Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. rugpjūčio 8 d., šeštadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
NVO aktualijos
Kviečiame teikti paraiškas dėl NVO projektų finansavimo
Joniškio rajono savivaldybės administracija (toliau – administracija) kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašą, patvirtintą Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-262.
Plačiau
Kaimiškos virtuvės tradicijos naujai
Stupurų kaimo bendruomenė įgyvendino 2019 m. pradėtą vietos projektą „Kaimiškos virtuvės tradicijos naujai“ pagal VPS 2 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 „NVO ekonominės veiklos skatinimas“. Projekto vertė - 4925,81 euras. Pagrindinis projekto tikslas - įsigyti virtuvės įrangą, reikalingą maisto gamybai ir jo realizavimui.
Plačiau
Posėdyje apsvarstytos bendruomeninių organizacijų problemos
Praėjusią savaitę į posėdį rinkosi Joniškio rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba. Diskusijos metu kalbėta apie pagrindines problemas, su kuriomis susiduria bendruomeninės organizacijos savo veikloje, pavyzdžius bei pasiūlymus dėl galimų šių problemų sprendimo būdų. Taip pat pateikti pasiūlymai, kokios priemonės padėtų sudaryti palankesnes sąlygas efektyviau vykdyti bendruomeninių organizacijų veiklą.
Plačiau
Įgyvendinti nevyriausybinių organizacijų projektai
Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) biudžeto 13 programai „Kultūros paveldo puoselėjimas. Turizmas. Verslas“ 01 02 04 priemonei „Nevyriausybinių organizacijų veiklos kokybės gerinimo ir efektyvumo didinimo rėmimas“ įgyvendinti buvo skirti 6000,00 (šeši tūkstančiai) eurų.
Plačiau
Įgyvendinta priemonė „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“
Joniškio rajono savivaldybės administracija (toliau – administracija) sėkmingai įgyvendino Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.
Plačiau
Skaistgirio miestelio bendruomenė įgyvendino projektą
Skaistgirio miestelio bendruomenė 2019 metais parengę projektą „Medžio ir paukščio bendrystė“ pateikė paraišką paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ ir gavusi 1420,00 Eur. finansavimą, projektą įgyvendino. Projektą parėmė Joniškio rajono savivaldybė.
Plačiau