Joniškio rajono savivaldybė
2019 m. rugsėjo 20 d., penktadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
2019-09-11
Jau greitai bus užbaigtas Joniškio kultūros centro modernizacijos projektas, kuris atliekamas siekiant pagerinti teikiamų kultūros paslaugų kokybę ir padidinti jų įvairovę. Pagrindinis uždavinys – minimaliomis priemonėmis atnaujinti pastatą ir technologijas, kiek įmanoma optimaliau panaudojant esamas sistemas ir integruojant naujas.
2019-09-09
Joniškio rajono savivaldybės mero Vitalijaus Gailiaus iniciatyva rugsėjo 6 d. įvyko susitikimas su rajono ūkininkais dėl pluoštinių kanapių auginimo ir jų perdirbimo galimybių. Diskusijoje dalyvavo Joniškio rajono savivaldybės meras Vitalijus Gailius, Lietuvos ūkininkų sąjungos Joniškio skyriaus pirmininkė Lilija Šermukšnienė, savivaldybės administracijos atstovai ir Joniškio krašto ūkininkai.
2019-09-06
Rugsėjo 5 d. į posėdį rinkosi savivaldybės Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisija. Tai pirmasis šiam tarybos įgaliojimo laikotarpiui patvirtintos komisijos posėdis.
2019-09-06
Joniškio rajono savivaldybės meras Vitalijus Gailius ir administracijos direktorė Valė Kulvinskienė Šiaulių vyskupijos kurijoje susitiko su Šiaulių vyskupu Eugenijumi Bartuliu. Susitikimo metu aptartos itin opios problemos – Žagarės I-osios Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios esama būklė ir Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčiai priklausantys, nenaudojami ir apleisti pastatai, kurie galėtų būti pritaikyti rajono gyventojų poreikiams.
2019-09-06
Vis daugiau kalbama apie piliečių, nevyriausybinių organizacijų įtraukimą į viešųjų reikalų svarstymą ir sprendimų priėmimą savivaldybių institucijose svarbą. Joniškio rajono savivaldybė, siekdama įtraukti rajono gyventojus, jų grupes, nevyriausybines organizacijas į kuo ankstesnius politikos formavimo etapus, tapti kuo atviresne iniciatyvoms ir idėjoms, praėjusią savaitę savivaldybės tarybos sprendimu sudarė Iniciatyvų komisiją, kuri artimiausiu metu pradės savo veiklą.
2019-09-05
Praėjusią savaitę, Joniškio rajono savivaldybės tarybos nariams vieningai pritarus, patvirtinti Joniškio rajono garbės ambasadoriaus vardo suteikimo nuostatai.
2019-09-05
Vakar savivaldybėje lankėsi Lietuvos Respublikos aplinkos ministras Kęstutis Mažeika. Ministrą savivaldybėje pasitiko savivaldybės meras Vitalijus Gailius. Susitikimo metu aptartos šiandieninės aplinkos apsaugos aktualijos, problemos.
2019-09-05
Siekiant užtikrinti kokybišką ir prieinamą asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą rajono gyventojams, Joniškio rajono savivaldybės taryba patvirtino Finansinės paramos gydytojams, atvykstantiems dirbti į Joniškio rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigas, skyrimo tvarkos aprašą, kuris nustato finansinės paramos dydį ir finansinės paramos skyrimo tvarką trūkstamų specialybių gydytojams.
2019-09-05
Siekiant užtikrinti gyventojų aprūpinimą tinkamu geriamuoju vandeniu, praėjusią savaitę vykusiame Joniškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimtas sprendimas pritarti vandens gerinimo įrenginių statybai Joniškio rajono savivaldybės Daukšių, Gasčiūnų, Jauniūnų, Kalnelio, Kepalių, Kirnaičių, Lankaičių, Linkaičių, Pošupių, Plikiškių, Satkūnų, Saugėlaukio ir Stungių gyvenamosiose vietovėse gyvenamosiose vietovėse.
 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 13