“. Taip pat užtikrinti, kad Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis bus finansuojama ne mažiau kaip 15 procentų visų tinkamų finansuoti išlaidų ir nenumatytos ir netinkamos finansuoti, bet projektui įgyvendinti būtinos išlaidos. Taip pat turi būti užtikrintas projekto veiklos tęstinumas ne mažiau kaip 5 metus pasibaigus projektui.

Patvirtintos Laidojimo ir kapinių lankymo Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje taisyklės, kurios reglamentuoja leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių lankymo Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje tvarką. Šios Taisyklės taikomos visoms Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje esančioms viešosioms kapinėms.

Papildytas Joniškio kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašas vienu punktu. Kultūros centro salių ir kitų patalpų nuoma neformaliojo vaikų švietimo programų vykdytojams, gaunantiems lėšų neformaliojo vaikų švietimo programoms vykdyti, įkainis yra 0,10 Eur už val. 

Patvirtinti Joniškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatai, kurie nustato Joniškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos tikslus ir funkcijas, teises, sudėtį ir darbo organizavimo tvarką. Joniškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba yra visuomeniniais pagrindais prie Joniškio rajono savivaldybės tarybos veikiantis kolegialus organas, įsteigtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu ir Joniškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu.

Taryba nusprendė patvirtinti 2017–2018 mokslo metų klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių Joniškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, taip pat 2017–2018 mokslo metų specialiojo ugdymo klasių komplektų skaičių. Nustatytas prašymų mokytis priėmimo laikas: Joniškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose nuo balandžio 3 d. iki birželio 15 d., o Žagarės specialiojoje mokykloje ir Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos Specialiojo ugdymo skyriuje nuo gegužės 29 d. iki rugpjūčio 31 d.

Patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės 2017 m. socialinių paslaugų planas. Pagrindinis Joniškio rajono savivaldybės socialinių paslaugų plano tikslas – nustatyti socialinių paslaugų teikimo mastą ir rūšis pagal gyventojų poreikius, socialinių paslaugų finansavimo poreikį ir veiksmingumą.

Taryba nusprendė sutikti, kad biudžetinė įstaiga Joniškio r. Mindaugių pagrindinė mokykla iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. būtų reorganizuota: prijungta prie Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos ir įsteigtas Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos Mindaugių skyrius. Nustatyta, kad reorganizavimo tikslai – sudaryti visiems mokiniams vienodas kokybiško ugdymo(si) sąlygas maksimaliai išnaudojant ugdymo plano galimybes ir užtikrinti racionalų ugdymui skirtų lėšų naudojimą.

Pasibaigus reorganizacijai veiksianti biudžetinė įstaiga – Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla, turinti struktūrinį padalinį – Mindaugių skyrių, kuriame vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos.

Pavesta Joniškio r. Mindaugių pagrindinės mokyklos ir Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktoriams Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka parengti Joniškio r. Mindaugių pagrindinės mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašą ir apie reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą paskelbti šių ugdymo įstaigų nuostatuose nustatyta tvarka.

Taryba nusprendė sutikti, kad biudžetinė įstaiga Joniškio r. Plikiškių mokykla-daugiafunkcis centras iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. būtų reorganizuota: prijungta prie Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos ir įsteigtas Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos Plikiškių skyrius-daugiafunkcis centras.

Nustatyti, kad reorganizavimo tikslai – sudaryti visiems mokiniams vienodas kokybiško ugdymo(si) sąlygas maksimaliai išnaudojant ugdymo plano galimybes ir užtikrinti racionalų ugdymui skirtų lėšų naudojimą. Pasibaigus reorganizacijai veiksianti biudžetinė įstaiga – Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla, turinti struktūrinį padalinį – Plikiškių skyrių, kuriame vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos.

Pavesta Joniškio r. Plikiškių mokyklos-daugiafunkcio centro ir Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktoriams Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka parengti Joniškio r. Plikiškių pagrindinės mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašą ir apie reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą paskelbti šių ugdymo įstaigų nuostatuose nustatyta tvarka.

Taip pat Taryba nusprendė nutraukti Joniškio jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos veiklą nuo 2016–2017 mokslo metų pabaigos.

Išsamiau su šiais ir kitais kovo 27 d. Tarybos posėdyje priimtais sprendimais ir detaliais balsavimo rezultatais galite susipažinti Joniškio rajono savivaldybės interneto svetainės skyriuje „Teisinė informacija“–„Teisės aktai“–„Tarybos sprendimai“. Posėdžio vaizdo įrašą galite peržiūrėti skyriuje „Posėdžių transliacija“.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook
 
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829300102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
Gruodis
    2018