Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. rugsėjo 27 d., sekmadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
2020-09-21
Valstybinė mokesčių inspekcija tradiciškai organizuoja viktoriną jaunimui apie mokesčius, kuri šiais metais vyks nuotoliniu būdu. Prašome Jūsų pasidalinti šia informacija su švietimo skyriui pavaldžiomis švietimo įstaigomis, kad jų komandos galėtų registruotis, dalyvauti ir laimėti vertingus prizus bei pagilinti žinias apie mokesčių sistemą Lietuvoje.
2020-09-16
Vadovaujantis Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-122 „Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Joniškio rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stotį“ (su pakeitimu, padarytu Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T-161) informuojame apie parengtą VšĮ Joniškio rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties reorganizavimo, prijungiant ją prie viešosios įstaigos Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centro, reorganizavimo sąlygų aprašą (toliau – Reorganizavimo sąlygų aprašas).
2020-09-15
Nuo šių metų vidurio įsigaliojo LR Seimo priimti Socialinių paslaugų įstatymo pakeitimai, kurie nustatė, kad savivaldybės turės akredituoti jų teritorijoje teikiamą socialinę priežiūrą (vaikų dienos centrų paslaugos, pagalba į namus senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose, laikinas apgyvendinimas ar apnakvindinimas ir kt.).
2020-09-14
Dažnais atvejais tėvai ar globėjai (rūpintojai), auginantys vaiką su sunkia negalia susiduria su problemomis dėl vaiko (globojamo asmens) teisių įgyvendinimo, kai jis sulaukia pilnametystės.
2020-09-11
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama, kad kuo daugiau 3-jų* aukštų ir aukštesnių daugiabučių namų pasinaudotų valstybės parama suskystintiems naftos dujų (SND) balionams pakeisti alternatyviais energijos šaltiniais – elektra ar dujomis (jeigu yra dujų įvadas), skelbia elektros įrenginių įrengimo veiklą vykdančių rangovų ir elektros įrenginių eksploatavimo veiklą vykdančių rangovų, turinčių teisę įrengti elektros įrenginius, sąrašus.
2020-09-03
Lietuvoje vis daugiau ugdymo įstaigų stengiasi kurti visiems mokyklos bendruomenės nariams saugią aplinką, išgyvendinti patyčias ir smurtą, taikydami veiksmingas, moksliškai pagrįstas prevencines programas.
2020-09-03
Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorė, vadovaudamasi Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 16 d. sprendimu Nr. T-40 „Dėl nekilnojamojo turto, žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų suteikimo“ (su pakeitimu, padarytu 2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-110) ir atsižvelgdama į darbo grupės, sudarytos prašymams dėl mokesčių lengvatos suteikimo nagrinėti siūlymą, suteikė 30 procentų metinę lengvatą nekilnojamojo turto ir žemės mokesčiui bei mokesčiui už valstybinės žemės nuomą už laikotarpį nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. birželio 30 d. prašymus pateikusiems pareiškėjams – uždarajai akcinei bendrovei „Tilžės būstas“, individualiai įmonei „Virdita“ ir uždarajai akcinei bendrovei „BSP Retail Properties I“.
2020-08-13
Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Joniškio rajono savivaldybei (toliau – savivaldybė) Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektams finansuoti papildomai skyrė 2814,0 Eur iš valstybės biudžeto lėšų.
2020-08-13
Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Neįgaliųjų reikalų departamentas) Joniškio rajono savivaldybei (toliau – Savivaldybė) 2020 metais pritaikyti būstą ir gyvenamąją aplinką neįgaliesiems skyrė 34,3 tūkst. eurų iš valstybės biudžeto. Savivaldybė iš savo biudžeto skyrė 27,0 tūkst. eurų. Bendra suma būsto pritaikymo darbams – 61,3 tūkst. eurų.
 1 2 3 4