Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. balandžio 1 d., trečiadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
2020-03-27
Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarka draudžia eksploatuoti traktorius, kuriems neatlikta techninė apžiūra, tačiau dėl karantino padaryta išimtis.
2020-03-27
Karantino laikotarpiu civilinės būklės aktų registravimo ir su tuo susijusios paslaugos rajono savivaldybėje bus teikiamos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos rekomendacijas
2020-03-26
Informuojame, kad šiuo metu Joniškio rajone yra oficialiai nustatyti ir patvirtinti 6 koronaviruso atvejai, iš kurių 4 susirgusieji asmenys – vienos šeimos nariai. Dar kartą pažymime, kad duomenis apie jų lankytas vietas turi teisę skelbti tik Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, jie skelbiami Nacionalinio visuomenės sveikatos centro interneto svetainėje.
2020-03-26
Dėl be­si­kei­čian­čios epi­de­mio­lo­gi­nės si­tua­ci­jos, ku­rią ke­lia ko­ro­na­vi­ru­so pa­pli­ti­mo grės­mė, būtina daugiabu­čių laiptinių de­zin­fe­kcija. Dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jams re­ko­men­duo­ja­ma pe­rio­diš­kai de­zin­fe­kuo­ti daž­niau­siai lie­čia­mas vie­tas – du­rų ran­ke­nas, te­le­fons­py­nių mygtu­kus, laip­ti­nių tu­rėk­lus ir kt.
2020-03-26
Pakeista priverstinio karantino grįžtantiems iš užsienio tvarką – nuo šiol visi grįžtantieji iš užsienio bus tikrinami dėl koronaviruso, žmonės bus paleidžiami izoliuotis į namus.
2020-03-25
Vakar socialiniuose tinkluose prasidėjusi diskusija jau peržengė bet kokias padorumo ribas. Nekreipčiau į tai dėmesio, jei nebūtų tyčiojamasi iš žmonių, tų žmonių, kurie šiuo metu kovoja už savo gyvybę. Neabejoju, kad pradėtas šio apgailėtino šmeižto „serialas“ nesibaigs – vakar prasidėjusios veiklos tęsiamos ir šiandien. Šiandien buvau kaltinamas tuo, kad darbo vietoje elgiuosi netinkamai.
2020-03-25
Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas, sveikatos apsaugos ministras priėmė sprendimą – nuo šios dienos prekybininkai turi imtis griežtesnių koronaviruso infekcijos valdymo priemonių prekybos vietose.
2020-03-24
Mieli joniškiečiai, aštrėjant situacijai dėl koronaviruso plitimo Lietuvoje vis labiau suprantame, koks svarbus yra medikų darbas. Daugelis nori jiems padėkoti ar paremti. Pastaruoju metu sulaukiame daug siūlymų prisidėti įvairiomis priemonėmis prie koronaviruso pandemijos suvaldymo – nuo savanorystės iki apsauginių kaukių siuvimo ir kt.
2020-03-24
Joniškio rajono savivaldybė, reaguodama į ekstremalią situaciją dėl koronaviruso plitimo grėsmės ir siekdama maksimaliai sumažinti socialinio kontakto tikimybę siūlo gyventojams karantino laikotarpiu neiti apmokėti sąskaitų grynaisiais pinigais į pašto skyrius ir prekybos centrus.
 1 2 3 4 5 6 7 ... 14