Joniškio rajono savivaldybė
2019 m. rugsėjo 17 d., antradienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Ambasadorystės idėja savivaldybėje: siekis integruoti išvykusius joniškiečius į rajono gyvenimą

Praėjusią savaitę, Joniškio rajono savivaldybės tarybos nariams vieningai pritarus, patvirtinti Joniškio rajono garbės ambasadoriaus vardo suteikimo nuostatai.

Minėtuose nuostatuose numatyta, kad Joniškio garbės ambasadoriaus vardas galės būti suteikiamas nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos piliečiams, vykdantiems aktyvias verslo, turizmo, investicijų pritraukimo, kultūros, sporto, socialinės plėtros ir kitų sričių veiklas, sutinkantiems atstovauti Joniškiui, garsinti jo vardą, bendradarbiauti ir dalintis savo patirtimi bei ryšiais įgyvendinant įvairius Joniškio rajono savivaldybės  projektus ir iniciatyvas, užmezgant abipusius ryšius tarp savivaldybės ir užsienio valstybių savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų bei kitų institucijų ar suinteresuotų asmenų. 

Nustatyta, kad siūlymą dėl Joniškio garbės ambasadoriaus vardo suteikimo galės teikti savivaldybės tarybos nariai, savivaldybėje veikiančios asociacijos, nevyriausybinės organizacijos, savivaldybės įstaigos, įmonės, bendrovės, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys. 

Gautus siūlymus nagrinės savivaldybės mero sudaryta Joniškio garbės ambasadoriaus vardo suteikimo komisija. Siūlant kandidatus, kartu su siūlymu turės būti pateikta trumpa kandidato biografija, asmeniniai pasiekimai, apdovanojimai, įvertinimai, nuopelnai garsinant Joniškio vardą užsienyje.

Joniškio rajono garbės ambasadoriaus vardas bus suteikiamas savivaldybės tarybos sprendimu. Joniškio rajono garbės ambasadoriui bus įteikiamas savivaldybės specialus ženklas, kuriame pavaizduotas savivaldybės herbas, įrašyta „Ambasadorius“ ir „Globalus Joniškis“ (apačioje), kartu su pažymėjimu. Ženklo projektavimu ir pagaminimu rūpinasi savivaldybės administracija.

„Ambasadorystė – viena iš projekto „Globalus Joniškis“ veiklų, kurią įgyvendinant tikimasi suburti kraštiečių žmonių bendruomenę, kurios atstovai sutiktų būti savo gimtojo krašto ambasadoriais ir aktyviau įsitrauks į savo krašto gyvenimą.“ – savivaldybės tarybos posėdžio metu pristatė administracijos direktorė Valė Kulvinskienė.

Šiuo metu aktyvūs savivaldybės administracijos specialistai kuria naują interaktyvią komunikacinę erdvę – interneto svetainę „Globalus Joniškis“, kurioje išvykusiam atsiras galimybė vienoje vietoje keistis bei gauti aktualią informaciją. Sukūrus svetainę, išvykę kraštiečiai bus kviečiami jungtis prie globalių joniškiečių bendruomenės ir sekti visas jiems aktualiausias naujienas.

Su Joniškio rajono garbės ambasadoriaus vardo suteikimo nuostatais galite susipažinti čia.

 Joniškio rajono savivaldybės administracijos informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook