Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. liepos 15 d., trečiadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Kviečiame teikti paraiškas ir gauti finansavimą jaunimo iniciatyvų projektų įgyvendinimui

Joniškio  rajono savivaldybės administracija kviečia jaunimo organizacijas, organizacijas, dirbančias su jaunimu bei neformaliojo jaunimo grupes su jas globojančiomis organizacijomis (toliau – organizacijos), veikiančias Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje, teikti paraiškas ir gauti finansavimą 2020 metų Joniškio rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų projektams įgyvendinti. Ne mažiau kaip 2/3 projekto dalyvių turi būti jauni žmonės (14–29 metų).

Projektų finasavimo tikslas – skatinti kryptingą, atsakingą ir ilgalaikę jaunimo veiklą, jaunimo iniciatyvumą, aktyvumą, lyderystę ir pilietiškumą, vadovaujantis pagrindiniais jaunimo veiklos principais: savanoriškumo, savarankiškumo, savivaldos.

Projektų paraiškų teikimas, projektų atranka ir finansavimas  organizuojamas pagal Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašą, patvirtintą Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. A-235 (2020 balandžio 2 d. įsakymo Nr. A-344 redakcija).

Organizacija, norinti gauti finansavimą, pateikia:

  1. užpildytą nustatytos formos paraišką (toliau – paraiška), pasirašytą organizacijos vadovo ir projekto vykdytojo;
  2. organizacijos, išskyrus neformalios jaunimo grupės, registracijos pažymėjimo ir įstatų / nuostatų patvirtintas kopijas (jei teikiama pirmą kartą);
  3. jei projektas organizuojamas kartu su partneriu, partnerio sutikimą, konkrečius įsipareigojimus įgyvendinant projektą ir tai patvirtinančius garantinius raštus, bendradarbiavimo sutarčių kopijas.
  4. Paraiška su aukščiau nurodytais dokumentais be lydinčio rašto gali būti siunčiama paštu registruotu laišku Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis paraiškų vertinimo komisijai,  adresu Livonijos g. 4, Joniškis arba pateikiama skenuota elektronine forma adresu savivaldybe@joniskis.lt.
  5. paštu pateiktos paraiškos gavimo data laikoma paraiškos išsiuntimo data;
  6. organizacija einamaisiais metais gali pateikti tik vieną paraišką, o jei pateikia daugiau negu vieną paraišką, vertinama tik ta paraiška, kurios pateikimo data yra ankstesnė;
  7. paraiška turi būti pasirašyta asmens, turinčio teisę veikti organizacijos vardu, nurodant vardą, pavardę, pareigas ir patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti;
  8. paraiška turi būti užpildyta elektroninėmis priemonėmis. Paraiška turi būti tvarkinga, puslapiai sunumeruoti.

Paraiškos priimamos iki 2020 m. gegužės 29 d. 16.45 val.

Detalesnė informacija el. paštu daina.armonaviciene@joniskis.lt

Jaunimo reikalų koordinatorės informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook